DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Murray T. 2005: Pest Alert! The Viburnum Leaf Beetle. Garden Friends and Foes. Washington State University. http://whatcom.wsu.edu/ag/homehort/pest/VLB.htm (13 January 2006).
Novak, P., 1952: Kornjaši Jadranskog primorja. – Izd. Zavod Jugosl. Akad. Znanosti. 521
Riley, E., Clark, S., Flowers, R., and Gilbert, A., 2002: Chrysomelidae Latreille 1802. In Arnett, R., Thomas, M., Skelley, P., and Frank, J., editors, American Beetles: Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. Vol. 2., pages 617– 691. CRC Press.
Weston PA, Hoebeke ER., 2003a: Viburnum leaf beetle, Pyrrhalta viburni (Paykull) (Coleoptera: Chrysomelidae): Dispersal pattern of a palearctic landscape pest in New York and its distribution status in the northeastern U.S. and eastern Canada. Proceedings of Entomological Society of Washington 105: 889-895.
Weston, P. A., Diaz, M. D., & Desurmont, G. A. 2008: Ovipositional biology of Viburnum leaf beetle, Pyrrhalta viburni (Coleoptera: Chrysomelidae). Environmental entomology, 37(2), 520-524.
Wheeler AG Jr., Hoebeke ER.. 1994: First records from the Canadian Maritime Provinces of three European insects injurious to ornamental plants. Proceedings of Entomological Society of Washington 96: 749-756.
Zorin, P. V.. 1931: Guelder rose leaf-beetle (Galerucella viburni Payk.). Bull. Inst. Controlling Pests Dis, 1, 55-79.
Young CE., 2004: Ornamental Plants Annual Reports and Research Reviews 2004. Bulletin, Extension and Research. The Ohio State University.
SAŽETAK
Pyrrhalta viburni (Coleoptera: Chrysomelidae), hudikina zlatica je kornjaš autohton u Europi i Aziji. U Sjevernoj Americi hudikina zlatica je invazivna, zbog čega je porastao interes za istraživanje biologije vrste. Imaga i ličinke hrane se najčešće lišćem biljaka iz roda Viburnum i uzrokuju štete na listovima, a zbog tendencije da agregiraju i polažu jaja na već oštećenim biljkama izazivaju oštećenja koja mogu uzrokovati sušenja biljke. Odrasli oblici su 4,5-6,5 mm duge, smeđe boje sa blago tamnijim prednjim dijelom elitri, dok je dorzalna površina prekrivena sa gustim zlatno-sivim dlačicama.
Imaga i ličinke sakupljene su od 18.05. do 23.06.2020. godine na četiri lokaliteta: Pazarić, dva lokaliteta u urbanom području grada Sarajeva (ulice Kolodvorska i Brčanska) i Trtorići (Općina Breza).
Ovo je prvi nalaz ove vrste kukca, potencijalno važnog defolijatora autohtonih i kultiviranih vrsta iz roda Viburnum koji ukazuje na potrebu daljeg istraživanja rasprostranjenosti i brojnosti vrste Pyrrhalta viburni na području Bosne i Hercegovine.