DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 110     <-- 110 -->        PDF

In memoriam Petar Vitas, dipl. ing. šum. (15. 6. 1945. – 4. 11. 2020.)
Oliver Vlainić
, dipl. ing. šum. ispred HŠD ogranka Karlovac
U rodnom Svojiću, malom mjestu danas u općini Barilović, nekada u općini Duga Resa, tiho nas je zauvijek napustio kolega Petar Vitas, diplomirani inženjer šumarstva. Rođen je 15. lipnja 1945. Nakon osnovne škole upisao je Šumarsku školu „Josip Kozarac“ u Karlovcu na kojoj je maturirao 1966. godine. Sa srednjoškolskom spremom prvo radno mjesto bilo mu je u Skupštini općine Duga Resa gdje je proveo godinu dana od travnja 1968. do travnja 1969. godine. Od svibnja 1969. do rujna 1971. godine radio je u Šumariji Buzet. Nakon toga je upisao Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je stekao diplomu inženjera šumarstva 1976. godine. Daljnju karijeru s visokoškolskom spremom kratko je započeo u Nacionalnom parku Plitvička jezera, a od kolovoza 1976. do listopada 1977. godine radio je u Šumariji Gunja ŠG „Hrast“ Vinkovci tada u sklopu Šumsko privrednog poduzeća „Slavonska šuma“. U listopadu 1977. godine prvi put dobiva posao u Karlovcu u Poduzeću za proizvodnju i promet drvnih proizvoda „Bor“ Karlovac. Od kolovoza 1978. godine ponovno je zaposlen dalje od rodnog kraja u ŠG „Mojica Birta“ Bjelovar u tadašnjem OOUR-u Autotransport i mehanizacija Bjelovar. Nakon godinu dana, 1. kolovoza 1979., dobio je posao u ŠG Karlovac kao projektant šumskih komunikacija i potrebnih objekata u RJ Uređivanje šuma. Sljedeći posao u istom gospodarstvu od 1. veljače 1986. bio mu je proizvodnja i organizacija rada na iskorištavanju šuma u RO. Udruživanjem ŠG Karlovac s 1. siječnja 1991. u jedinstveno poduzeće Hrvatske šume nastavio je posao kao stručni suradnik za iskorišćivanje šuma u Proizvodnom odjelu UŠ Karlovac. Na tom poslu ostao je do svibnja 2000. godine kada je raspoređen na radno mjesto revirnika u Šumariji Karlovac. Pred kraj radne karijere od travnja 2004. godine ponovno je vraćen na mjesto stručnog suradnika za iskorišćivanje šuma, a od veljače 2007. godine do 15. lipnja 2010. i odlaska u mirovinu proveo je kao savjetnik u uredu voditelja UŠP Karlovac. Iz kronologije radnih mjesta vidljiva je dinamika koja ga je pratila čitav radni vijek, ali ni nakon umirovljenja nije mirovao te je kao ovlašteni inženjer šumarstva i privatni izvoditelj nastavio raditi radove u šumarstvu.
Bio je oženjen i otac dvoje djece. Najviše je volio svoj rodni kraj u kojemu je najradije boravio i sve aktivnosti uz njega vezao.
Do kraja života bio je član HŠD-a ogranka Karlovac. Kao privatni poduzetnik pomagao je donacijama rad ogranka.
Umro je 4. studenoga 2020. i sahranjen u uskom krugu ­obitelji.