DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2021 str. 67     <-- 67 -->        PDF

fotogrametrijski procijenjenog volumena sastojine (Vm) i korekcijskog faktora (k) (jednadžba 4).
                                (3)
                                (4)
Validacija i ocjena točnosti – Validation and accuracy assessment
Budući da su u modelima SB-1 i SB-2 korišteni izvorni parametri (regresijska konstanta i regresijski koeficijenti) izrađeni za područje Spačvanskog bazena, navedeni modeli su validirani na čitavom uzorku od 87 sastojina. Za parametrizaciju modela PB-1 i PB-2 korišteno je 2/3 uzorka odnosno 58 odsjeka. Stoga su PB-1 i PB-2 modeli validirani na preostaloj trećini uzorka od 29 odsjeka.
Za ocjenu točnosti fotogrametrijske procjene volumena sastojina u odnosu na volumen sastojine iz Osnove gospodarenja, za svaki model izračunato je srednje odstupanje (MD, prema engl. mean difference), te korijen srednje kvadratne pogreške (RMSE, prema engl. root mean square error). MD ukazuje na predznak odstupanja modelom procijenjenih vrijednosti, odnosno podcjenjuju li one ili precjenjuju referentne vrijednosti. Za MD se često koristi i termin pristranost (engl. bias), jer ukazuje na sistemsku pogrešku korištenog modela procijenjenih vrijednosti. RMSE ukazuje na točnost fotogrametrijski procijenjenih vrijednosti u odnosu na referentne terenske vrijednosti. MD i RMSE izračunate su u mjernim jedinicama (m3·ha-1), te u postotnom iznosu od referentne vrijednosti prema jednadžbama 5-7:
                                (6)
                                (7)
                                (4)
                                (5)
gdje V&884;i je fotogrametrijski procijenjen volumen za sastojinu (odsjek) i, Vi je referentni volumen dobiven iz Osnove gospodarenja za sastojinu (odsjek) i, n je broj sastojina (odsjeka).
REZULTATI I DISKUSIJA
RESULTS AND DISCUSSION
Matematički izrazi log-linearnih regresijskih modela korištenih za fotogrametrijsku procjenu volumena sastojina na