DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 91     <-- 91 -->        PDF

sastojinama, kao i u zaštićenim šumama u Poljskoj. Korištena je bogata izdavačka djelatnost časopisa ‘Sylwan’ sadržana u 200-godišnjoj povijesti njegovog postojanja. U pozadini povijesnih, političkih i ekonomskih promjena, pozornost je posvećena prijetnjama, načinima borbe protiv njih i preventivnim mjerama koje su se koristile u različitim razdobljima gospodarskim sastojinama, kao i nacionalnim parkovima i rezervatima.
ANDRZEJ GRZYWACZ
Pitanja očuvanja prirode u šumama predstavljena u ‘Sylwanu’ (1820.–2020.)
Sažetak: Tijekom dva stoljeća svoje izdavačke djelatnosti, ‘Sylwan’ je objavio 13,5 tisuća bibliografskih jedinica na preko 110 000 stranica iz svih područja šumarstva i srodnih znanosti, kao i iz praktičnog šumarstva. Od te količine, oko 1500 radova odnosilo se na očuvanje prirode u šumama. U početku, u 19. stoljeću, opisi i rezultati popisa šumskih resursa, vrijednih prirodnih područja, predmeta i ugroženih vrsta bili su prilično oskudni. Kasnije, s početka 20. stoljeća, objavljeni su radovi pokrenuli osnivanje rezervata prirode i nacionalnih parkova, raspravljali o njihovoj organizaciji i načinima zaštitnih aktivnosti, uključujući zaštitu spomeničkog drveća i nekih rijetkih životinjskih vrsta. Većina publikacija odnosila se na zaštitu prirode u velikim šumskim kompleksima, na velikim površinama planinskih lanaca, različitim prirodno-šumskim regijama i područjima, raspravljajući o raznim pitanjima, poput botaničkih, fitosocioloških, dendroloških, mikoloških, zooloških, entomoloških, pedoloških, hidroloških, kao i turizam, obrazovanje o prirodi i šumama u korist prirode i ljudi. Većina radova obuhvaćala je razmatranja o ideološkim osnovama očuvanja prirode sa stajališta filozofije prirode, etike, ekologije, sociologije, ekonomije i drugih područja znanosti. Najraniji radovi izvještavali su o pojedinim prirodnim objektima, dok su se posljednjih godina bavili očuvanjem biološke raznolikosti, zaštitom mreže Natura 2000 i promovirali višenamjensko, održivo gospodarenje šumama kao suvremeni oblik zaštite prirode u šumama. Ovo je najstariji šumski znanstveni časopis na svijetu od 1820. godine koji utječe na promicanje ideje i načela očuvanja prirode, stvarajući i poboljšavajući mrežu najvrjednijih prirodnih područja i objekata u Poljskoj.
ROMAN JASZCZAK, STANISŁAW MIŚCICKI
Planiranje gospodarenja šumama u ‘Sylwanu’ u godinama 1820.–2020.
Sažetak: ‘Sylwan’ je najstariji poljski znanstveni časopis o šumama. Tijekom godina predstavlja metode planiranja gospodarenja šumama, pružajući znanstveno objašnjenje različitih trenutnih problema i pitanja šumarstva u zemlji i inozemstvu, pridonoseći tako povećanju stručnosti na tom području. Jedan od najvažnijih segmenata šumarstva bila je organizacija šuma, o čemu se raspravljalo i u časopisu ‘Sylwan’. Ovaj rad opisuje najvažnija (prema autorima) pitanja planiranja gospodarenja šumama, koja su objavljena u časopisu. Mora se, međutim, primijetiti da je to subjektivni izbor autora. Važno je imati na umu da su se osobe uključene u planiranje gospodarenja šumama bavile ne samo problemima predstavljenim u ovoj studiji, već i mnogim drugim pitanjima, npr. monitoringom šuma, prostornim planiranjem, produktivnošću sastojina i metodama njegova mjerenja, koji su, zbog veličine članka, ovdje su izostavljeni. Zainteresirani čitatelj sigurno će ih pronaći upisivanjem imena autora u tražilice. Imena se mogu naći u referencama. Važno je istaknuti veliki porast broja objavljenih radova koji se odnose na planiranje gospodarenja šumama. Uzimajući u obzir sljedeći popis literature, može se zaključiti da je do 1945. objavljeno više od 70 članaka, a nakon 1945. oko 250. Imajući u vidu da su mnoge teme izostavljene, može se zaključiti da je planiranje gospodarenja šumama bilo (i vjerojatno je i dalje važno) za poljsko šumarstvo i da su oni koji su u njega uključeni s jedne strane činili bogatu teorijsku osnovu, a s druge strane odgovarali na potrebe prakse.
PIOTR PASCHALIS-JAKUBOWICZ
Korištenje šuma u Poljskoj u godinama 1816.–2016. i njegova budućnost
Sažetak: Ovaj je rad kratki opis povijesti korištenja šuma u Poljskoj, uglavnom na temelju članaka o šumama i šumarstvu, objavljenih u časopisu ‘Sylwan’. Prvi članak o korištenju šuma objavio je Ludwik Plater, u kojemu uvodi pravila korištenja šuma s jasnim naglaskom na potrebu za novim rješenjima koja jamče kontinuitet šume i njezinu uporabu. Do sredine devetnaestog stoljeća uporaba šuma u Poljskoj bila je strogo podređena upravljanju poljoprivrednim dobrima. Kraj devetnaestog stoljeća skrenuo je pozornost na kvalitetu i uporabu različitih vrsta drveća te nove reference na principe korištenja šuma. Sljedeće razdoblje obuhvaća 1900. - 1939. godine, dijeleći našu zemlju na razdoblje sužanjstva i završavajući slobodom, što uvodi naše šumarstvo u dobro promišljeni poredak u gospodarenju šumama, s posebnim osvrtom na upotrebu šumskih resursa. Godine 1945.−1985. neusporedive su s drugim zemljama, uvodeći obnovu šumskih područja uništenih od osvajača. Nakon ratnih razaranja Poljska je prisiljena istodobno povećati sječu i transformirati eksploatacijsku uporabu šume u pravilno upravljanje šumskim gospodarstvom od strane Državnih šuma, nacionalnog šumskog gospodarstva. Godine 1985.-2016. otvaraju definiciju održivog razvoja i grade hijerarhiju potreba i koristi društva koje proizlaze iz korištenja šumskih resursa. Rad završava kratkim poglavljem o potrebi provođenja istraživanja o rješenjima predvidivih problema korištenja šumskih resursa u bližoj i daljoj budućnosti.