DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2022 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Srednji sadržaj dušika (N) u tlu na području šumskih progala iznosio je 0,45 %, a u šumskim sastojinama 0,61 %. Također nisu utvrđene statistički značajne razlike (t = − 1,83, p = 0,1162) u udjelu sadržaja dušika. Srednja vrijednost sadržaja humusa u tlu šumskih progala iznosila je 11,67 %, a u šumskim sastojinama 13,90 %. Prema rezultatima nisu postojale statistički značajne razlike (t = − 0,79, p = 4566) između istraživanih pokusnih ploha.
Srednja vrijednost sadržaja organskog ugljika u šumskim progalama iznosila je 6,86 %, a u šumskim sastojinama 8,44 %. Nisu utvrđene statistički značajne razlike u sadržaju organskog ugljika (t = −1,09, p = 0,3160). Srednja vrijednost sadržaja ukupnog ugljika u tlu na prostoru šumskih progala iznosila je 6,26 %, a u šumskim sastojinama 9,24 % (slika 1.). Na istraživanim pokusnim plohama nisu postojale statistički značajne razlike u sadržaju ukupnog ugljika (t = −1,67, p = 0,1451).
Enzimatska aktivnost – Enzymatic activity
Na slici 2. prikazane su srednje vrijednosti, standardne pogreške i standardne devijacije dehidrogenazne aktivnosti. Nisu utvrđene statistički značajne razlike (t = 0,12, p = 0,8977) u srednjim vrijednostima dehidrogenazne aktivnosti šumskog tla u šumskoj progali (11,85 µg) i kontrolnoj plohi (11,67 µg). Dehidrogenazna aktivnost šumskog tla u šumskoj progali bila je u rasponu od minimalnih 5,98 µg do maksimalnih 20,10 µg, a u kontrolnoj je šumskoj sastojini bila u rasponu od 9,00 µg do 16,80 µg.
Proteolitička se aktivnost šumskog tla u progali kretala u rasponu od 163,00 do 454,00 µg, a u kontroli od 183,00 do 471 µg. Srednja je vrijednost u šumskoj progali iznosila 285,33 µg, a u kontrolnoj plohi 273,67 µg. Prema rezultatima (t = 0,32, p = 0,7477) nisu utvrđene statistički značajne razlike u proteolitičkoj aktivnosti šumskog tla u šumskim progalama i kontrolnim šumskim sastojinama (slika 2.).
U tablici 2. prikazani su rezultati korelacijske analize dehidrogenazne i proteolitičke aktivnosti šumskog tla s mikroklimatskim elementima. Utvrđena je značajna negativna korelacija između dehidrogenazne aktivnosti šumskog tla s temperaturom zraka (r = − 0,50*, p = 0,012) i temperaturom tla (r = − 0,60*, p = 0,001). Proteolitička aktivnosti u šumskim progalama negativno je korelirala s temperaturom tla (r = − 0,70*, p < 0,001), a pozitivno s volumetrijskom vlažnosti tla (r = 0,44*, p = 0,031). Tlo u šumskim sastojinama imalo je značajnu negativnu korelaciju (r = − 0,69*, p < 0,001) između proteolitičke aktivnosti i temperature zraka te značajnu pozitivnu korelaciju s relativnom vlažnosti zraka (r = 0,46*, p = 0,020) i volumetrijskom vlažnosti tla (r = 0,46*, p = 0,023).