DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2022 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Zapisnik 1. elektroničke sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva 2022. godine
Damir Delač
1. Elektronička sjednica Upravnog odbora HŠD-a 2022. godine održana je od 21. veljače 2022. u 0,00 sati do 22. veljače 2022. u 24,00 sata.
Nazočni: Akademik Igor Anić, Emil Balint, dipl. ing., mr. sc. Boris Belamarić, prof. dr. sc. Ružica Lučić Beljo, Daniela Cetinjanin, dipl. ing., mr. spec. Mandica Dasović, Damir Dramalija, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, mr. sc. Ivan Grginčić, mr. sc. Petar Jurjević, Ivan Krajačić, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, Darko Mikičić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Davor Topolnjak, dipl. ing., ­Oliver Vlainić, dipl. ing., doc. dr. sc. Dinko Vusić, Dražen Zvirotić, dipl. ing.
Ispričani: Mario Bošnjak, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., prof. dr. sc. Milan Glavaš, Goran Gobac, dipl. ing., Marina Juratović, dipl. ing., Damir Nuić, dipl. ing., dr. sc. Sanja Perić, Krasnodar Sabljić, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ante Taraš, dipl. ing., mr. sc. Goran Videc, Silvija Zec, dipl. ing.
Dnevni red
Ad. 1.
1. Usvajanje Financijskog izvješća – izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2021. godinu.
2. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2021. godine.
3. Usvajanje Odluke o pokriću manjka prihoda HŠD-a ostvarenog u 2021. godini.
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD-a za 2021. godinu.
U privitku su članovima Upravnog odbora HŠD-a poslani sljedeći materijali:
• Izvješće o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2021. godinu.
• Obrazloženje izvješća izvršenja financijskog plana HŠD-a za 2021. godinu.
• Izvješće Povjerenstva za popis imovine na dan 31. 12. 2021. godine.
• Prijedlog Odluke o pokriću manjka prihoda HŠD-a ostvarenog 2021. godine.
• Izvješće Nadzornog odbora HŠD-a za 2021. godinu.
Kako je od ukupno 33 člana Upravnog odbora glasanju nazočilo njih 21 (64 %) utvrđen je kvorum.
Ad. 2.
Rezultati glasanja su sljedeći:
1. Usvajanje Financijskog izvješća – izvješća o izvršenju ­financijskog plana HŠD-a za 2021. godinu.
ZA-21, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0.
2. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2021. godine.
ZA-21, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0.
3. Usvajanje prijedloga Odluke o pokriću manjka prihoda HŠD-a ostvarenog u 2021. godini.
ZA-21, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0.
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD-a za 2021. godinu.
ZA-21, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0.        
Slijedom navedenih rezultata glasanja zaključujemo da su sva predložena Izvješća i Odluke jednoglasno usvojeni.
Pojedinačni rezultati glasanja 1. Elektroničke sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2022. godine nalaze se u prilogu.