DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Dvijesto godina poljskog šumarskog časopisa Sylwan
prijevod sažetaka jubilarnog broja 12/2020 pripremio:
Branko Meštrić
Prvo izdanje ‘Sylwana’, najstarijeg šumarskog znanstvenog časopisa na svijetu, objavljeno je 1820. godine. Časopis je pokrenulo Poljsko šumarsko društvo sa idejom promicanja šumarskog znanja među zaposlenicima svih razina šumarske uprave, kao i među akademskom zajednicom i studentima zainteresiranima za šumarstvo. Iako je profiliran kao tiskovina udruženja šumara, vremenom se je profilirao i kao relevantni znanstveni časopis. Dakle sve vrlo slično Šumarskom listu, koji je u Hrvatskoj zaživio 57 godina kasnije.
Zgodno je primijetiti da, unatoč činjenici što je poljska država kroz vrijeme bila i pod ruskom, austrougarskom i pruskom okupacijom, ‘Sylwan’ je u prvom stoljeću svoga djelovanja uvijek izlazio na poljskom jeziku. Međutim, u ovo globalizacijsko vrijeme izgleda da će morati kapitulirati. Ozbiljno se razmatra da i on prijeđe na – engleski jezik.
Posljednji, dvanaesti broj dvjestotog godišta okupio je radove nekoliko stručnjaka koji su se bavili samim časopisom. U nastavku donosimo prijevode sažetaka svih članaka iz kojih se vrlo lijepo vidi povijest ovog zanimljivog i za europsku šumarsku struku važnog časopisa.
ANDRZEJ GRZYWACZ
Kratka povijest izdavanja šumskog znanstvenog časopisa ‘Sylwan’ (1820.–2020.)
Sažetak: Rad opisuje dvostoljetnu povijest šumarskog znanstvenog časopisa ‘Sylwan’, s podjelom na 3 glavna razdoblja, 6 razdoblja i 11 faza razvoja časopisa. Određuje uzastopne vlasnike i izdavače koji djeluju od 1883. kao Poljsko šumarsko društvo (ponajprije galicijsko). Unatoč činjenici da je poljska država ostala pod ruskom, austrougarskom i pruskom okupacijom, ‘Sylwan’ je u prvom stoljeću svoga djelovanja uvijek izlazio na poljskom jeziku. Ovisno o političkoj i ekonomskoj situaciji, časopis je bio tromjesečni, polugodišnji ili godišnji, ali je najdulje razdoblje izlazio kao mjesečnik. Objavljeni svezak varirao je i prije Drugog svjetskog rata, iznosio je 8,0−14,5 listova, trenutno - 5,5. U cijelom razdoblju objavljivanja ‘Sylwana’ znanstvene su disertacije, članci, razne najave i informacije ukupno prešli 110 tisuća stranica. Broj primjeraka također je varirao, od početnih 350 primjeraka 1820., 5 tisuća primjeraka 1970-ih do 1,2 tisuće

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 90     <-- 90 -->        PDF

primjeraka danas. Ukupno se pojavilo preko 13,5 tisuća bibliografskih jedinica. U radu su također detaljno opisane tiskare, tehnike tiska i vrste papira korištene u ‘Sylwanu’. Sadrži adrese redakcija, glavnih urednika i predsjednika programskog odbora. Prikazane su promjene u bibliometrijskim pokazateljima ‘Sylwana’ (IF i procjena Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja). Opisano je i financiranje izdavačke djelatnosti “Sylwan” i njegova distribucija. Većinu dugog izdavačkog razdoblja pretplatnici su bili članovi Poljskog šumskog društva i šumari zaposleni u državnim šumama. Broj autora koji su objavljivali u “Sylwanu” od početka njegovog objavljivanja još nije utvrđen; samo je u posljednjih 50 godina njihov broj premašio 2.000. ‘Sylwan’ je spomenik poljskog šumarstva i autohtone kulture. Utječući na prošlost i suvremeno šumarstvo i zaštitu prirode, zauzima značajno mjesto u povijesti poljskog i europskog šumarstva.
ARKADIUSZ BRUCHWALD
Dva stoljeća šumskog znanstvenog časopisa ‘Sylwan’ i njegov razvoj u posljednjih 30 godina
Sažetak: Prvo izdanje ‘Sylwana’, najstarijeg šumarskog znanstvenog časopis na svijetu i tiskovnog organa Poljskog šumarskog društva, objavljen je 1820. Glavni cilj njegovih osnivača bio je, kao i danas, promicanje šumskog znanja među zaposlenicima svih razina šumarske uprave, kao i među akademskom zajednicom i studentima zainteresiranima za šumarstvo. U posljednjih 30 godina, ‘Sylwan’ je postao moderan časopis s recenzijom, koji predstavlja rezultate istraživanja u šumarskim znanostima. Izlazi mjesečno na poljskom, sa sažetcima na engleskom, u nakladi od 1.200 primjeraka. Od 1997. godine časopis ima internetsku web stranicu. 2007. ‘Sylwan’ je upisan u Journal Citation Reports. Trenutni faktor utjecaja časopisa iznosi 0,624. Radovi su dostupni na mreži i njihovo je pretraživanje olakšano zahvaljujući DOI sustavu primijenjenom na časopis. Časopis služi za promicanje istraživačkih dostignuća svih šumskih znanosti, uključujući pet interdisciplinarnih: uzgoj šuma, zaštita šuma, gospodarenje šumama, korištenje šuma i ekonomija šuma. Također su predstavljeni rezultati istraživanja osnovnih znanosti u šumarstvu: odabir šumskog drveća, šumska botanika, fitosociologija, fiziologija drvenastih biljaka, fitopatologija, entomologija, zoologija, ekologija, studije o rastu drveća i sastojina, klimatologija, hidrologija. “Sylwan” također sadrži radove vezane uz šumsku politiku i radove stranih autora prevedene na poljski jezik.
WOJCIECH GRODZKI
Sadašnji i budući izazovi za ‘Sylwan’ u svjetlu njegove 200-godišnje tradicije
Sažetak: ‘Sylwan’, najstariji znanstveni časopis o šumarstvu na svijetu, treba reorganizirati kako bi zadržao i povećao svoj međunarodni odziv i percepciju. Današnja pozicija časopisa izražena faktorom utjecaja (0,624 u 2019.) nije zadovoljavajuća, uzimajući u obzir njegovu vrlo dugu povijest i tradiciju. Čak i ako je glavna misija časopisa prenošenje znanja u šumarsku praksu, prijelaz na izdavanje na engleskom jeziku neophodan je, kako bi časopis bio otvoren za strane autore i u cjelini dostupan širokom krugu čitatelja. U radu se raspravlja o razlozima koji opravdavaju gore opisane potrebe i načinu postizanja očekivanih učinaka.
TADEUSZ ZACHARA, WOJCIECH GIL
Uzgajanje šuma u ‘Sylwanu’ u godinama 1820.–2020.
Sažetak: Cilj rada je predstaviti 200 godina staru produkciju u časopisu Sylwan na području uzgajanja šuma, s posebnim naglaskom na trendove u razvoju ove discipline u šumarskoj znanosti i praksi. Kao rezultat upita, ograničenog na analizu sadržaja samo onih članaka koji su usko povezani sa šumarstvom, za analizu je odabrano 985 članaka. Početno razdoblje publikacije ‘Sylwan’, koje obuhvaća godine 1820.-1939., razdoblje je razvoja gospodarenja šumama, izraženo između ostalog naglaskom na uzgoju brzorastućih šuma, umjetnim metodama obnove šuma i prezentacijom različitih metoda gospodarenja, što se ogleda u sadržaju preko 170 članaka. Mnogi od njih su monografije vrsta (posebno običnog bora) koje sadrže elemente uzgoja šuma. Razvoj rasadničke proizvodnje, a time i razvoj znanosti o sjemenu, kao i njega šuma, spadaju u probleme otvorene tek u 20. stoljeću. ­Poslijeratno razdoblje ‘Sylwana’ bilo je podijeljeno u 4 pod­razdoblja zbog puno većeg broja izdanja. Primijećuju se određeni trendovi koji odražavaju promjenu društveno-političkih uvjeta i razvoj šumarske znanosti. Primjeri uključuju: značajan broj članaka posvećenih rekonstrukciji sastojina drveća uništenih tijekom rata u početnom podrazdoblju, potom prelasku na sustav gospodarenja bez čiste sječe i naknadnim odustajanju od njega, dinamičnom razvoju uzgoja šumskog drveća, rasadnici i plantaže topola sredinom XX. stoljeća. Kraj dvadesetog stoljeća rezultirao je velikim brojem publikacija posvećenih pošumljavanju, utjecaju industrijskog zagađenja na šume, umiranju jele, šumskim požarima i pitanjima njege šuma. Početak 21. stoljeća obilježava sve veći broj članaka koji se bave ekološkim pristupom ­gospodarenju šumama, uključujući pitanja prirodne obno­ve, te značajan porast zanimanja za bukvu, hrast i jelu, kao i klimatske promjene i njihove posljedice za šumu.
ZBIGNIEW SIEROTA, JERZY R. STARZYK, WOJCIECH GRODZKI
Zaštita šuma i zaštita sastojina – retrospektivni izgled
Sažetak: Studija analizira dostupnu literaturu objavljenu u časopisu „Sylwan“ u vezi s problemom zaštite šuma od insekata i parazitskih gljivica koje se javljaju i u gospodarenim

ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 91     <-- 91 -->        PDF

sastojinama, kao i u zaštićenim šumama u Poljskoj. Korištena je bogata izdavačka djelatnost časopisa ‘Sylwan’ sadržana u 200-godišnjoj povijesti njegovog postojanja. U pozadini povijesnih, političkih i ekonomskih promjena, pozornost je posvećena prijetnjama, načinima borbe protiv njih i preventivnim mjerama koje su se koristile u različitim razdobljima gospodarskim sastojinama, kao i nacionalnim parkovima i rezervatima.
ANDRZEJ GRZYWACZ
Pitanja očuvanja prirode u šumama predstavljena u ‘Sylwanu’ (1820.–2020.)
Sažetak: Tijekom dva stoljeća svoje izdavačke djelatnosti, ‘Sylwan’ je objavio 13,5 tisuća bibliografskih jedinica na preko 110 000 stranica iz svih područja šumarstva i srodnih znanosti, kao i iz praktičnog šumarstva. Od te količine, oko 1500 radova odnosilo se na očuvanje prirode u šumama. U početku, u 19. stoljeću, opisi i rezultati popisa šumskih resursa, vrijednih prirodnih područja, predmeta i ugroženih vrsta bili su prilično oskudni. Kasnije, s početka 20. stoljeća, objavljeni su radovi pokrenuli osnivanje rezervata prirode i nacionalnih parkova, raspravljali o njihovoj organizaciji i načinima zaštitnih aktivnosti, uključujući zaštitu spomeničkog drveća i nekih rijetkih životinjskih vrsta. Većina publikacija odnosila se na zaštitu prirode u velikim šumskim kompleksima, na velikim površinama planinskih lanaca, različitim prirodno-šumskim regijama i područjima, raspravljajući o raznim pitanjima, poput botaničkih, fitosocioloških, dendroloških, mikoloških, zooloških, entomoloških, pedoloških, hidroloških, kao i turizam, obrazovanje o prirodi i šumama u korist prirode i ljudi. Većina radova obuhvaćala je razmatranja o ideološkim osnovama očuvanja prirode sa stajališta filozofije prirode, etike, ekologije, sociologije, ekonomije i drugih područja znanosti. Najraniji radovi izvještavali su o pojedinim prirodnim objektima, dok su se posljednjih godina bavili očuvanjem biološke raznolikosti, zaštitom mreže Natura 2000 i promovirali višenamjensko, održivo gospodarenje šumama kao suvremeni oblik zaštite prirode u šumama. Ovo je najstariji šumski znanstveni časopis na svijetu od 1820. godine koji utječe na promicanje ideje i načela očuvanja prirode, stvarajući i poboljšavajući mrežu najvrjednijih prirodnih područja i objekata u Poljskoj.
ROMAN JASZCZAK, STANISŁAW MIŚCICKI
Planiranje gospodarenja šumama u ‘Sylwanu’ u godinama 1820.–2020.
Sažetak: ‘Sylwan’ je najstariji poljski znanstveni časopis o šumama. Tijekom godina predstavlja metode planiranja gospodarenja šumama, pružajući znanstveno objašnjenje različitih trenutnih problema i pitanja šumarstva u zemlji i inozemstvu, pridonoseći tako povećanju stručnosti na tom području. Jedan od najvažnijih segmenata šumarstva bila je organizacija šuma, o čemu se raspravljalo i u časopisu ‘Sylwan’. Ovaj rad opisuje najvažnija (prema autorima) pitanja planiranja gospodarenja šumama, koja su objavljena u časopisu. Mora se, međutim, primijetiti da je to subjektivni izbor autora. Važno je imati na umu da su se osobe uključene u planiranje gospodarenja šumama bavile ne samo problemima predstavljenim u ovoj studiji, već i mnogim drugim pitanjima, npr. monitoringom šuma, prostornim planiranjem, produktivnošću sastojina i metodama njegova mjerenja, koji su, zbog veličine članka, ovdje su izostavljeni. Zainteresirani čitatelj sigurno će ih pronaći upisivanjem imena autora u tražilice. Imena se mogu naći u referencama. Važno je istaknuti veliki porast broja objavljenih radova koji se odnose na planiranje gospodarenja šumama. Uzimajući u obzir sljedeći popis literature, može se zaključiti da je do 1945. objavljeno više od 70 članaka, a nakon 1945. oko 250. Imajući u vidu da su mnoge teme izostavljene, može se zaključiti da je planiranje gospodarenja šumama bilo (i vjerojatno je i dalje važno) za poljsko šumarstvo i da su oni koji su u njega uključeni s jedne strane činili bogatu teorijsku osnovu, a s druge strane odgovarali na potrebe prakse.
PIOTR PASCHALIS-JAKUBOWICZ
Korištenje šuma u Poljskoj u godinama 1816.–2016. i njegova budućnost
Sažetak: Ovaj je rad kratki opis povijesti korištenja šuma u Poljskoj, uglavnom na temelju članaka o šumama i šumarstvu, objavljenih u časopisu ‘Sylwan’. Prvi članak o korištenju šuma objavio je Ludwik Plater, u kojemu uvodi pravila korištenja šuma s jasnim naglaskom na potrebu za novim rješenjima koja jamče kontinuitet šume i njezinu uporabu. Do sredine devetnaestog stoljeća uporaba šuma u Poljskoj bila je strogo podređena upravljanju poljoprivrednim dobrima. Kraj devetnaestog stoljeća skrenuo je pozornost na kvalitetu i uporabu različitih vrsta drveća te nove reference na principe korištenja šuma. Sljedeće razdoblje obuhvaća 1900. - 1939. godine, dijeleći našu zemlju na razdoblje sužanjstva i završavajući slobodom, što uvodi naše šumarstvo u dobro promišljeni poredak u gospodarenju šumama, s posebnim osvrtom na upotrebu šumskih resursa. Godine 1945.−1985. neusporedive su s drugim zemljama, uvodeći obnovu šumskih područja uništenih od osvajača. Nakon ratnih razaranja Poljska je prisiljena istodobno povećati sječu i transformirati eksploatacijsku uporabu šume u pravilno upravljanje šumskim gospodarstvom od strane Državnih šuma, nacionalnog šumskog gospodarstva. Godine 1985.-2016. otvaraju definiciju održivog razvoja i grade hijerarhiju potreba i koristi društva koje proizlaze iz korištenja šumskih resursa. Rad završava kratkim poglavljem o potrebi provođenja istraživanja o rješenjima predvidivih problema korištenja šumskih resursa u bližoj i daljoj budućnosti.