DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 90     <-- 90 -->        PDF

primjeraka danas. Ukupno se pojavilo preko 13,5 tisuća bibliografskih jedinica. U radu su također detaljno opisane tiskare, tehnike tiska i vrste papira korištene u ‘Sylwanu’. Sadrži adrese redakcija, glavnih urednika i predsjednika programskog odbora. Prikazane su promjene u bibliometrijskim pokazateljima ‘Sylwana’ (IF i procjena Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja). Opisano je i financiranje izdavačke djelatnosti “Sylwan” i njegova distribucija. Većinu dugog izdavačkog razdoblja pretplatnici su bili članovi Poljskog šumskog društva i šumari zaposleni u državnim šumama. Broj autora koji su objavljivali u “Sylwanu” od početka njegovog objavljivanja još nije utvrđen; samo je u posljednjih 50 godina njihov broj premašio 2.000. ‘Sylwan’ je spomenik poljskog šumarstva i autohtone kulture. Utječući na prošlost i suvremeno šumarstvo i zaštitu prirode, zauzima značajno mjesto u povijesti poljskog i europskog šumarstva.
ARKADIUSZ BRUCHWALD
Dva stoljeća šumskog znanstvenog časopisa ‘Sylwan’ i njegov razvoj u posljednjih 30 godina
Sažetak: Prvo izdanje ‘Sylwana’, najstarijeg šumarskog znanstvenog časopis na svijetu i tiskovnog organa Poljskog šumarskog društva, objavljen je 1820. Glavni cilj njegovih osnivača bio je, kao i danas, promicanje šumskog znanja među zaposlenicima svih razina šumarske uprave, kao i među akademskom zajednicom i studentima zainteresiranima za šumarstvo. U posljednjih 30 godina, ‘Sylwan’ je postao moderan časopis s recenzijom, koji predstavlja rezultate istraživanja u šumarskim znanostima. Izlazi mjesečno na poljskom, sa sažetcima na engleskom, u nakladi od 1.200 primjeraka. Od 1997. godine časopis ima internetsku web stranicu. 2007. ‘Sylwan’ je upisan u Journal Citation Reports. Trenutni faktor utjecaja časopisa iznosi 0,624. Radovi su dostupni na mreži i njihovo je pretraživanje olakšano zahvaljujući DOI sustavu primijenjenom na časopis. Časopis služi za promicanje istraživačkih dostignuća svih šumskih znanosti, uključujući pet interdisciplinarnih: uzgoj šuma, zaštita šuma, gospodarenje šumama, korištenje šuma i ekonomija šuma. Također su predstavljeni rezultati istraživanja osnovnih znanosti u šumarstvu: odabir šumskog drveća, šumska botanika, fitosociologija, fiziologija drvenastih biljaka, fitopatologija, entomologija, zoologija, ekologija, studije o rastu drveća i sastojina, klimatologija, hidrologija. “Sylwan” također sadrži radove vezane uz šumsku politiku i radove stranih autora prevedene na poljski jezik.
WOJCIECH GRODZKI
Sadašnji i budući izazovi za ‘Sylwan’ u svjetlu njegove 200-godišnje tradicije
Sažetak: ‘Sylwan’, najstariji znanstveni časopis o šumarstvu na svijetu, treba reorganizirati kako bi zadržao i povećao svoj međunarodni odziv i percepciju. Današnja pozicija časopisa izražena faktorom utjecaja (0,624 u 2019.) nije zadovoljavajuća, uzimajući u obzir njegovu vrlo dugu povijest i tradiciju. Čak i ako je glavna misija časopisa prenošenje znanja u šumarsku praksu, prijelaz na izdavanje na engleskom jeziku neophodan je, kako bi časopis bio otvoren za strane autore i u cjelini dostupan širokom krugu čitatelja. U radu se raspravlja o razlozima koji opravdavaju gore opisane potrebe i načinu postizanja očekivanih učinaka.
TADEUSZ ZACHARA, WOJCIECH GIL
Uzgajanje šuma u ‘Sylwanu’ u godinama 1820.–2020.
Sažetak: Cilj rada je predstaviti 200 godina staru produkciju u časopisu Sylwan na području uzgajanja šuma, s posebnim naglaskom na trendove u razvoju ove discipline u šumarskoj znanosti i praksi. Kao rezultat upita, ograničenog na analizu sadržaja samo onih članaka koji su usko povezani sa šumarstvom, za analizu je odabrano 985 članaka. Početno razdoblje publikacije ‘Sylwan’, koje obuhvaća godine 1820.-1939., razdoblje je razvoja gospodarenja šumama, izraženo između ostalog naglaskom na uzgoju brzorastućih šuma, umjetnim metodama obnove šuma i prezentacijom različitih metoda gospodarenja, što se ogleda u sadržaju preko 170 članaka. Mnogi od njih su monografije vrsta (posebno običnog bora) koje sadrže elemente uzgoja šuma. Razvoj rasadničke proizvodnje, a time i razvoj znanosti o sjemenu, kao i njega šuma, spadaju u probleme otvorene tek u 20. stoljeću. ­Poslijeratno razdoblje ‘Sylwana’ bilo je podijeljeno u 4 pod­razdoblja zbog puno većeg broja izdanja. Primijećuju se određeni trendovi koji odražavaju promjenu društveno-političkih uvjeta i razvoj šumarske znanosti. Primjeri uključuju: značajan broj članaka posvećenih rekonstrukciji sastojina drveća uništenih tijekom rata u početnom podrazdoblju, potom prelasku na sustav gospodarenja bez čiste sječe i naknadnim odustajanju od njega, dinamičnom razvoju uzgoja šumskog drveća, rasadnici i plantaže topola sredinom XX. stoljeća. Kraj dvadesetog stoljeća rezultirao je velikim brojem publikacija posvećenih pošumljavanju, utjecaju industrijskog zagađenja na šume, umiranju jele, šumskim požarima i pitanjima njege šuma. Početak 21. stoljeća obilježava sve veći broj članaka koji se bave ekološkim pristupom ­gospodarenju šumama, uključujući pitanja prirodne obno­ve, te značajan porast zanimanja za bukvu, hrast i jelu, kao i klimatske promjene i njihove posljedice za šumu.
ZBIGNIEW SIEROTA, JERZY R. STARZYK, WOJCIECH GRODZKI
Zaštita šuma i zaštita sastojina – retrospektivni izgled
Sažetak: Studija analizira dostupnu literaturu objavljenu u časopisu „Sylwan“ u vezi s problemom zaštite šuma od insekata i parazitskih gljivica koje se javljaju i u gospodarenim