DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2022 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Projekt “Šume u rukama žena“ ide naprijed
Silvija Zec, Irina Suša
Stvaranje radne okoline koja podržava rodnu jednakost na svim razinama poslovanja ključno je za jačanje šumarskoga sektora
Postizanje ovoga cilja moguće je uz senzibiliziranje donositelja odluka, rukovoditelja i zaposlenika te poticanje njihova sudjelovanja u razvoju organizacijske kulture orijentirane prema rodnoj jednakosti. Potrebna je i prilagodba mjera i aktivnosti za provedbu ovog procesa.
Anketa šumarskih stručnjakinja i privatnih šumovlasnica provedena u sklopu projekta istaknula je glavne prepreke s kojima se žene u šumarskom sektoru suočavaju, a odnose se na uloge i stereotipe u sektoru. Studentice šumarstva ističu manjak samopouzdanja i kvalifikacija, što ukazuje na potrebu treninga kojima će unaprijediti svoje osobne i upravljačke vještine.
Najveći interes sudionice ankete pokazuje za sudjelovanjem u trening programima za razvoj osobnih, upravljačkih, socijalnih te IT vještina.
Žene šumarskog sektora izuzetno su motivirane za ulaganje u svoje znanje i vještine, posebice ono koje omogućuje lakši napredak u profesionalnoj karijeri. Posebno su zainteresirane za edukaciju usmjerenu na planiranje ciljeva, timski rad te Office paket:
U sklopu projekta Fem4Forest u drugoj polovici 2022. godine planiran je trening program - edukacije i radionice za jačanje vještina iz različitih područja te podizanje razine samopouzdanja i lakše postizanje ciljeva u profesionalnoj karijeri.
Donositeljima odluka, rukovoditeljima te zaposlenicima isticat će se važnost rodne jednakosti na svim organizacijskim razinama kako bi u budućnosti bili sposobni prepoznati i iskoristiti potencijale rodne perspektive u šumarstvu.
Projekt “Fem4Forest” (“Šume u rukama žena”) sufinanciran od Europske unije (ERDF, IPA II, ENI-UA) i Vlade RH Ured za Udruge