DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 108     <-- 108 -->        PDF

kao cjeline, zatim troškove kalendara, knjiga i brošura, izrade promotivnih materijala i sitne galanterije s logom društva, održavanja izložbe Šuma okom šumara te kataloga izložbe i drugih tematskih izložbi. Planiraju se u iznosu od 359.000,00 kuna.
Rashodi za stručna putovanja procijenjeni su prema planu aktivnosti ogranaka i središnjice. Planska im je vrijednost dvostruko manja nego prethodnih godina s obzirom na potencijalno ograničenje kretanja i putovanja, kao i organizacije natjecanja i skupova zbog pandemije Covid 19.
Uz to rashodi za reprezentaciju i stručna putovanja u izravnoj su ovisnosti o prikupljenim donacijama na razini ogranaka, s obzirom da su članarine ograničene brojem redovitog članstva.
AMORTIZACIJA
Amortizacija je planirana prema stvarnim obračunima amortizacije iz tekućeg razdoblja u iznosu od 15.000,00 kuna.
FINANCIJSKI RASHODI
Financijski rashodi odnose se isključivo na usluge banke i platnog prometa, a planirani su na razini prethodnih razdoblja u iznosu od 22.100,00 kuna.
REZULTAT
Planirani rezultat iskazuje se kao manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu 487.880,00 kuna.
Zbog realne neizvjesnosti oko iznajmljivanja ispražnjenog poslovnog prostora koji je bio predmet ugovora s Goethe Institutom Kroatia, nije moguće predvidjeti kada i koliko prostora će se staviti u funkciju stvaranja prihoda. Ujedno se neophodno treba dodatno ulagati u sanaciju štete nastale na Šumarskom domu u potresu, ponajprije projektirati i izgraditi sustav grijanja, što je preduvjet za ponovno iznajmljivanje prostora.
USVAJANJA:
– Ugovori za izvođenje građevinskih i soboslikarskih radova vezani za obnovu Šumarskoga doma jednoglasno su usvojeni.
– Rebalans financijskog plana za 2020. godinu jednoglasno je usvojen.
– Samoprocjena za 2020. godinu jednoglasno je usvojena.
– Prijedlog Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12.2020. godine jednoglasno je usvojen.
– Ugovor o zakupu poslovnog prostora Šumarskoga doma za potrebe Stomatološke poliklinike jednoglasno je ­usvojen.
– Sporazum o uređenju međusobnih odnosa sa Stomatološkom poliklinikom jednoglasno je usvojen.
– Prijedlog nagodbe s predstavnicima Goethe instituta jednoglasno je usvojen.
– Prijedlog preseljenja IRMA na prostor II. etaže Šumarskoga doma jednoglasno je usvojen.
– Program rada i financijski plan za 2021. godinu jednoglasno su usvojeni.
Ad. 5. Pripreme za 124. sjednicu Skupštine HŠD-a. Dogovoreno je da se 124. sjednica Skupštine HŠD-a održi elektroničkim putem i to od 16. prosinca u 7,00 sati do 18. prosinca 2020. u 24,00 sata.
Ad. 6. Po ovoj točki Dnevnoga reda nitko se nije javio za riječ.
Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a: Predsjednik HŠD-a:
Mr. sc. Damir Delač, v.r. Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., v.r.
Zapisnik 124. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a
održane elektroničkim putem od 16. prosinca u 7,00 sati do 18. prosinca 2020. u 24,00 sata
Damir Delač
Dnevni red:
1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje Dnevnoga reda Skupštine.
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radnog predsjedništva (Predsjednik + 2 člana)
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)