DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2020. godine
Damir Delač
2. sjednica Upravnog odbora HŠD-a 2020. godine održana je internetskim online načinom (Microsoft teams) u utorak 15. prosinca 2020. godine s početkom u 12,00 sati uz slijedeći,
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora 2020. godine.
2. Obavijesti
3. Aktualna problematika
a) Rebalans financijskog plana za 2020. godinu,
b) Samoprocjena za 2020. godinu,
c) Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12.2020. godine,
4. Program rada i financijski plan za 2021. godinu,
5. Pripreme za 124. sjednicu Skupštine HŠD-a,
6. Pitanja i prijedlozi
Nazočni: Akademik Igor Anić, Emil Balint, dipl. ing., mr. sc. Boris Belamarić, Mario Bošnjak, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., Daniela Cetinjanin, dipl. ing., mr. spec. Mandica Dasović, Damir Dramalija, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, Goran Gobac, dipl. ing., mr. sc. Ivan Grginčić, Marina Juratović, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, Ivan Krajačić, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Darko Mikičić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Damir Nuić, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., dr. sc. Sanja Perić, Krasnodar Sabljić, dipl. ing., Alen Sušnik, dipl. ing., umjesto Gorana Bukovca, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ante Taraš, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Davor Topolnjak, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., mr. sc. Goran Videc, Silvija Zec, dipl. ing., Dražen Zvirotić, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., Herman Sušnik, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, Biserka Marković, dipl. oec., mr. sc. Damir Delač.
Gosti: Branko Meštrić, dipl. ing.
Ispričani: prof. dr. sc. Ružica Lučić Beljo, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Josip Margaletić, akademik Slavko Matić, doc. dr. sc. Dinko Vusić,
 
Kako je od 34 člana Upravnog odbora bilo nazočno njih 29, predsjednik Oliver Vlainić utvrdio je kvorum te predložio na usvajanje Dnevni red, koji je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora 2020. godine objavljen u Šumarskom listu 9-10/2020. jednoglasno je usvojen.
Ad. 2. Predsjednik Oliver Vlainić izvijestio je o događanjima vezanim za Hrvatsko šumarsko društvo od 1. sjednice Upravnog odbora održane 9. lipnja 2020. godine.
1. 15.7. – dopis Vladi RH naslovljen na premijera Andreja Plenkovića „Povrat riječi šumarstvo u naziv resornog ministarstva“, potpisali predstavnici značajnih šumarskih institucija: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Akademija šumarskih znanosti, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski šumarski institut, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatsko šumarsko društvo.
2. 24.7., Zagreb – poplava koja je zadesila i Šumarski dom, šteta u podrumskim prostorijama, uspjelo se naplatiti dio štete od osiguravajućeg društva u iznosu od 20.000 kn.
3. 8.8. – 23. Maraton lađa na Neretvi – ekipa „Šumari“ iz Bjelovara osvojila 6. mjesto od 35 ekipa (najbolji dosadašnji rezultat).
4. 7.9. – dopis Odboru za poljoprivredu Sabora RH na upit o Prijedlogu izmjena Zakona o šumama – Akademija šumarskih znanosti, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski šumarski institut, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatsko šumarsko društvo iskazali zajednički negativan stav prema prijedlogu izmjena ZOŠ-a, sa smanjenjem stope naknade za općekorisne funkcije šuma s 0,0265 na 0,024 % i oslobađanjem od plaćanja naknade za poduzetnike s godišnjim prihodom ili primitkom manjim od 7,5 milijuna kuna, umjesto dotadašnjih 3,0 milijuna kuna.
5. 12.9., Zagreb, jezero Bundek – redovita skupština HIS-a, uz uobičajene točke s usvajanjem izvješća i planova HIS-a raritet da je Skupština prihvatila prijedlog o osnivanju HIS d.o.o. radi mogućnosti kreditiranja, HIS češće održava sjednice UO koji čini 11 članova – u ovoj godini održano 10 sjednica, glavna tema je uvijek bila sanacija Doma HIS-a stradalog od radova na podzemnoj garaži i ovogodišnjeg potresa.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 102     <-- 102 -->        PDF

6. 5.10. – videokonferencija Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Klimatska neutralnost“ – komunikacija Europske komisije i procjena utjecaja na prijedlog povećanja cilja razine smanjenja emisija stakleničkih plinova na 55 % do 2030. u odnosu na razinu iz 1990. godine.
7. 5.-8.10. – održana plenarna sjednica Europskog parlamenta 8. listopada – rasprava o donošenju Rezolucije Europskog parlamenta o europskoj strategiji za šume koja bi se trebala usvojiti početkom 2021. godine; buduća strategija EU-a za šume treba sadržavati: 1. potporu održivom gospodarenju šumama i odgovornim vlasnicima, 2. jačanje otpornosti na katastrofe i mehanizama ranog upozoravanja za sprečavanje šumskih požara i 3. rješavanje problema uvoza nezakonito posječenog drva; potrebna je ambiciozna i samostalna strategiju EU-a kojom se uspostavlja ravnoteža između gospodarske, ekološke i socijalne održivosti europskih šuma i šumskih područja, potiče njihova otpornost i pomaže da se prijeđe na kružno gospodarstvo.
8. 24.-25.11. – online 2. hrvatski stručni skup o urbanom šumarstvu „Uloga urbanoga šumarstva u održivom razvoju zelene infrastrukture u Hrvatskoj“ u organizaciji Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prof. dr. Ivica Tikvić), Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb i Hrvatskoga šumarskog društva Zagreb, Sekcije za urbano šumarstvo (u osnivanju – predsjednik Sekcije Damir Dramalija) – Središnje hrvatsko okupljanje stručnjaka, poduzetnika, predstavnika javnih tijela, znanstvenika i studenata iz područja urbanoga šumarstva, na facebook stranici Sekcije postoje video snimke oba dana predavanja, a bit će tiskan i Zbornik prezentacija.
9. 2.12. – online stručni skup „Politike i zakonodavstvo Europske unije i Republike Hrvatske u potrajnom gospodarenju šumama ‒ izazovi i posljedice“ u organizaciji Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika – skup je potaknula u svibnju 2020. od Europske komisije usvojena Strategija o biološkoj raznolikosti EU 2030. i bojazan o prilagođavanju šumarstva drugim politikama, strategija predviđa strogu zaštitu primarnih i starih šuma, što bi smanjilo mogući etat i stvorilo manjak drvne sirovine na tržištu; skup je okupio preko 150 sudionika, od kojih je 14 bilo panelista i 136 sudionika koji su imali mogućnost postavljati pitanja i komentirati izlaganja, a svoja iskustva predstavili su gosti iz Austrije i Slovenije; kao izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića na skupu sudjelovala predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir; cilj skupa bio je potaknuti promišljanja, ali i pokrenuti prilagodbu zakonodavnih okvira kako bi se smanjio pritisak na šumarstvo; zaključci sa skupa poslani su medijima.
10. 10.12. – izmjene Zakona o šumama – prošli tjedan u Saboru u drugom čitanju (10.12. otvorena i zatvorena rasprava); prijedlog smanjenje stope naknade za općekorisne funkcije šuma s 0,0265 na 0,024 % i oslobađanje od plaćanja naknade za poduzetnike s godišnjim prihodom ili primitkom manjim od 7,5 milijuna kuna, dok su do sada toga bili oslobođeni poduzetnici s prihodom do 3 milijuna kuna godišnje; broj obveznika plaćanja te naknade smanjio bi se za oko 50% sa sadašnjih nešto više od 20.000 obveznika na oko 10.500; ukupno rasterećenje za gospodarstvo bit će oko 33 milijuna kn (smanjenjem stope oko 19 milijuna kn, a povećanjem granice ukupnog prihoda 14 milijuna kn).
Tajnik, Damir Delač, iznio je događanja vezana za Šumarski dom i obnovu nakon potresa u ožujku 2020. godine.
Nakon šoka s otkazivanjem Ugovora o najmu Goethe instituta, odlučili smo nastaviti s obnovom Šumarskoga doma. Samo obnovljen dom koji je u funkciji najma može osigurati održivost HŠD-a.
Raspisani su Javni pozivi za izradu:
usluge izrade tehničkih rješenja za Ur­gent­ne mjere, konačni statički proračun i projekt sanacije za građevinu oštećenu potresom
Koji sadrži:
1. Snimak postojećeg stanja-izrada digitalnih podloga,
2. Detaljan pregled oštećenja s dokumentiranjem (ucrtavanjem i fotografiranjem),
3. Elaborat sanacije oštećenja-vraćanje u prvobitno stanje, izrada troškovnika i tendera
4. Nadzor nad radovima sanacije i adaptacije.
17. srpnja 2020. odaslan je Poziv za dostavu ponudbene dokumentacije na adrese:
– METAPLAN ARHITEKTI D.O.O., ZAGREB
– TODING D.O.O., ZAGREB
– SAMIN D.O.O., ZAGREB
Povjerenstvo je ocijenilo ponudu TODING d.o.o., Zagreb kao jedinu potpunu i stoga je izabralo kao najpovoljniju.
Na temelju toga sklopljen je Ugovor.
Nakon toga pokrenut je postupak za izvođenje građevinskih radova – izvanredno održavanje konstrukcije u zonama stubišta
Poziv poslan 22. srpnja 2020. na adrese :
– SPEGRA d.o.o., Split
– GRADISAN d.o.o., Zagreb
– SITOLOR d.o.o., Slavonski brod
Povjerenstvo je ocijenilo ponudu SPEGRE kao najpovoljniju.
Na temelju toga sklopljen je Ugovor.
31. kolovoza 2020. poslan je zahtjev za dostavu ponudbene dokumentacije za izvođenje SOBOSLIKARSKIH RADOVA SANACIJE UREDSKIH PROSTORA I STUBIŠA sljedećim tvrtkama:

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 106     <-- 106 -->        PDF

ustrajno će ukazivati na tu činjenicu sve dok se to ne promijeni.
Unatoč učestalih promjena u organizaciji Službe koja se treba brinuti o privatnim šumama u RH stanje u šumama malih šumovlasnika je i dalje zabrinjavajuće. Poticat ćemo donošenje pozitivnih zakonskih propisa kako bi se to stanje poboljšalo.
Podržavat ćemo naše ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz: Izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija, kao i podizanja spomen obilježja zaslužnim šumarima.
Pružat ćemo logističku podršku Sekcijama HŠD-a, da u skladu s idejom osnivanja okupljaju specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjeluju u svim događanjima vezanim za svoja područja.
Prigodnim aktivnostima obilježit ćemo Svjetski dana šuma, 21. ožujka i Dan planeta zemlje, 22. travnja.
Nastavit ćemo podržavati naše uobičajene međunarodne sportsko-stručne manifestacije EFNS, Alpe-Adria, Međunarodni salon fotografija „Šuma okom šumara, Maraton lađara i sl.
Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, obilježit ćemo prigodnim manifestacijama.
Prigodno ćemo obilježiti i 175. godišnjicu osnutka HŠD-a.
U suradnji s HKIŠDT pripremat ćemo stručna predavanja i seminare s aktualnom šumarskom problematikom.
Podržavat ćemo i potpomagati rad naše znanstvene udruge, Akademije šumarskih znanosti.
Putem naših članova u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo, sudjelovat ćemo u aktivnostima naše najviše znanstvene institucije.
Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS).
I u svojoj 145. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list bude što kvalitetnije i da redovito izlazi u 6 dvobroja, kao i nastojati zadržati, ili još poboljšati, visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka.
Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom organizirat ćemo i tematske sjednice.
Redovita godišnja sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u prosincu, a u skladu s potrebama organizirat ćemo Elektroničke sjednice Skupštine.
WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje ćemo održavati i nadopunjavati.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU
 
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
Financijski plan HŠD-a objedinjuje financijske planove 19 ogranaka i središnjice HŠD-a, i to njene neprofitne i profitne - gospodarske djelatnosti.
PRIHODI
Ukupno planom predviđeni prihodi iznose 2.468.120,00 kuna.
PRIHODI OD ČLANARINA
Prihodi od članarina procijenjeni su na temelju broja redovitih članova u 2020. godini i jedinstvene godišnje članarine koja iznosi 240,00 kuna.
PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od imovine su prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora. Planirani su na temelju poznate ugovorene najamnine s postojećim najmoprimcem IRMO, koja na godišnjoj razini iznosi 500.000,00 kuna. Iznos od 470.000,00 kuna je ciljani prihod od najma poslovnog prostora koji od 1.1.2021. neće biti u funkciji s obzirom na raskid ugovora s Goethe Institutom Kroatien.
U tijeku su pregovori s novim potencijalnim najmoprimcem, no s obzirom na vrlo opsežne zahtjeve koji se postavljaju za ostvarenje tog ugovornog odnosa ne planiramo da će pregovori biti uspješno privedeni kraju kako bi najam započeo s početkom kalendarske godine.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 103     <-- 103 -->        PDF

– DBL MIOČEVIĆ d.o.o., Zagreb
– INFOMONT d.o.o. - Zagreb
– INTERIJERI MRVICA d.o.o. - Zagreb
Povjerenstvo je ocijenilo ponudu INTERIJERI MRVICA d.o.o kao najpovoljniju.
Na temelju toga sklopljen je Ugovor.
U nadi da ćemo od Grada i Države tijekom 2021. godine uspjeti povratiti dio utrošenih sredstava za obnovu zgrade, sve javne nabave popraćene su dokumentacijom (Javni poziv, Ponudbena dokumentacija, Troškovnici, Zapisnici o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, Ugovori) napravljenom uz pomoć našeg Nadzornog inženjera.
Uglavnom krajem rujna završeni su ovi radovi i dobili smo rješenje o tome da je zgrada Šumarskoga doma sigurna za uporabu.
Radovi izmjene krovišta nisu započeti zbog negativnog rješenja konzervatora na naš Projekt koji predviđa aluminijski pokrov. Oni inzistiraju na „ekološkom eternitu“, što je za nas neprihvatljivo. Kako smo i na naš prigovor dobili odbijenicu, odlučili smo da za sada odgodimo zamjenu krovišta i napravimo samo sanaciju oštećenja na pokrovu.
Upravo sada su u tijeku radovi sanacije pokrova (OKIMONT - tvrtka koja je izabrana na natječaju za izmjenu krovišta) i zidanje srušenog zabata zgrade.
Prijavom štete nakon poplave u podrumu Šumarskog doma na temelju osiguranja od Croatie smo dobili 20.000 kn.
Šteta od poplave prijavljena je i nadležnim institucijama grada Zagreba.
Kako smo od banaka za kredit od 1,5 mil kuna dobili vrlo nepovoljne i komplicirane uvjete, odlučili smo aktivirati vlastite izvore. Na našim WEB stranicama otvorili smo donacije za obnovu Šumarskoga doma, a od Ogranaka smo zatražili posudbe.
Zatim je tajnik iznio stanje s tužbom koja je upućena Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije.
U tijeku su dva postupka na Vrhovnom sudu:
1. Prvostupanjskom presudom za razdoblje od 1999. do kraja 2003. naloženo je tužitelju isplatiti iznos od 1.372.920,60 kn plus obračunate kamate od 3.220.000,00 kn, što zajedno iznosi 4.592.920,6 kn.
2. Protiv te presude tuženik je izjavio žalbu koju je Županijski sud u Zagrebu odbio i potvrdio prvostepenu presudu.
Na istu je Tuženik 27. 1. 2016. godine izjavio reviziju Vrhovnom sudu RH koju još uvijek Vrhovni sud nije riješio.
Tužba za razdoblje od 1.1. 2004. do 1.11.2006.
Prvostupanjskom presudom općinskog građanskog suda u Zagrebu od 12.3.2012. naloženo je tuženiku platiti iznos od 552.897,80 kn s propadajućom zateznom kamatom.
Protiv te presude Tuženik je izrazio žalbu koju je Županijski su u Bjelovaru uvažio??????
Na istu su naši odvjetnici zatražili reviziju Vrhovnom sudu RH 15.11.2013. godine koja još uvijek nije riješena.
Po prvoj presudi u mogućnosti smo pokrenuti postupak ovrhe, no savjet pravnika je da sačekamo presudu Vrhovnog suda.
Svjesni da su nam financijska sredstva potrebnija nego ikad ,zatražili smo sastanak s dekanom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u vezi s nagodbom koji bi skratila postupak.
Naš prijedlog bio je da im u slučaju nagodbe opraštamo 30 % kamata po prvoj presudi.
Dekan je spreman isplatit samo glavnicu po prvoj presudi, što je za nas neprihvatljivo. Postoji još mogućnost prodaje potraživanja tvrtkama koje se time bave, no za sada je odluka čekati presudu Vrhovnog suda.
Odnosi s najmoprimcima:
Nakon primitka pismenog otkazivanja Ugovora o najmu Goethe instituta Biserka Marković i Damir Delač zatražili su sastanak s ravnateljem, kako bi definirali odnose u otkaznom roku. Najavili smo da će Šumarski dom biti vraćen u prvobitno stanje do kraja rujna 2020. godine te su nam za period od 1. listopada do konca godine dužni platiti 4 najamnine. Svjesni da se oni više ne namjeravaju vratiti u Šumarski dom, spremni smo na nagodbu da plate dvije najamnine. Nakon „natezanja“ preko odvjetnika na kraju su predstavnici Goethe instituta pristali na nagodbu.
Nakon šteta koje je pretrpjelo potkrovlje, posebice uz portal koji je za sada pričvršćen sajlama, predstavnici IRMA izjavili su da se ne žele vraćati u takav prostor. Imajući u vidu dugogodišnju suradnju, ponudili smo im da se umjesto tavanskog prostora presele u preostali dio II. etaže Šumarskoga doma.
Za to će se ukoliko Upravni odbor odobri ovaj prijedlog sklopiti Novi ugovor o najmu.
Kako zbog oštećenih dimnjaka i nemogućnosti grijanja oni ne koriste poslovni prostor, spremni su sredstva od neiskorištene najamnine uložiti u sustav grijanja i prilagodbe prostora na II. etaži.
Kako bi što prije stavili upražnjene prostore Šumarskoga doma u funkciju angažirali smo nekoliko agencija za nekretnine. Interes za najam izrazila je samo jedna sportska gimnazija i to samo za prizemlje. Kako im je prostor bio potreban već od početka rujna, kada počinje nastava, mi im zbog poštivanja otkaznog roka s Goethe institutom to nismo mogli omogućiti te su na kraju odustali.
Krajem rujna kontaktirali su nas predstavnici Stomatološke poliklinike u namjeri da prošire svoje prostore na Šumarski dom.
Njihova namjera je zakupiti sve slobodne prostore Šumarskoga doma, a to su cijeli podrum zgrade, preostali dio prizemlja i cijelu I etažu.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Nastupili su pregovori i koncipiranje Ugovora o najmu. U ime Stomatološke poliklinike koja je u vlasništvu grada Zagreba Ugovor je potpisao gradonačelnik, a sada je dan na usvajanje upravnom odboru i Skupštini HŠD-a.
Za neke sporne stvari koje nisu definirane Ugovorom, napravljen je posebni Sporazum koji je isto dan na usvajanje.
Ad. 3. Aktualna problematika
a) Rebalans financijskog plana za 2020. godinu
Rebalans financijskog plana za 2020. pripremila je i obrazložila Biserka Marković, voditeljica financijske službe.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
 
OBRAZLOŽENJE REBALANSA PLANA ZA 2020. GODINU
Na temelju poslovnog rezultata postignutog na dan 31.10.2020. te izvanrednih okolnosti koje su obilježile čitavu poslovnu godinu, sa sigurnošću znamo da će doći do odstupanja kako u planiranim prihodima, tako i u planiranim rashodima. Stoga postoji potreba za rebalansom plana koji je donesen za 2020. godinu.
Procjena prihoda i rashoda napravljena je na temelju poznatih podataka proknjiženih na dan 31.10.2020., te procje­njivih podatka o prihodima i rashodima koji su vezani za posljednja dva mjeseca poslovanja središnjice i ogranaka.
U planu za 2020. g. ukupni prihodi predviđeni su u ukupnom iznosu od 3.176.500 kuna, dok u predloženom rebalansu iznose 2.387.820 kuna.
Najveća promjena u odnosu na planirano je u prihodima od najamnine. Planom predviđen iznos od 1.705.000 kuna smanjio se na svega 726.000 kuna. Potres u Zagrebu 22.03. o. g. prouzročio je oštećenja na zgradi zbog kojih u njoj više nije bilo sigurno boraviti, pa tako je prestala i mogućnost naplate najamnine. U samom početku, dok nije izvršena snimka stvarno nastalih oštećenja na zidovima, stropovima i stepeništima, najmoprimcima su ispostavljeni računi koji su iz opravdanih razloga vraćeni kao neutemeljeni.
IRMO je posljednju najamninu platio za ožujak, dok je Goethe Institut Kroatien platio najamninu i za travanj, no nakon toga je uslijedio raskid ugovora o najmu zaključno s 31.12.2020.. U pregovorima koji su se vodili postignuta je nagodba prema kojoj će Goethe institut Kroatien platiti najamninu za studeni i prosinac, čime će biti zaključen poslovni odnos.
Naime, Goethe Institutu, uputili smo nakon završene sanacije oštećenja na zidovima, stropovima, portalu i stepeništima, dopis kojim ih obavještavamo da je poslovni prostor prema elaboratu statičara siguran za korištenje te da im ga stavljamo na raspolaganje od 22.09.2020.
S obzirom da oni više nisu imali namjeru stvarno koristiti prostor, postignuta je gore spomenuta nagodba na temelju koje je u rebalansu plana predviđen prihod koji se očekuje do kraja godine.
Što se tiče najamnine za prostor koji koristi IRMO, još uvijek nemamo osnovu za naplatu najamnine s obzirom da nisu osposobljeni dimnjaci i bojleri te u prostoru nema grijanja.
U kategoriji prihoda od članarina predviđamo prema dosadašnjoj evidenciji i dinamici plaćanja da će se ostvariti nešto veći iznos nego je predviđen planom, tako da se taj prihod predviđa u iznosu od 633.000 kuna.
Prihodi od donacija i to donacija od pravnih osoba i tijela lokalne samouprave koje uobičajeno prate i pomažu rad ogranaka, na dan 31.10. su veći od planom predviđenih i dosegli su 510.000 kuna. S obzirom da je do sada uplaćeno i 50.000 kuna donacija za obnovu Šumarskog doma od pravnih osoba i 30.000 kuna donacija od fizičkih osoba, rebalansom je predviđen iznos od ukupno 600.000 kuna. Napominjemo da tim iznosom nisu obuhvaćene donacije ogranaka Bjelovar, Delnice, Koprivnica i Zagreb u iznosu od 32.000 kuna, s obzirom da u ukupnom planu i izvršenju planskih vrijednosti koji pratimo na razini HŠD-a kao jedine pravne osobe taj iznos istovremeno predstavlja prihod i rashod tj. U tijeku novca ne predstavlja stvarni priliv novca, već samo njegovo premještanje s jednog računa na drugi.
U kategoriji ostali prihodi gdje evidentiramo prihode od pretplate na Šumarski list, koji će biti neznatno manji nego planirani, prikazat će se i 20.000 kuna koje smo naplatili

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 105     <-- 105 -->        PDF

kao naknadu štete od poplave u podrumskom dijelu. Ukupan predviđeni iznos u toj kategoriji je 395.500 kuna.
U planu za 2020.g ukupni rashodi predviđeni su u ukupnom iznosu od 3.744.700 kuna, dok u predloženom rebalansu iznose 3.480.100 kuna.
Najznačajnije odstupanje je u kategoriji materijalnih rashoda i to u predviđenim troškovima stručnih putovanja. Planirani su u iznosu od 526.000 kuna, što odgovara uobičajenim rashodima za tu namjenu, no s obzirom na ograničenje kretanja zbog pandemije Covida 19 rashodi za ovu godinu biti će na razini od 170.000 kuna, koliko su ostvareni još početkom godine.
Kategorija tekućeg i investicijskog održavanja planirana je u iznosu 1.105.000 kuna. Rebalansom se iznos podiže za svega 50.000 kuna, no nažalost troškovi koji su obuhvaćeni nisu posljedica planiranih radova. Planom za ovu godinu predviđena je bila izrada projekta za prostor u potkrovlju, uklanjanje postojećih pregradnih zidova i spuštenih stropova te realizacija radova koji su proizlazili iz ugovora s Goethe Institutom u iznosu od 750.000 tisuća kuna.
Umjesto toga planirani iznos usmjeren je na sanaciju posljedica potresa. Velik dio radova je završen i troškovi su poznati, a za dio radova koji su u tijeku poznata je konačna vrijednost s obzirom da se obavljaju na temelju ugovora. Za radove koji se odnose na sanaciju cijevi dimnjaka i nabavku novih kondenzacijskih bojlera za prostor koji koristi IRMO napravljena je procjena, jer je projekt tek u fazi izrade.
Ostali troškovi koji čine grupu materijalnih troškova predviđaju se u iznosima koji bitno ne odstupaju ranije planiranih i ne utječu na visinu ukupno planiranih troškova.
Iz obrazloženih stavki prihoda i rashoda proizlazi rezultat, manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.092.280 kuna, umjesto manjka od 568.200 kuna koliko je predviđeno planom.
b) Predloženo je Povjerenstvo za popis imovine i potraživanja HŠD-a na dan 31. 12. 2020. godine u sastavu:
Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum. – predsjednik,
Branko Meštrić, dipl. inž. šum. – član,
Ana Žnidarec – član,
Prof. dr. sc. Josip Margaletić – zamjenik predsjednika,
Jolanda Vincelj, dipl. inž. šum. – zamjenica člana, Ivan Krajačić, dipl. inž. šum. – zamjenik člana.
c) Samoprocjena za 2020. godinu poslana je članovima UO u prilogu Poziva.
Ad. 4. Program rada i financijski plan za 2021. godinu,
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA HŠD-a ZA 2021. GODINU
– Aktivnosti HŠD-a u 2021. godini bit će uvjetovane općim stanjem uzrokovanim pandemijom korona virusa.
Prioritet će biti dovršetak sanacije zgrade Šumarskoga doma nakon potresa iz ožujka 2020. godine.
Ukoliko se potpiše Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Stomatološkom poliklinikom u zgradi će se napraviti prilagodbe u podrumskom prostoru, prostoru dijela prizemlja i I. etaži zgrade.
Isto tako napravit će se prilagodbe uredskih prostora vezane za preseljenje IRMO instituta na prostor II kata, za što će se sklopiti Novi Ugovor o zakupu.
U skladu s novim okolnostima korištenja poslovnih prostora zgrade Šumarskoga doma napravit će se prilagodba električne i vodovodne mreže, kao i sustava grijanja i hlađenja.
Kako je krajem 2020. godine napravljena sanacija krovišta zgrade predviđena zamjena krovišta ovisit će o financijskoj situaciji, kao i promjeni stava konzervatora vezanog za vrstu pokrova.
Hrvatsko šumarsko društvo i nadalje će okupljati šumarsku struku i aktivno sudjelovati u svim aktivnostima vezanim za šumarsku tematiku.
Ukazivat ćemo na sve učestaliju pojavu lošeg odnosa prema šumi kao primarno sirovinskoj osnovi, posebice u današnjim okolnostima propadanja šuma uzrokovanih klimatskim promjenama (pad podzemne vode, poplave, vjetroizvale, ledolomi, požari).
Pozitivnim djelovanjem unutar šumarskog sektora treba preokrenuti trend smanjenog interesa mladih ljudi za obrazovanjem šumarskoga profila.
Ukazivat ćemo na sve učestaliju pojavu lošeg odnosa prema šumi kao primarno sirovinskoj osnovi, posebice u današnjim okolnostima propadanja šuma uzrokovanih klimatskim promjenama (pad podzemne vode, vjetroizvale, ledolomi, požari), pojavom novih invazivnih biljnih vrsta i štetnika biljnog i životinjskog porijekla.
Hrvatsko šumarsko društvo poticat će sve institucije, koje izravno ili neizravno imaju utjecaj na gospodarenje šumama, da se s obzirom na nove okolnosti, koristeći svoje znanje, iskustvo i znanstvena dostignuća, zajedničkim snagama odupru opasnostima koje prijete potrajnosti i opstanku naših šuma.
Negativnu percepciju javnosti o šumarstvu Hrvatske moguće je promijeniti edukacijom građana o gospodarenju šumama, koju treba započeti od najranije dobi, ali treba uvidjeti i ukloniti i vlastite primjere lošeg odnosa prema šumi.
Brisanje imena šumarstvo iz naziva resornog Ministarstva nažalost se očituje i odnosom prema šumarskoj struci. Ni u aktualnoj Vladi niti jedan predstavnik šumarske struke nije na dužnosničkom mjestu u resornom Ministarstvu. Hrvatsko šumarsko društvo

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 107     <-- 107 -->        PDF

PRIHODI OD DONACIJA
U 2021. godini HŠD će nastaviti s izdavanjem znanstvenog časopisa “Šumarski list”. Kao i niz godina do sada HŠD će se prijaviti na natječaj kod Ministarstva znanosti i obrazovanja za potporu za izdavanje znanstvenog časopisa, a plan se temelji na iznosima dodjeljenim na natječajima ranijih godina te saznanju o smanjenim kvotama za takvu vrstu potpore. Planirani iznos je 70.000,00 kuna.
Donacije od trgovačkih društava uobičajena su potpora radu HŠD-a i ostvarenju planiranih aktivnosti kroz dugi niz godina. Procjena je napravljena po ograncima, uz predviđanje interesa i mogućnosti trgovačkih društava te prema ostvarenjima prihoda po toj osnovi iz prethodnih razdoblja te na odazivu u 2021. godini.
Ukupan planirani iznos prihoda od donacija je 490.000,00 kuna.
OSTALI PRIHODI
U ostale prihode planirani su prihodi od pretplate na časopis “Šumarski list”. Procjena se temelji na poznatom broju pretplatnika i cijeni godišnje pretplate za jedan primjerak “Šumarskog lista.” Pretpostavka je da se neće promijeniti ugovorni odnos s nositeljem pretplate za 1.100 pretplatnika Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, da će Hrvatske šume nastaviti pretplatu za 200 pretplatnika te da se neće promijeniti broj pojedinačnih pretplata. Planirani iznos je 375.000,00 kuna.
RASHODI
Ukupno planom predviđeni rashodi iznose 2.956.000,00 kuna.
RASHODI ZA RADNIKE
Rashodi za radnike planirani su na razini 2020. godine.
MATERIJALNI RASHODI
Materijalni rashodi planiraju se u ukupnom iznosu od 2.956.000,00 kuna. Kako čine vrijednosno najznačajniju skupinu rashoda obrazlažemo ih po grupama.
Rashodi za službena putovanja, prijevoz i usavršavanje radnika: 30.000,00 kn
planirani su prema ostvarenim rashodima iz prethodnih razdoblja a objedinjuju troškove službenih putovanja radnika, naknadu za prijevoz, prigodne darove za Uskrs i Božić te kotizacije za usavršavanje radnika.
Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa: 25.350,00 kn
planirani su za pokriće troškova službenih putovanja osoba koje nisu zaposlene u HŠD već obavljaju funkcije na koje su izabrani. Procjena je napravljena uzimajući u obzir broj sjednica Upravnog odbora kojima trebaju nazočiti njegovi članovi te naknadu za korištenje vlastitog vozila za obavljanje redovitih poslova te službena putovanja na tematske skupove vezane uz rad HŠD-a.
Rashodi za usluge: 1.244.800,00 kn
– troškovi pošte i telefona 70.000,00 kn – na razini troškova tekuće godine
– troškovi tekućeg i investicijskog održavanja 505.000,00 kn – iznos je planiran na temelju mogućnosti financiranja obnove Šumarskog doma nakon potresa iz vlastitih sredstava. Ponajprije se radi o objedinjenom projektu grijanja zgrade, s obzirom da su svi dimnjaci nakon potresa proglašeni neupotrebljivima te da se cijela zgrada prije potresa grijala sistemom plinskih bojlera koji se više prema novoj propisanoj regulativi ne mogu staviti u funkciju.
Izvori za financiranje planiranih radova su djelomično prihodi od najamnine iz tekućeg razdoblja, a velikim dijelom će se koristiti višak prihoda kumuliran u ranijim poslovnim godinama, kada nije bilo radova na održavanju poslovnog prostora.
– komunalne usluge 80.000,00 kn – planirani iznos je znatno veći. Postoji realna mogućnosi da će se za prostor koji se deklarira kao poslovni, a nije u funkciji plaćati značajnije veća komunalna naknada nego što je to za veći dio djelatnosti prema nomenklaturi
– troškovi zakupnina 15.000,00 kn
– računalne usluge 60.000,00 kn
Ova grupa rashoda planirana je na razini troškova prethodnih godina.
– intelektualne usluge 245.000,00 kn
– grafičke usluge – Šumarski list 170.000,00 kn
– ostale grafičke usluge 75.000,00 kn
– ostale usluge 23.800,00 kn
Ova grupa rashoda je planirana prema prethodnim razdobljima. Odnose se na autorske honorare te pripremu i tisak vezane uz izdavanje časopisa “Šumarski list” i grafičke usluge tiska publikacija.
Rashodi za materijal i energiju: 51.000,00 kn
Troškovi su planirani prema ostvarenim rashodima prethodnih razdoblja.
Ostali nespomenuti rashodi: 749.650,00 kuna
– premije osiguranja 50.000,00 kn
– članarine 6.000,00 kn
– reprezentacija 359.000,00 kn
– stručna putovanja 281.500,00 kn
– ostali rashodi 10.200,00 kn
Premije osiguranja planirana je u bitno većem iznosu nego prethodnih godina, jer se planira proširiti polica osiguranja na kategoriju osiguranja od potresa.
Članarina (Pro Silva, Aebiom) planirana je prema ostvarenim rashodima prethodnih razdoblja.
Rashodi za reprezentaciju obuhvaćaju troškove održavanja godišnjih skupština, sjednica, stručnih skupova, okruglih stolova i predavanja na razini ogranaka te na razini HŠD-a

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 108     <-- 108 -->        PDF

kao cjeline, zatim troškove kalendara, knjiga i brošura, izrade promotivnih materijala i sitne galanterije s logom društva, održavanja izložbe Šuma okom šumara te kataloga izložbe i drugih tematskih izložbi. Planiraju se u iznosu od 359.000,00 kuna.
Rashodi za stručna putovanja procijenjeni su prema planu aktivnosti ogranaka i središnjice. Planska im je vrijednost dvostruko manja nego prethodnih godina s obzirom na potencijalno ograničenje kretanja i putovanja, kao i organizacije natjecanja i skupova zbog pandemije Covid 19.
Uz to rashodi za reprezentaciju i stručna putovanja u izravnoj su ovisnosti o prikupljenim donacijama na razini ogranaka, s obzirom da su članarine ograničene brojem redovitog članstva.
AMORTIZACIJA
Amortizacija je planirana prema stvarnim obračunima amortizacije iz tekućeg razdoblja u iznosu od 15.000,00 kuna.
FINANCIJSKI RASHODI
Financijski rashodi odnose se isključivo na usluge banke i platnog prometa, a planirani su na razini prethodnih razdoblja u iznosu od 22.100,00 kuna.
REZULTAT
Planirani rezultat iskazuje se kao manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu 487.880,00 kuna.
Zbog realne neizvjesnosti oko iznajmljivanja ispražnjenog poslovnog prostora koji je bio predmet ugovora s Goethe Institutom Kroatia, nije moguće predvidjeti kada i koliko prostora će se staviti u funkciju stvaranja prihoda. Ujedno se neophodno treba dodatno ulagati u sanaciju štete nastale na Šumarskom domu u potresu, ponajprije projektirati i izgraditi sustav grijanja, što je preduvjet za ponovno iznajmljivanje prostora.
USVAJANJA:
– Ugovori za izvođenje građevinskih i soboslikarskih radova vezani za obnovu Šumarskoga doma jednoglasno su usvojeni.
– Rebalans financijskog plana za 2020. godinu jednoglasno je usvojen.
– Samoprocjena za 2020. godinu jednoglasno je usvojena.
– Prijedlog Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12.2020. godine jednoglasno je usvojen.
– Ugovor o zakupu poslovnog prostora Šumarskoga doma za potrebe Stomatološke poliklinike jednoglasno je ­usvojen.
– Sporazum o uređenju međusobnih odnosa sa Stomatološkom poliklinikom jednoglasno je usvojen.
– Prijedlog nagodbe s predstavnicima Goethe instituta jednoglasno je usvojen.
– Prijedlog preseljenja IRMA na prostor II. etaže Šumarskoga doma jednoglasno je usvojen.
– Program rada i financijski plan za 2021. godinu jednoglasno su usvojeni.
Ad. 5. Pripreme za 124. sjednicu Skupštine HŠD-a. Dogovoreno je da se 124. sjednica Skupštine HŠD-a održi elektroničkim putem i to od 16. prosinca u 7,00 sati do 18. prosinca 2020. u 24,00 sata.
Ad. 6. Po ovoj točki Dnevnoga reda nitko se nije javio za riječ.
Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a: Predsjednik HŠD-a:
Mr. sc. Damir Delač, v.r. Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., v.r.
Zapisnik 124. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a
održane elektroničkim putem od 16. prosinca u 7,00 sati do 18. prosinca 2020. u 24,00 sata
Damir Delač
Dnevni red:
1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje Dnevnoga reda Skupštine.
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radnog predsjedništva (Predsjednik + 2 člana)
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)