DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2021 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Wang Z. Y., J. H. W. Lee, C. S. Melchine, 2015: River Dynamics and Integrated River Management, Tsinghua University, Springer, 855 p., Heidelberg
Wu D., H. Wu, X. Zhao, T. Zhou, B. Tang, W. Zhao, K. Jui, 2014: Evaluation of Spatiotemporal Variations of Global Fractional Vegetation Cover Based on GIMMS NDVI Data from 1982 to 2011, Remote Sensing 2014, Vol. (6): 4217 – 4239, Basel
Xiao J., F. Chevallier, C. Gomez, L. Guanter, J. A. Hicke, A. R. Huete, K. Ichii, W. Ni, Y. Pang, A. F. Rahman, G. Sun, W. Yuan, L. Zhang, X. Zhang, 2019: Remote sensing of the terrestrial carbon cycle: A review of advances over 50 years. Remote Sensing of Environment, Vol. (233): 111383, London
Xiao Q., J. Tao, Y. Xiao, F. Qian, 2017: Monitoring vegetation cover in Chongqing between 2001 and 2010 using remote sensing data, Environmental Monitoring and Assessment, Vol. (189): 493, Heidelberg
Xie Y., Z. Sha, M. Yu, 2008: Remote sensing imagery in vegetation mapping: a review, Journal of Plant Ecology, Vol. (1): 9 – 23, Oxford
Yansui L., G. Yanjun, L. Yurui, L. Yuheng, 2015: GIS – based Effect Assessment of Soil Erosion Before and After Gully Land Consolidation: A Case Study of Wangjiagou Project Region Loess Plateau, Chinese Geographical Science, Vol. (25): 137 – 146, Heidelberg
Zhang M., B. Wu, M. Yu, W. Zou, Y. Zheng, 2014: Crop Condition Assessment with Adjusted NDVI Using the Uncropped Arable Land Ratio, Remote Sensing 2014, Vol. (6): 5774 – 5794, Basel
Zhao G., X. Mu, Z. Wen, F. Wang, P. Gao, 2013a: Soil erosion, conservation, and eco-environment changes in the loess plateau of China, Land Degradation & Development, Vol. (24): 499 – 510, New York
Zhao H., H. He, J. Wang, C. Bai, C. Zhang, 2018: Vegetation Restoration and Its Environmental Effects on the Loess Plateau, Sustainability, Vol. (10): 4676, Basel
Zhao X., X. Chen, J. Huang, P. Wu, M. J. Helmers, 2013b: Effects of vegetation cover of natural grassland on runoff and sediment yield in loess hilly region of China, Journal of the Science of Food and Agriculture, Vol. (94): 497 – 503, New York
Zheng F., 2006: Effect of Vegetation Changes on Soil Erosion on the Loess Plateau, Pedosphere, Vol. (16): 420 – 427, London
Zhou Z. C., Z. P. Shangguan, D. Zhao, 2006: Modeling vegetation coverage and soil erosion in the Loess Plateau Area of China, Ecological Modelling, Vol. (198): 263 – 268, London
Zorn M, Komac B., 2008: Response of soil erosion to land use change with particular reference to the last 200 years (Julian Alps, Western Slovenia), Revista de geomorfologie, Vol. (11): 39 – 47, Bucharest
https://earthexplorer.usgs.gov/
Sažetak
Područje Grdeličke klisure i Vranjske doline (slika 1) je zbog specifičnih prirodnih i socijalno-ekonomskih prilika u prošlosti bilo ugroženo procesima prekomjerne erozije. Sredinom prošloga stoljeća zabilježene su bujične poplave s izraženim destruktivnim učinkom. S ciljem ublažavanja negativnih učinaka bujičnih poplava i erozionih procesa na ovom području, prvi put u Republici Srbiji, u okviru integrirane regulacije, izvedeni su brojni biološki i tehnički radovi i određene administrativne mjere. Za ovo područje izrađena je karta erozije (1953.) (slika 3), koja je bila polazna točka za planirano izvođenje protuerozijskih radova. Cilj ovoga rada je analizirati učinke izvedenih bioloških radova metodama daljinskog istraživanja.
Velik dio protuerozijskog pošumljavanja na istraženom području proveden je krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina prošloga stoljeća. Za analizu učinaka bioloških mjera protuerozijskog pošumljavanja u istraživanju korišteni su podaci dobiveni metodama daljinskog istraživanja. Iz satelitskih snimaka za 1972., 1986., 1996. i 2017. izračunat je vegetacijski indeks normalizirane vrijednost (NDVI) koji pokazuje stanje vegetacije (slika 2), koja je u kontekstu zaštite tla od erozionih procesa najvažnija komponenta. Razdvajanje klasa vegetacijskog pokrivača na istraženim površinama provedeno je na temelju klasifikacije prikazane u tablici 1. Obrada satelitskih snimaka, izračun indeksa vegetacije i prostorna analiza izvedena je pomoću programskog paketa ArcMap 10.8.1 (ESRI, Redlands, CA).
Kako se pozitivni učinci bioloških radova mogu primijetiti tek nakon duljeg razdoblja, a zbog postupnog i sporog razvoja zaštitnog vegetacijskog pokrova na snimci 1972. godine, nije moguće primijetiti pune učinke radova izvedenih pedesetih godina prošloga stoljeća. Stoga je 1972. godina uzeta kao nulto stanje. Sljedeće promatrane godine (1986.) primijećene su promjene u postotnoj raspodjeli područja s višim vrijednostima indeksa NDVI. Na temelju analize NDVI primijećen je značajan porast površina pokrivenih vegetacijom. Trend povećanja površine pod vegetacijom, a istodobno i smanjenja procesa erozije, primijećen je i 1996. godine (slika 4). U usporedbi pokrivenosti vegetacije 1996. godine s prethodnim razdobljem (1986.) došlo je do smanjenja površine u nižoj klasi i značajno povećanja površine u klasi umjereno niske (oko 30 %). Na kraju proučenog razdoblja 2017. godine, najzastupljenija su područja s umjereno niskim, umjereno visokim i visokim pokrivanjem vegetacije. Upravo takav trend povećanja površina pod vegetacijom utjecao je na smanjenje erozijskih procesa, što potvrđuje činjenica da je koeficijent erozije za 2010. godinu iznosio Zsr = 0,24 (tablica 2).
Prema dobivenim rezultatima provedenih istraživanja, može se zaključiti da su izvedeni biološki radovi u okviru cjelovitog uređenja bujičnih bazena značajno pridonijeli poboljšanju vegetacijskog stanja i prevenciji erozionih procesa te pokazali pozitivan učinak.