DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2020. godine
Damir Delač
2. sjednica Upravnog odbora HŠD-a 2020. godine održana je internetskim online načinom (Microsoft teams) u utorak 15. prosinca 2020. godine s početkom u 12,00 sati uz slijedeći,
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora 2020. godine.
2. Obavijesti
3. Aktualna problematika
a) Rebalans financijskog plana za 2020. godinu,
b) Samoprocjena za 2020. godinu,
c) Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12.2020. godine,
4. Program rada i financijski plan za 2021. godinu,
5. Pripreme za 124. sjednicu Skupštine HŠD-a,
6. Pitanja i prijedlozi
Nazočni: Akademik Igor Anić, Emil Balint, dipl. ing., mr. sc. Boris Belamarić, Mario Bošnjak, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., Daniela Cetinjanin, dipl. ing., mr. spec. Mandica Dasović, Damir Dramalija, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, Goran Gobac, dipl. ing., mr. sc. Ivan Grginčić, Marina Juratović, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, Ivan Krajačić, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Darko Mikičić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Damir Nuić, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., dr. sc. Sanja Perić, Krasnodar Sabljić, dipl. ing., Alen Sušnik, dipl. ing., umjesto Gorana Bukovca, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ante Taraš, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Davor Topolnjak, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., mr. sc. Goran Videc, Silvija Zec, dipl. ing., Dražen Zvirotić, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., Herman Sušnik, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, Biserka Marković, dipl. oec., mr. sc. Damir Delač.
Gosti: Branko Meštrić, dipl. ing.
Ispričani: prof. dr. sc. Ružica Lučić Beljo, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Josip Margaletić, akademik Slavko Matić, doc. dr. sc. Dinko Vusić,
 
Kako je od 34 člana Upravnog odbora bilo nazočno njih 29, predsjednik Oliver Vlainić utvrdio je kvorum te predložio na usvajanje Dnevni red, koji je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora 2020. godine objavljen u Šumarskom listu 9-10/2020. jednoglasno je usvojen.
Ad. 2. Predsjednik Oliver Vlainić izvijestio je o događanjima vezanim za Hrvatsko šumarsko društvo od 1. sjednice Upravnog odbora održane 9. lipnja 2020. godine.
1. 15.7. – dopis Vladi RH naslovljen na premijera Andreja Plenkovića „Povrat riječi šumarstvo u naziv resornog ministarstva“, potpisali predstavnici značajnih šumarskih institucija: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Akademija šumarskih znanosti, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski šumarski institut, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatsko šumarsko društvo.
2. 24.7., Zagreb – poplava koja je zadesila i Šumarski dom, šteta u podrumskim prostorijama, uspjelo se naplatiti dio štete od osiguravajućeg društva u iznosu od 20.000 kn.
3. 8.8. – 23. Maraton lađa na Neretvi – ekipa „Šumari“ iz Bjelovara osvojila 6. mjesto od 35 ekipa (najbolji dosadašnji rezultat).
4. 7.9. – dopis Odboru za poljoprivredu Sabora RH na upit o Prijedlogu izmjena Zakona o šumama – Akademija šumarskih znanosti, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski šumarski institut, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatsko šumarsko društvo iskazali zajednički negativan stav prema prijedlogu izmjena ZOŠ-a, sa smanjenjem stope naknade za općekorisne funkcije šuma s 0,0265 na 0,024 % i oslobađanjem od plaćanja naknade za poduzetnike s godišnjim prihodom ili primitkom manjim od 7,5 milijuna kuna, umjesto dotadašnjih 3,0 milijuna kuna.
5. 12.9., Zagreb, jezero Bundek – redovita skupština HIS-a, uz uobičajene točke s usvajanjem izvješća i planova HIS-a raritet da je Skupština prihvatila prijedlog o osnivanju HIS d.o.o. radi mogućnosti kreditiranja, HIS češće održava sjednice UO koji čini 11 članova – u ovoj godini održano 10 sjednica, glavna tema je uvijek bila sanacija Doma HIS-a stradalog od radova na podzemnoj garaži i ovogodišnjeg potresa.