DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 70     <-- 70 -->        PDF

2018), kojih je, ako je suditi samo prema broju članova Hrvatskog lovačkog saveza oko 60.000.8 Pribrojimo li tome i broj planinara, kojih samo službeno ima, ako je suditi po izdanim članskim markicama Hrvatskog planinarskog saveza, više od 40.000 u 2019. godini (Čaplar 2020) govorimo o vrtoglavoj brojci od preko 100.000 ljudi koji se ponajviše kreću upravo šumama odnosno rizičnim područjima iz predmetne teme.
UMJESTO ZAKLJUČKA: POGLED U BUDUĆNOST
INSTEAD OF CONCLUSION: A LOOK INTO THE FUTURE
Unatoč problemima koji se očituju globalnim zatopljenjem i klimatskim promjenama, a posljedica su, između ostalog, industrijskog onečišćenja i antropološkog djelovanja s negativnim učincima na okoliš i zdravlje, javlja se i onaj skriveni problem: klimatskim promjenama omogućavaju se uvjeti za rast i razvoj populacije vektora i rezervoara bolesti koje se do sad nisu pojavljivale u našim krajevima. Izravnu pojavu zoonoza teško je prikazati, no jasno je vidljivo da se klimatskim promjenama stvaraju (pred)uvjeti za sve veću pojavnost zoonoza, kako na području Europe tako i Hrvatske. Srećom, pravovremenom identifikacijom, intervencijama i epidemiološkim mjerama situacija se čini pod kontrolom – za sad. Za očekivati je ako se trend globalnog zatopljenja nastavi, da će pojava zoonoza nadjačati ljudsku i životinjsku populaciju: u oba slučaja čovjek je taj koji kreira tu budućnost, a s obzirom da već sad imamo svijest o tom problemu, tada on iz puko javnozdravstvenog prerasta i u globalni etički problem zaštite ne samo okoliša, već i čitavog čovječanstva koji je s njim usko povezan i o njemu ovisan.
LITERATURA
REFERENCES
Anon.: Causes of climate change, An official website of the European Union [online] dostupno na: https://ec.europa.eu/clima/change/causes_en pristupljeno: 6. veljače 2020.
Anon.: New record for Antarctic continent reported, World Meteorological Organization [online] dostupno na: https://public.wmo.int/en/media/news/new-record-antarctic-continent-reported pristupljeno: 26. veljače 2020.
Anon., 2019: „Ublažavanje klimatskih promjena“, Europska agencija za okoliš [online] dostupno na: https://www.eea.europa.eu/hr/themes/klimatske-promjene/intro#tab-vidi-tako%C4%91er pristupljeno: 7. veljače 2020.
Chan, M., 2008: Message from WHO Director-General, World Health Day [online] World Health Organisation. Dostupno na: https://www.who.int/world-health-day/dg_message/en/ pristupljeno 3. svibnja 2020.
Claeys, C., E. Mieulet, 2016: Climate Change, Biological Invasion and Emerging Diseases: a Longitudinal Sociological Study Monitoring the Spread of Asian Tiger Mosquitoes in a European Region, Soc ekol., 25(1-2): 143–166.
Dhang, P., ur., 2016: Climate Change Impacts on Urban Pests. CABI, Boston, MA.
Dugac, Ž., S. Fatović-Ferenčić, L. Kovačić, T. Kovačević, 2008: Care for Health Cannot Be Limited to One Country or One Town Only, It Must Extend to Entire World: Role of Andrija Štampar in Building the World Health Organization, Croat Med J., 49(6): 697–708.
Esmaeilnejad, M., E. Bazrafshan, A. Ansari-Moghaddam, 2018: Effect of Climatic Changes on Spatial Distribution of Zoonoses: A Case Study from South Khorasan Province, Iran, Health Scope, 7(1): e56045.
Ewart, G. W., W. N. Rom, S. S. Braman, K. E. Pinkerton, 2015: From Closing the Atmospheric Ozone Hole to Reducing Climate Change. Lessons Learned, Ann Am Thorac Soc., 12(2): 247–251. https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.201411-537PS
Farman, J., B. Gardiner, J. Shanklin, 1985: Large losses of total ozone in Antarctica reveal seasonal ClOx/NOx interaction, Nature, 315: 207–210.
Garrett, A. B., 1962: Freon: Thomas Midgley and Albert L. Henne, J Chem Educ., 39(7): 361.
Gubler, D. J., et al., 2001: Climate variability and change in the United States: potential impacts on vector- and rodent-borne diseases, Environ Health Perspect., 109(Suppl 2): 223–233.
Harapin, M., 1999: Krpelji i neke antropozoonoze, Šumarski list, 7-8: 323–328.
Hengl, B., ur., 2017: Godišnje izvješće o zoonozama u Hrvatskoj za 2015./16. godinu, Hrvatska agencija za hranu, Osijek: 5–11.
Injac, N., 2004: Što se podrazumijeva pod klimatskim promjenama? U: Mala Enciklopedija Kvalitete: Okoliš i Njegova Zaštita, IV. dio. OSKAR, Zagreb: 66–67.
Jonas, H., 1984: The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age, The University of Chicago Press, Chicago.
Klempa, B., 2009: Hantaviruses and climate change, CMI, 15(6): 518–523. https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2009.02848.x
Latif, M., 2007./2008: Izazov klimatskih promjena: što nam je činiti – sada! prev.: Jakić, V., Poduzetništvo Jakić, Cres: 13 i 39.
Margaletić, J., 2006: Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumama Hrvatske, Rad. – Šumar. inst. Jastrebar, 41(1–2): 133–140.
Merdić, E., Ž. Zahirović, I. Vrućina, 2008: Procjena rizika za bolesti koje prenose komarci u odnosu na klimatske promjene i ulaza egzotičnih vrsta, Infektološki glasnik, 28(1): 17–21.
Mihaljević, I., 2013: Groznica virusa zapadnog Nila i mjere koje treba poduzeti u spriječavanju prijenosa uzročnika, (WNV) s čovjeka na čovjeka transfuzijama krvnih pripravaka i transplantacijom organa, Transfuziološki vjesnik, 53. Dostupno na: https://www.hztm.hr/glasilo/53/kutak-za-referentni-centar.html pristupljeno: 8. lipnja 2020.