DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 102     <-- 102 -->        PDF

6. 5.10. – videokonferencija Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Klimatska neutralnost“ – komunikacija Europske komisije i procjena utjecaja na prijedlog povećanja cilja razine smanjenja emisija stakleničkih plinova na 55 % do 2030. u odnosu na razinu iz 1990. godine.
7. 5.-8.10. – održana plenarna sjednica Europskog parlamenta 8. listopada – rasprava o donošenju Rezolucije Europskog parlamenta o europskoj strategiji za šume koja bi se trebala usvojiti početkom 2021. godine; buduća strategija EU-a za šume treba sadržavati: 1. potporu održivom gospodarenju šumama i odgovornim vlasnicima, 2. jačanje otpornosti na katastrofe i mehanizama ranog upozoravanja za sprečavanje šumskih požara i 3. rješavanje problema uvoza nezakonito posječenog drva; potrebna je ambiciozna i samostalna strategiju EU-a kojom se uspostavlja ravnoteža između gospodarske, ekološke i socijalne održivosti europskih šuma i šumskih područja, potiče njihova otpornost i pomaže da se prijeđe na kružno gospodarstvo.
8. 24.-25.11. – online 2. hrvatski stručni skup o urbanom šumarstvu „Uloga urbanoga šumarstva u održivom razvoju zelene infrastrukture u Hrvatskoj“ u organizaciji Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prof. dr. Ivica Tikvić), Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb i Hrvatskoga šumarskog društva Zagreb, Sekcije za urbano šumarstvo (u osnivanju – predsjednik Sekcije Damir Dramalija) – Središnje hrvatsko okupljanje stručnjaka, poduzetnika, predstavnika javnih tijela, znanstvenika i studenata iz područja urbanoga šumarstva, na facebook stranici Sekcije postoje video snimke oba dana predavanja, a bit će tiskan i Zbornik prezentacija.
9. 2.12. – online stručni skup „Politike i zakonodavstvo Europske unije i Republike Hrvatske u potrajnom gospodarenju šumama ‒ izazovi i posljedice“ u organizaciji Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika – skup je potaknula u svibnju 2020. od Europske komisije usvojena Strategija o biološkoj raznolikosti EU 2030. i bojazan o prilagođavanju šumarstva drugim politikama, strategija predviđa strogu zaštitu primarnih i starih šuma, što bi smanjilo mogući etat i stvorilo manjak drvne sirovine na tržištu; skup je okupio preko 150 sudionika, od kojih je 14 bilo panelista i 136 sudionika koji su imali mogućnost postavljati pitanja i komentirati izlaganja, a svoja iskustva predstavili su gosti iz Austrije i Slovenije; kao izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića na skupu sudjelovala predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir; cilj skupa bio je potaknuti promišljanja, ali i pokrenuti prilagodbu zakonodavnih okvira kako bi se smanjio pritisak na šumarstvo; zaključci sa skupa poslani su medijima.
10. 10.12. – izmjene Zakona o šumama – prošli tjedan u Saboru u drugom čitanju (10.12. otvorena i zatvorena rasprava); prijedlog smanjenje stope naknade za općekorisne funkcije šuma s 0,0265 na 0,024 % i oslobađanje od plaćanja naknade za poduzetnike s godišnjim prihodom ili primitkom manjim od 7,5 milijuna kuna, dok su do sada toga bili oslobođeni poduzetnici s prihodom do 3 milijuna kuna godišnje; broj obveznika plaćanja te naknade smanjio bi se za oko 50% sa sadašnjih nešto više od 20.000 obveznika na oko 10.500; ukupno rasterećenje za gospodarstvo bit će oko 33 milijuna kn (smanjenjem stope oko 19 milijuna kn, a povećanjem granice ukupnog prihoda 14 milijuna kn).
Tajnik, Damir Delač, iznio je događanja vezana za Šumarski dom i obnovu nakon potresa u ožujku 2020. godine.
Nakon šoka s otkazivanjem Ugovora o najmu Goethe instituta, odlučili smo nastaviti s obnovom Šumarskoga doma. Samo obnovljen dom koji je u funkciji najma može osigurati održivost HŠD-a.
Raspisani su Javni pozivi za izradu:
usluge izrade tehničkih rješenja za Ur­gent­ne mjere, konačni statički proračun i projekt sanacije za građevinu oštećenu potresom
Koji sadrži:
1. Snimak postojećeg stanja-izrada digitalnih podloga,
2. Detaljan pregled oštećenja s dokumentiranjem (ucrtavanjem i fotografiranjem),
3. Elaborat sanacije oštećenja-vraćanje u prvobitno stanje, izrada troškovnika i tendera
4. Nadzor nad radovima sanacije i adaptacije.
17. srpnja 2020. odaslan je Poziv za dostavu ponudbene dokumentacije na adrese:
– METAPLAN ARHITEKTI D.O.O., ZAGREB
– TODING D.O.O., ZAGREB
– SAMIN D.O.O., ZAGREB
Povjerenstvo je ocijenilo ponudu TODING d.o.o., Zagreb kao jedinu potpunu i stoga je izabralo kao najpovoljniju.
Na temelju toga sklopljen je Ugovor.
Nakon toga pokrenut je postupak za izvođenje građevinskih radova – izvanredno održavanje konstrukcije u zonama stubišta
Poziv poslan 22. srpnja 2020. na adrese :
– SPEGRA d.o.o., Split
– GRADISAN d.o.o., Zagreb
– SITOLOR d.o.o., Slavonski brod
Povjerenstvo je ocijenilo ponudu SPEGRE kao najpovoljniju.
Na temelju toga sklopljen je Ugovor.
31. kolovoza 2020. poslan je zahtjev za dostavu ponudbene dokumentacije za izvođenje SOBOSLIKARSKIH RADOVA SANACIJE UREDSKIH PROSTORA I STUBIŠA sljedećim tvrtkama: