DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2022 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Zapisnik 1. elektroničke sjednice Skupštine Hrvatskog šumarskog društva 2022. godine
Damir Delač
1. Elektronička sjednica Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva 2022. godine održana je od 23. veljače 2022. u 0,00 sati do 25. veljače 2022. u 24,00 sata.
sa sljedećim
Dnevnim redom
Ad. 1.
1. Usvajanje Financijskog izvješća – izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2021. godinu.
2. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2021. godine.
3. Usvajanje Odluke o pokriću manjka prihoda HŠD-a ostvarenog u 2021. godini.
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD-a za 2021. godinu.
Ad. 2.
U privitku Poziva delegatima su poslani sljedeći materijali:
• Izvješće o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2021. godinu.
• Obrazloženje izvješća izvršenja financijskog plana HŠD-a za 2021. godinu.
• Izvješće Povjerenstva za popis imovine na dan 31. 12. 2021. godine.
• Prijedlog Odluke o pokriću manjka prihoda HŠD-a ostvarenog 2021. godine.
• Izvješće Nadzornog odbora HŠD-a za 2021. godinu.
Od 92 delegata Skupštine HŠD-a u radu Skupštine sudjelovalo je njih 65 (71 %), čime je ostvaren kvorum.
Ad. 3.
Rezultati glasanja su sljedeći:
1. Usvajanje Izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2021. godinu.
ZA-65, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0.
2. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2021. godine.
ZA-65, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0.
3. Usvajanje prijedloga Odluke o pokriću manjka prihoda HŠD-a 2021. godine.
ZA-65, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0.
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD-a za 2021. godinu.
ZA-65, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0.
Slijedom navedenih rezultata glasanja zaključujemo da su sva Izvješća i Odluke jednoglasno usvojena.
Pojedinačni rezultati glasanja 1. Elektroničke sjednice Skupštine HŠD-a 2022. godine nalaze se u prilogu.