DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2021 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista
Branko Meštrić
CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
Volume 42 No.1 (2021)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Izazovi u održavanju šumskih cesta u Sjevernoj Americi (Dodson Elizabeth M.)
Periodičko održavanje šumskih cesta mobilnom drobilicom kamena (Erber Gernot, Kroisleitner Huberta, Huber Christoph, Varch Thomas, Stampfer Karl)
Tehnologija baterija - uporaba u šumarstvu (Pandur Zdravko, Šušnjar Marijan, Bačić Marin)
Prijedlog integriranog metodološkog i znanstvenog pristupa trošku korištenih šumarskih strojeva (Abbas Dalia, Fulvio Fulvio Di, Enrico Marchi, Spinelli Raffaele, Schmidt Mike, Bilek EM, Sup-Han Han)
Ručno lasersko skeniranje (H-PLS) - trenutno stanje i perspektive primjene u inventarizaciji šuma (Balenović Ivan, Liang Xinlian, Jurjević Luka, Hyyppä Juha, Seletković Ante, Kukko Antero)
Izazovi u šumarstvu i šumarskom inženjerstvu - studije slučaja iz četiri zemlje istočne Europe (Mederski Piotr S., Borz Stelian Alexandru, Đuka Andreja, Lazdiņš Andis)
Trendovi i perspektive u dizajnu mobilnih iverača (Spinelli Raffaele, Enrico Brands)
Automatizacija i robotika u operacijama sječe šuma: prepoznavanje mogućnost u bliskoj budućnosti (Visser Rien, Obi Okey Francis)
Logistika oblog drveta i biomase u Finskoj i Švedskoj (Väätäinen Kari, Anttila Perttu, Eliasson Lars, Enström Johanna, Laitila Juha, Prinz Robert, Routa Johanna)
Sustav za ocjenu kvalitete izvođača radova u šumarstvu (Triplat Matevž, Krajnc Nike)
Inženjering kolnika za šumske ceste: razvoj i mogućnosti (Heinimann Hans Rudolf)
Pregled senzora, senzorskih platformi i metoda korištenih u 3D modeliranju izmještanja tla nakon sječe drva (Talbot Bruce, Astrup Rasmus)
Volume 41 No.2 (2020)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Učinak novih šumsko-uzgojnih trendova na mentalno opterećenje rukovatelja harvestera (Spinelli Raffaele, Magagnotti Natascia, Labelle Eric R.)
Procjena sustava žetelice-balirke koja radi na sječi grmlja cistusa (Cistus laurifolius L.) (Bados Raquel, Tolosana Eduardo, Esteban Luis Saúl)
Tehnički, ekonomski i okolišni parametri harvestera na bazi bagera u funkciji brzine motora i protoka hidrauličke pumpe (Santos Diego Weslly Ferreira do Nascimento, Valente Domingos Sárvio Magalhães, Fernandes Haroldo Carlos, Souza Amaury Paulo de, Cecon Paulo Roberto)
Tehničko-ekonomska analiza procesorske glave harvestera: stohastički pristup (Miyajima Ricardo Hideaki, Fenner Paulo Torres, Batistela Gislaine Cristina, Simões Danilo)
Izvoženje drvnih sortimenata forvarderom: Analiza potrošnje vremena i produktivnosti dvaju modela forvardera