DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2022 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Razlike u rastu i produkciji suhe tvari između provenijencija i vrsta – Differences in growth and dry mass production between provenances and species
Rezultati dvofaktorske ANOVA-e (Tablica 6) u kombinaciji s deskriptivnom statistikom (Tablice 7 i 8) otkrivaju cjelokupan utjecaj provenijencije (Slavonski Brod u usporedbi s Karlovcem) i vrste (hrasta kitnjaka u usporedbi s običnom bukvom) te njihove interakcije (provenijencija x vrsta) na starost i parametre rasta (Dst, Hst i Lko) s pripadajućim alometrijskim odnosima (Dst/Hst i Lko/Hst), te parametre produkcije suhe tvari (STuk, STst, STko, STkk i STsk) i njihove alometrijske odnose (STst/STuk, STko/STuk, STkk/STuk, STsk/STuk i STko/STst).
Izostanak signifikantnog utjecaja interakcije provenijencija x vrsta na spomenute parametre (Tablica 6) ukazuje da su rast i produkcija suhe tvari kod pomlatka obiju vrsta na sličan način bili utjecani provenijencijom (Tablica 8). Uz to, uzorkovani pomladak bio je podjednako star, bez obzira na njegovu pripadnost različitim provenijencijama i/ili vrstama (Tablica 6), čija je prosječna starost iznosila oko četiri godine.