DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2022 str. 66     <-- 66 -->        PDF

• Nužno je provođenje osnovnih mjera njege, zaštite i očuvanja
• Infrastrukturno i sadržajno povezati sa prethodnom zonom
Zona kulturnog krajobraza – Cultural landscape zone
• U prostornom smislu se nadovezuje na prethodne dvije zone
• Najznačajniji sadržajni elementi su tradicionalni elementi poljoprivrednog krajobraza u obliku terasa, suhozidova, kamenih kuća, vinograda i maslinika
• Nužna je obnova i revitalizacija u smislu tradicionalnog elementa krajobraza te valorizacija u kontekstu cjelokupnog prostora
• Infrastrukturno i sadržajno povezati sa prethodnim zonama
Konceptom budućeg uređenja i namjene prostora u smislu unošenja novih sadržaja i funkcija u prvoj je fazi moguće obuhvatiti samo zonu park-šume. Zonu kulturnog krajobraza u obliku tradicionalne poljoprivrede kao zasebnu jedinicu s obzirom na karakter, namjenu i vlasništvo nije moguće reorganizirati, ali ju možemo revitalizirati i fizički povezati šetnicama s ostatkom prostora.
Osnovne smjernice uređenja – Basic landscaping guidelines
• Oformiti pojedine funkcionalne zone sukladno predviđenoj namjeni prostora Hobera kao javnog parka
• Urediti postojeće šetnice kako bi se parkom moglo nesmetano i sigurno komunicirati, tamo gdje je potrebno šetnice iznivelirati korištenjem zemlje i kamenja te urediti rubnjake