DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2022 str. 23     <-- 23 -->        PDF

istoj biljnoj zajednici. Odnosno, Ilirskoj šumi hrasta kitnjaka i običnog graba [Epimedio-Carpinetum betuli (Ht. 1938) Borhidi 1963]. U obje provenijencije dominiraju blagi nagibi terena (prisojnih ekspozicija) bez izraženih strmih padina.
U razdoblju 1949. – 2019. godine Tgo i Tvr u obje provenijencije bile su podjednake. Međutim, provenijencija SB u odnosu na provenijenciju KA odlikuje se manjom OBgo i OBvr, što je na godišnjoj razini bilo više za 31 %, a na razini vegatcijskoga razdoblja za 25 %. Obje provenijencije imaju podjednak Sd. Međutim, Sv max je u provenijenciji KA bila viša u odnosu na provenijenciju SB za čak 44 %. Unatoč prilično različitim OBgo i OBvr, prema SPI3 < -1.0 obje su provenijencije tijekom proteklih 65 godina (u razdoblju 1964. – 2020. godine) imale podjednak broj umjereno do ekstremno sušnih mjeseci, kako na razini godine tako i na razini vegetacijskoga razdoblja (Tablica 1).
Meteorološke prilike istraživanih provenijencija u razdoblju 2016. – 2020. godine – Meteorological conditions of investigated provenances in period 2016 – 2020
S obzirom na prosječnu starost uzorkovanog pomlatka od 4,0 ± 0,7 (SD) godina, a s ciljem što korektnije interpretacije dobivenih rezultata, vrlo je važno prikazati meteorološke prilike u istraživanim provenijencijama u razdoblju 2016. – 2020. godine pod čijim je utjecajem uzorkovani pomladak rastao. U spomenutom su razdoblju Tgo i Tvr u obje provenijencije bile podjednake. Međutim, provenijencija SB u odnosu na provenijenciju KA imala je prilično manju OBgo i OBvr. Na godišnjoj razini za 36 %, a na razini vegatcijskoga razdoblja za 32 % (Tablica 2). U razdoblju 2016. – 2020. godine prema SPI3 < -1.0 provenijencija SB imala