DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Prof. dr. sc. Jozo Franjić i prof. dr. sc. Željko Škvorc: Novi sveučilišni udžbenik Šumsko drveće i grmlje Hrvatske
Marko Bačurin
Nakon deset godina od izlaska iz tiska I. izdanja dogodio se niz raznih promjena u znanstvenim krugovima, a u međuvremenu su autori snimili niz kvalitetnih fotografija te su se prihvatili pripreme novoga, znatno izmijenjenoga, izdanja. U ovom, novom izdanju, značajne su izmjene napravljene u uvodnome (usklađivanje s najnovijim znanstvenim spoznajama i pristupima), kao i u specijalnome dijelu koji sada sadrži ukupno 200 detaljno opisanih vrsta (24 nove), nove fotografije, novi narodni nazivi biljaka na hrvatskome, engleskome, njemačkome, francuskome i talijanskome jeziku i sl. Tekst je proširen s mnoštvom novih podataka o obrađenim svojtama vezano uz njihovu rasprostranjenost, morfologiju, biologiju, varijabilnost, upotrebljivost i dr. Također velik doprinos u ovome izdanju predstavljaju narodni nazivi porodica i redova.
U međuvremenu (2014) je iz tiska izašao i udžbenik Šumsko zeljasto bilje Hrvatske u kojemu su detaljno prikazane 274 zeljaste vrste. Tako je u ta dva udžbenika prikazano ukupno 474 najčešćih i najznačajnijih šumskih biljnih vrsta. Budući da su se istovremeno snimale nove fotografije i da je tijekom protekloga vremena došlo do znatnih promjena u znanstvenim krugovima, u pripremi se nalazi novo izdanje udžbenika Šumsko zeljasto bilje Hrvatske. Tako će sa te dvije poboljšane knjige biti obrađen još veći broj šumskih biljnih vrsta i nižih svojti koje se danas može sresti na području Republike Hrvatske, čime će se još značajnije popraviti stanje u prisutnosti takve literature na hrvatskome jeziku. Također je u završnoj fazi pripreme i englesko izdanje Šumsko bilje Hrvatske (Croatian Forest Plants), koje će objediniti obje knjige u jednu, te će na taj način ta knjiga biti dostupna i izvan granica Hrvatske.
Nova knjiga prof. dr. sc. Joze Franjića i prof. dr. sc. Željka Škvorca Šumsko drveće i grmlje Hrvatske ponajprije je udžbenik koji će poslužiti izobrazbi studenata Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prvostupnika, magistara-inženjera šumarstva i urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša, magistara struke i dr.). Ova je knjiga rezultat 30-godišnjih istraživanja i snimanja flore. Nesumnjivo će ova knjiga biti od koristi i u izobrazbi šumarskih tehničara, inženjera agronomije, farmaceuta, biologa uopće i svih ljubitelja prirode (planinara, lovaca i dr.) koji bi htjeli saznati nešto više o drvenastim biljkama s kojima se susreću.
Budući da su slikovni prikazi u boji (763 slike) te osim habitusa prikazuju i neke druge detalje (izbojak, list, cvijet, cvat, češer, plod i dr.), moći će se na vrlo jednostavan način doći do točne determinacije. Na kraju knjige nalazi se kazalo znanstvenih naziva, uključujući i istoznačnice (sinonime) i kazalo narodnih naziva biljaka.
Ovaj udžbenik nikako nije i ne predstavlja sve ono što bi trebao sadržavati udžbenik o šumskome drveću i grmlju. On predstavlja botanički priručnik za studente i priručnik za praktičare šumarske ili neke druge biološke struke, gdje se vrlo brzo može doći do točne determinacije vrsta i nižih svojti, osnovnih saznanja o rasprostranjenosti, staništu, morfološkim značajkama, biologiji vrste, varijabilnosti vrsta i mogućnostima njihovoga uzgoja i primjene. Sasvim sigurno on će naći svoju primjenu i izvan granica Hrvatske, što će donekle opravdati znatna ulaganja svih sponzora koji su bili angažirani oko njegovoga tiskanja.
U poplavi prijevoda strane stručne literature iz ovoga područja bitna je značajka ove knjige, što je ona djelo domaćih autora.