DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2022 str. 65     <-- 65 -->        PDF

S obzirom na prirodna obilježja prostor Hobera je moguće podijeliti u dvije osnovne funkcionalne i krajobrazne zone koje se podudaraju i sa podjelom prema prostorno-planskoj dokumentaciji, na zonu park-šume i zonu kulturnog krajobraza.
Zona park-šume – Park forest zone
Zakonom zaštićena zona park-šume – Park-forest zone protected by law
• Područje zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode kojim se uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih dijelova
• Šume se na ovom području uređuju sukladno Zakonu o zaštiti prirode i izrađenom Planu gospodarenja park-šumom Hober
• Prostor koji je kroz povijest najviše korišten, istraživan, dokumentiran i vrednovan
• Najznačajniji sadržajni elementi su šetnice koje završavaju na pjaceti, spomenik palim vojnicima, kapelica Gospe Lurdske i ostaci kamenih klupa obitelji Foretić
• Prostor je potrebno funkcionalno raščlaniti i obogatiti novim sadržajima
Zona park-šume sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji – Park-forest zone in accordance with the spatial planning documentation
• U biološkom, vegetacijskom i prostornom smislu nastavak zakonom zaštićene zone park-šume
• Najznačajniji sadržajni element je naplov s dekorativnim primjercima starih primorskih borova
• Nužna je valorizacija u kontekstu cjelokupnog prostora