DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 106     <-- 106 -->        PDF

ustrajno će ukazivati na tu činjenicu sve dok se to ne promijeni.
Unatoč učestalih promjena u organizaciji Službe koja se treba brinuti o privatnim šumama u RH stanje u šumama malih šumovlasnika je i dalje zabrinjavajuće. Poticat ćemo donošenje pozitivnih zakonskih propisa kako bi se to stanje poboljšalo.
Podržavat ćemo naše ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz: Izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija, kao i podizanja spomen obilježja zaslužnim šumarima.
Pružat ćemo logističku podršku Sekcijama HŠD-a, da u skladu s idejom osnivanja okupljaju specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjeluju u svim događanjima vezanim za svoja područja.
Prigodnim aktivnostima obilježit ćemo Svjetski dana šuma, 21. ožujka i Dan planeta zemlje, 22. travnja.
Nastavit ćemo podržavati naše uobičajene međunarodne sportsko-stručne manifestacije EFNS, Alpe-Adria, Međunarodni salon fotografija „Šuma okom šumara, Maraton lađara i sl.
Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, obilježit ćemo prigodnim manifestacijama.
Prigodno ćemo obilježiti i 175. godišnjicu osnutka HŠD-a.
U suradnji s HKIŠDT pripremat ćemo stručna predavanja i seminare s aktualnom šumarskom problematikom.
Podržavat ćemo i potpomagati rad naše znanstvene udruge, Akademije šumarskih znanosti.
Putem naših članova u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo, sudjelovat ćemo u aktivnostima naše najviše znanstvene institucije.
Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS).
I u svojoj 145. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list bude što kvalitetnije i da redovito izlazi u 6 dvobroja, kao i nastojati zadržati, ili još poboljšati, visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka.
Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom organizirat ćemo i tematske sjednice.
Redovita godišnja sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u prosincu, a u skladu s potrebama organizirat ćemo Elektroničke sjednice Skupštine.
WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje ćemo održavati i nadopunjavati.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU
 
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
Financijski plan HŠD-a objedinjuje financijske planove 19 ogranaka i središnjice HŠD-a, i to njene neprofitne i profitne - gospodarske djelatnosti.
PRIHODI
Ukupno planom predviđeni prihodi iznose 2.468.120,00 kuna.
PRIHODI OD ČLANARINA
Prihodi od članarina procijenjeni su na temelju broja redovitih članova u 2020. godini i jedinstvene godišnje članarine koja iznosi 240,00 kuna.
PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od imovine su prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora. Planirani su na temelju poznate ugovorene najamnine s postojećim najmoprimcem IRMO, koja na godišnjoj razini iznosi 500.000,00 kuna. Iznos od 470.000,00 kuna je ciljani prihod od najma poslovnog prostora koji od 1.1.2021. neće biti u funkciji s obzirom na raskid ugovora s Goethe Institutom Kroatien.
U tijeku su pregovori s novim potencijalnim najmoprimcem, no s obzirom na vrlo opsežne zahtjeve koji se postavljaju za ostvarenje tog ugovornog odnosa ne planiramo da će pregovori biti uspješno privedeni kraju kako bi najam započeo s početkom kalendarske godine.