DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 57     <-- 57 -->        PDF

površine, što negativno utječe na pojavu i brojnost mladih biljaka iz šumske zajednice hrasta crnike i crnoga jasena.
Sukcesijski procesi na trajnim pokusnim plohama izraženi su kroz usporedbu podataka i dugogodišnjeg praćenja stanja. Ukazuju na formiranje strukture sastojine i stvaranje dominantnog sloja drveća (slika 3).
Na slici 3. Q.i. = Quercus ilex, F.o. = Fraxinus ornus, A.u. = Arbutus unedo, V.t. = Viburnum tinus, P.l. = Phyllirea latifolia, E.a. = Erica arborea.
Ukupan broj stabala nešto je veći 2017. nego što je bio 1988. godine. Tome pridonosi velik broj stabala u nižim debljinskim stupnjevima, posebice lovora, što izravno utječe na oblik krivulje strukture sastojine koja ima prijelazni oblik.
Zapaljivost i gorivost hrasta crnike – Flamability and Combustibility of holm oak
Glavni čimbenik i prijetnja mediteranskoj vegetaciji su ponajprije požari otvorenog prostora. Stoga je na pokusnim plohama otoka Raba, a s obzirom na veći šumski kompleks šuma hrasta crnike napravljena i analiza zapaljivosti i gorivosti. Naime, odnos hrasta crnike prema požaru kao destabilizirajućem čimbeniku u prirodi je ključan za procese poslije požarne obnove vegetacije.