DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Crnokrila prutka (Tringa ochropus L.)
Krunoslav Arač
Pripada porodici Scolopacidae u koju su svrstani rodovi: pozviždači, muljače, žalari, šljuke i prutke čija su zajednička obilježja dugi kljun, vrat i noge u odnosu na tijelo. Crnokrila prutka naraste u dužinu 21- 24 cm s rasponom krila 40 - 46 cm, te ima 70 - 90 g težine. Spolovi su slični. Karakteristično je kontrasno obojeno perje koje je na gornjim dijelovima tijela tamno, dok su trbušni dijelovi bijeli. Zatiljak, plašt, leđa i krila su crnkasti sa sitnim bijelim pjegama. Glava, vrat i prsa isto su crnkasti sa bijelim prugama. Na glavi, od baze kljuna do očiju izražena je crna pruga i oči crne boje. Trbuh, bokovi i trtica su bijeli. Rep je uzak, bijel s tri poprečne crne polukružne pruge. Noge su tamno zelene i u letu neznatno strše iza repa. Kljun je taman, dug oko 40 mm, tanak i ravan, prilagođen prehrani sa sitnim beskralježnjacima (vodenim insektima, njihovim ličinkama, mekušcima, člankonošcima...). Hranu pronalazi gacajući u plitkoj vodi i uz obalu. Vrlo je oprezna i plaha, a kada se uplaši naglo polijeće uvis uz prodorno zvonko glasanje. Gnijezdi na širokom području subartičke sjeverne Europe, od Skandinavije uz Baltičko more do istočnog Sibira. Vezana je za područja vlažnih crnogoričnih šuma smreka i borova u kojima ima tresetišta i močvarnih dijelova. Gnijezda ne gradi već jaja polaže u napuštena gnijezda drugih ptica na drveću (uglavnom golubova i drozdova). Gnijezdi od travnja do srpnja jedan puta godišnje. Nese 2- 4 svijetlih krem jaja s tamnim pjegama koje su gušće na donjem proširenom dijelu, veličine oko 32 x 42 mm. Na jajima sjedi mužjak i ženka oko tri tjedna, a mladunce hrane oko mjesec dana.
U Hrvatskoj je redovito prisutna tijekom seobe i zimovanja, a dolazi u manjim grupama ili pojedinačno. Pojedinačne jedinke mogu se susresti cijele godine, gniježđenje nije još utvrđeno iako ova vrsta širi svoj areal prema jugu (Kralj 1997). Poslijegnijezdeća selidba počinje krajem lipnja i traje do rujna, a proljetna selidba traje od ožujka do svibnja. Malobrojne jedinke prezimljuju na području gniježđenja, a za blagih zima čak i u Skandinaviji. Redovito zimuje u južnoj Europi, sjevernoj i tropskoj Africi, te u južnim dijelovima Azije.
Crnokrila prutka je strogo zaštićena svojta u Republici Hrvatskoj.
Zapisi iz hrvatskih šuma - O šumi Repaš
Radovan Kranjčev
Imao sam nekoliko prigoda sastati se sa nekadašnjim starim stanovnicima koprivničko-đurđevačkog hrvatskog Prekodravlja i rubnih dijelova poznate i velike šume Repaš u kojoj prevladavaju hrast lužnjak i obični grab. Kao što je poznato, s više od 4.500 ha to je jedna od najvećih i gospodarski najznačajnijih nizinskih šuma te vrste u Hrvatskoj.