DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2022 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Generalno gledajući, gotovo sva stabla poljskog jasena promjera većeg od 2 cm bila su oštećena. Uz poljski jasen, štete su evidentirane na malom broju stabala malolisne lipe (Tilia cordata Mil.) i nizinskom brijestu (Ulmus minor Pallas) dok kod hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i amorfe (Amorpha fruticosa L.) nije zabilježeno oštećivanje kore od strane jelenske divljači u ovom istraživanju.
Analize kore – Bark analysis
Kako bi se utvrdio kemijski sastav kore mladih stabala jasena, uzeti su uzorci kore na kojima su provedene analize hranjiva, minerala i udjela šećera. Postotni udio hranjiva u uzorcima kore poljskoga jasena je prikazan u Tablici 3.
Udio minerala u uzorcima kore mladih stabala poljskoga jasena prikazan je u Tablici 4.