DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2021 str. 11     <-- 11 -->        PDF

2. Model izračuna planskih cijena pridobivanja drva
Plan price calculation model of timber harvesting operations
Model izračuna planskih cijena usluga pridobivanja drva razvijen je 2018. godine, u cilju otklanjanja nedostataka prethodnog modela zbog uočenih subjektivnosti pri operativnome planiranju i neuključivanju bitnih utjecajnih čimbenika izvođenja šumskih radova. Model se temelji na ideji da se od ukupnih planskih troškova pridobivanja drva za poslovnu godinu na razini cijelog poduzeća, pomoću matematičkog izraza odrede planske cijene usluge pridobivanja drva na razini odjela/odsjeka.
Uključivanjem utjecajnih čimbenika izvođenja šumskih radova u matematički izraz, ovisno o planskoj cijeni za poslovnu godinu, otvoren je put izračunu planske cijene za usluge pridobivanja drva pojedinoga odjela/odsjeka. Navedenim je gotovo u potpunosti otklonjena mogućnost subjektivnosti pri operativnome planiranju te su se ujednačili kriteriji određivanja planske cijene odjela/odsjeka, odnosno LOT[1]-a. U model su uključena dva pokazatelja strukture doznačenoga drva odjela/odsjeka – srednji obujam stabla te broj stabala po ha, koji predstavljaju opseg i težinu izvođenja radova. Pri izradi modela se je i razmatralo uključivanje pokazatelja granatosti stabla, od čega se je odustalo zbog teškoće određivanja pri doznaci, ali i moguće subjektivnosti doznačivača.
Osnovna planska cijena pridobivanja drva pojedinoga odjela/odsjeka (izraz 1) izračunava se na osnovi vrijednosti boda srednje planske cijene[2] te četiri utjecajna čimbenika djelotvornosti pridobivanja drva: 1) obujma srednjega doznačenog stabla, 2) broja doznačenih stabala po ha, 3) srednje udaljenosti privlačenja drva te 4) nagiba terena odjela/odsjeka.
                                (1)
                                (2)
                                (3)
gdje su:
C                     osnovna planska cijena usluge pridobivanja drva odjela/odsjeka (KM/m3)
q              vrijednost boda srednje planske cijene
k                     broj doznačenih stabala po ha u odjelu/odsjeku (stabala/ha)
m                   obujam srednjeg doznačenog stabla odjela/odsjeka (m3)
d                     srednja udaljenost privlačenja drva odjela/odsjeka (m)
n                     nagib terena odjela/odsjeka (%)
p                     faktor redukcije cijene
b                     faktor utjecaja srednjeg kubnog stabla
U članu (4 – m) izraza 2, m predstavlja srednji obujam doznačenoga stabla, a broj 4 je određen na osnovi višegodišnjih analiza strukture doznačenoga drva koje su ukazale da na području šumskoga gospodarstva ne postoje odjeli u kojima bi obujam srednjega doznačenog stabla nadilazio 4 m3. U izrazu 2 je fiksiran obujam srednjeg doznačenog stabla m na 1,30 m3, zbog karakteristika linearne funkcije (4 – m). Vrijednost 1,30 m3 je određena iskustveno kao donja granica na kojoj prestaje nepovoljnan utjecaj zakonitosti obujma komada (Krpan i Poršinsky 1996) na djelotvornost pridobivanja drva, odnosno obujam srednjeg stabla preko 1,3 m3 ne smije značajno utjecati na pad planske cijene odjela/odsjeka. Npr. za m = 2,4 m3 u dijelu formule [(4 – m) q] + [(4 – m) q], m će se računati kao 1,30 m3, dok će se u određivanju faktora redukcije cijene (izraz 3) računati kao 2,4 m3.
Izraz 3, predstavlja faktor redukcije cijene (p) koji je zasnovan na recipročnoj funkciji oblika y = 1/x, gdje je x obujam srednjeg doznačenog stabla (m). Faktor p se koristi za korekciju linearnog pada koji je posljedica linearne funkcije (4 – m).
U članu izraza 1, broj doznačenih stabala odjela/odsjeka po ha je reduciran sa brojem 150 (k/150), a broj 150 je određen na osnovi višegodišnjih analiza strukture doznačenoga drva koje su ukazale da na području šumskoga gospodarstva ne postoje odjeli u kojima je u redovnom postupku doznake doznačivano više od 150 stabala po ha.
Kubna funkcija izraza 1 (n3/27000) je dio izraza 1 vezan za nagib terena odjela/odjeka, koja daje željeni eksponencijalni