DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2021 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Stauton, S., C. Dumat, A. Zsolnay, 2002: Possible role of organic matter in radio-caesium adsorption in soils, Journal of Environmental Radioactivity, 58:163-173.
UNSCEAR, 1993: Sources and effects of ionizing radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Report to the General Assembly, with scientific annexes.
Zhu, Y.G., E. Smolders, 2000: Plant uptake of radiocaesium: a review of mechanisms, regulation and application, Journal of Experimental Botany, 51: 1635–1645.
Zibold, G., E. Klemt, 2005, Ecological half-lives of 137Cs and 90Sr in forest and freshwater ecosystems, Radioprotection, 40: 497-502.
Zibold, G., E. Klemt, I. Konopleva, A. Konoplev, 2009: Influence of fertilizing on the 137Cs soil–plant transfer in a spruce forest of Southern Germany, Journal of Environmental Radioactivity, 100: 489–496.
Yamagata, N., S. Matsuda, M. Chiba, 1969: Radioecology of 137Cs and 90Sr in a forest. J. Rad. Res., 10: 107-112.
Windows, Statistica 7.1., http://statistica.software.informer.com/7.1/
Sažetak
Istraživanje aktivnosti 137Cs i 40K provedeno na stablima obične jele (Abies alba Mll.) iz Like uključilo je terensko prikupljanje uzoraka (kolutove stabala sa tri visine i razdvajanih na koru i godove, korijen, iglice, vršne izbojke i tla uz oborena stabla), laboratorijsko mjerenje aktivnosti 137Cs i 40K u prikupljenim uzorcima gamaspektrometrijskom metodom i statističku obradu dobivenih podataka. Ispitivane su radijalne i vertikalne raspodjele cezija (137Cs) u stablima koji je kontaminirao šumske ekosustave putem daljinskog atmosferskog transporta i oborina kao posljedice nuklearnih pokusa, kao i havarije u Černobilu. Na dužoj vremenskoj skali utvrđena je varijabilnost distribucije 137Cs u tkivima stabala obične jele koja je u ispitivanom razdoblju ovisila i o vremenu poluraspada, dok je sezonska dinamika zavisila o razini fiziološke aktivnosti, te od karakteristika i funkcija biljnih tkiva. Najveća koncentracija aktivnosti 137Cs utvrđena je u kori i fiziološki najaktivnijim dijelovima stabala obične jele (vršnim izbojcima i iglicama). Najveća aktivnost 137Cs u godovima obične jele izmjerena je na najnižoj visini stabala. Ovo istraživanje doprinosi razumijevanju ponašanja 137Cs koji je ušao u organizam edifikatorske vrste drveća u šumskom ekosustavu, kao i njegove distribucije u vremenu i prostoru.
Ključne riječi: ekosustav, radionuklidi, distribucija, bioindikatori, obična jela