DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2022 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Patka kreketaljka (Anas strepera L.)
Krunoslav Arač
Naraste u dužinu od 46 do 56 cm s rasponom krila oko 90 cm, te ima od 0,65 do 0,9 kilograma težine pa po obliku tijela sliči patkama gluharama od kojih je neznatno manja. Svrstana je u skupinu patka plivarica. Boja perja kod mužjaka na glavi i vratu je siva, prsa i bokovi su crno bijelo prugasti, pokrovna krilna pera su kestenjasta,trbuh je bijel, a zadnji dio tijela crn. Ženke su sivo smeđe prošarane. U oba spola na krilima je široka bijela uzdužna krilna pruga (koja je izrazito vidljiva u letu, kao i bijeli trbuh). Kljun je kod mužjaka tamno sive, a kod ženki žućkaste boje. U usporedbi s kljunom kod pataka gluhara, razmjerno je manji i uži s više dužih zubića. Gnijezdo gradi na tlu u neposrednoj blizini vode u gustom obalnom raslinju od biljnih dijelova vodene vegetacije koje iznutra oblaže lišćem i paperjem. Gnijezdi od svibnja do početka kolovoza kada ženke i mladunci napuštaju područje gnjezdilišta. Nese 8-12 (13) bjelkastih jaja veličine oko 54 mm. Na jajima sjedi ženka 24-26 dana. Mlade ptice su potrkušci koji se osamostale i postanu sposobni za letenje sa 45-50 dana. Hrane se uglavnom vodenim biljem, te u manjem udjelu ličinkama vodenih kukaca, manjim vodenim beskralježnjacima i sitnom ribom. Hranu najčešće pronalazi plivajući glavom uronjenom u vodu, rjeđe uranjanjem prednjeg dijela tijela. Stanište joj je vezano uz prostrane, plitke slatke i bočate stajačice i spore tekućice s bujnom obalnom i podvodnom vegetacijom. U Europi široko je rasprostranjena s tendencijom širenja u svim smjerovima osim u istočnoj Europi gdje brojnost stagnira ili čak opada. Populacije iz sjeverne i istočne Europe su selice, dok je u ostalim europskim dijelovima stanarica, pa je prema tome djelomična selica u zapadnoj i južnoj Europi, te selica na područjima sjeverne Afrike. Prije selidbe okuplja se u veća jata, dok se seli u manjim grupama (10-40 jedinki), a u proljeće uglavnom u parovima.
U Hrvatskoj je gnjezdarica u sjeveroistočnoj Slavoniji, zapadnom Pokuplju, na ribnjacima Draganić, Lipovljani, Jelas…) uz dravske akumulacije, šljunčare i rukavce (oko Varaždina, Koprivnice...). Pretpostavlja se da u Hrvatskoj ima manje od 100 gnijezdećih parova. U ostalim dijelovima Hrvatske je viđamo za vrijeme selidbe i zimovanja od listopada do travnja. Procjenjuje se da kod nas zimuje oko 300 jedinki. Jesenska selidba najintenzivnija je tijekom listopada i studenoga, a proljetna tijekom ožujka i travnja.
Patka kreketaljka je strogo zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj.