DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 109     <-- 109 -->        PDF

d) Povjerenstva za zaključke (3 člana)
3. Usvajanje Rebalansa financijskog plana za 2020. godinu.
4. Usvajanje Izvješća o radu HŠD-a u 2020. godini.
5. Usvajanje prijedloga formiranja Sekcije za urbano šumarstvo.
6. Usvajanje Programa rada HŠD-a za 2021. godinu.
7. Usvajanje Financijskog plana za 2021. godinu.
8. Usvajanje imenovanja Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2020. godine.
9. Usvajanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe Stomatološke poliklinike
10. Usvajanje Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa sa Stomatološkom poliklinikom.
11. Usvajanje Ugovora o obnovi Šumarskoga doma
12. Rasprava po izvješćima i zaključci.
Ad. 1. Kako su od 90 delegata na Skupštini nazočili njih 68 utvrđen je kvorum. Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad. 2. Za radno predsjedništvo predloženi su: Mr. sc. Ivan Grginčić, predsjednik, dr. sc. Goran Gobac, dipl. inž., član, i Marina Juratović, dipl. inž., član. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Za zapisničara je predložen tajnik HŠD-a mr. sc. Damir Delač. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Za ovjerovitelje zapisnika predloženi su: Mr. sp. Mandica Dasović i Ivan Krajačić, dipl. inž. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Za povjerenstvo za zaključke predloženi su akademik Igor Anić i prof. dr. sc. Ivica Tikvić. Prijedlog je jednoglasno usvojen
Ad. 3. Prijedlog rebalansa financijskog plana HŠD-a za 2020. godinu, usvojen na 2. sjednici UO HŠD-a 2020. te zajedno s obrazloženjem, poslan je delegatima uz Poziv. Usvojen je uz 67 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN glas.
Ad. 4. Izvješće o radu HŠD-a u 2020. godini, usvojeno na 2. sjednici UO HŠD-a 2020. te uz Poziv poslano delegatima, jednoglasno je usvojeno.
Ad. 5. Nakon što je na 1. sjednici Upravnog odbora HŠD-a 2020. usvojen prijedlog za osnivanje Sekcije za urbano šumarstvo isti je dan na usvajanje Skupštini. Prijedlog je usvojen uz 67 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN glas.
Ad. 6. Prijedlog programa rada HŠD-a za 2021. godinu, usvojen na 2. sjednici UO HŠD-a 2020. godine i poslan delegatima uz Poziv, jednoglasno je usvojen.
Ad. 7. Prijedlog financijskog plana HŠD-a za 2021. godinu, usvojen na 2. sjednici UO HŠD-a 2020. godine, poslan delegatima uz Poziv, usvojen je uz 67 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN glas.
Ad. 8. Prijedlog imenovanja Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2020. godine, usvojen na 2. sjednici UO HŠD-a 2020. godine i poslan delegatima uz Poziv, jednoglasno je usvojen.
Ad. 9. Ugovor o zakupu poslovnog prostora za potrebe Stomatološke poliklinike, usvojen na 2. sjednici UO HŠD-a 2020. i poslan delegatima uz Poziv, jednoglasno je usvojen.
Ad. 10. Sporazum o uređenju međusobnih odnosa sa Stomatološkom poliklinikom, usvojen na 2. sjednici UO HŠD-a 2020. i poslan delegatima uz Poziv, jednoglasno je usvojen.
Ad. 11. Ugovori za obnovu Šumarskoga doma vezani za uklanjanje posljedica potresa, usvojeni na 2. sjednici UO HŠD-a 2020. godine, jednoglasno su usvojeni.
Ad. 12. Zaključeno je da su usvojeni:
– Rebalans financijskog plana za 2020. godinu.
– Izvješće o radu HŠD-a u 2020. godini.
– Formiranje Sekcije za urbano šumarstvo.
– Program rada HŠD-a za 2021. godinu.
– Financijski plan HŠD-a za 2021. godinu.
– Povjerenstvo za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2020. godine.
– Ugovor o zakupu poslovnog prostora za potrebe Stomatološke poliklinike.
– Sporazum o uređenju međusobnih odnosa sa Stomatološkom poliklinikom.
– Ugovori o obnovi Šumarskoga doma.
Ur. broj: 22/2021. U Zagrebu, 20. siječnja 2021.
Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a: Predsjednik HŠD-a:
Mr. sc. Damir Delač, v.r. Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., v.r.
Ovjerovitelji Zapisnika:
mr. sp. Mandica Dasović, vr.
Ivan Krajačić, dipl. ing. šum., v.r.