DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2022 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Razlike između provenijencija – Differences between provenances
Pomladak iz provenijencije KA imao je signifikantno veći Dst i Lko te signifikantno manju Hst u odnosu na pomladak iz provenijencije SB. Prema tome, pomladak iz provenijencije KA imao je veći promjer na vratu korijena i dublje se zakorjenjivao nego pomladak iz provenijencije SB, a sve na uštrb rasta stabljike u visinu. To potvrđuju signifikantne razlike između provenijencija s obzirom na parametre alometrijskog rasta Dst/Hst i Lko/Hst (Tablica 6 i 7), što je utvrđeno kod obje vrste (Tablica 8).
Pomladak obiju provenijencija imao je podjednaku produkciju STuk, STst, STkk i STko, dok je pomladak iz provenijencije KA u odnosu na provenijenciju SB imao signifikantno veću STsk. Međutim, usporedba alometrijskih odnosa produkcije suhe tvari podzemnog i nadzemnog dijela (STko/STuk i STst/STuk) otkriva da je pomladak iz provenijencije KA ulagao signifikantno više suhe tvari u korijen, a manje u stabljiku nego pomladak iz provenijencije SB. Na to ukazuje i prilično veći omjer STko/STst kod pomlatka iz provenijencije KA u odnosu na pomladak iz provenijencije SB, koji je bio na granici signifikantnosti (p = 0,053). Količina suhe tvari uložene u krupno korijenje bila je podjednaka u obje provenijencije, što dodatno potvrđuje izostanak signifikantnih razlika između provenijencija s obzirom na omjer STkk/STuk. U trenutku uzorkovanja, pomladak iz provenijencije KA imao je signifikantno veću STsk nego pomladak iz provenijencije SB (Tablica 6 i 7). Takvom rezultatu većinom je doprinjela STsk bukova pomlatka koja je u provenijenciji KA bila signifikantno veća nego u provenijenciji SB, za razliku od STsk hrastova pomlatka koja se nije signifikantno razlikovala između provenijencija (Tablica 8).
Razlike između vrsta – Differences between species
Pomladak obiju vrsta imao je podjedak Dst, dok je kitnjakov u odnosu na bukov pomladak imao signifikantno manju Hst i veću Lko. Prema tome, kitnjakov pomladak dublje se zakorjenjivao nego bukov pomladak i to na uštrb rasta stabljike u visinu. To potvrđuje signifikantna razlika između vrsta s obzirom na omjer Lko/Hst. Signifikantno veći omjer Dst/Hst u korist kitnjakova pomlatka dodatno potvrđuje razvoj snažnijeg korijenja kod kitnjakova u odnosu na bukov pomladak (Tablica 6 i 9).
Kitnjakov pomladak producirao je signifikantno više STuk u odnosu na bukov pomladak. Usporedba alometrijskih odnosa produkcije suhe tvari podzemnog i nadzemnog dijela (STko/STuk i STst/STuk) otkriva da je kitnjakov u odnosu na bukov pomladak ulagao signifikantno više suhe tvari u korijen nego u stabljiku. To dokazuje i signifikantno veći omjer STko/STst kod kitnjakova u odnosu na bukov pomladak. Međutim, ako se ulaganje suhe tvari sagleda odvojeno za krupni i sitni korijen tada je jasno da je kitnjakov u odnosu na bukov pomladak ulagao signifikantno više suhe tvari u krupni i signifikantno manje u sitni korijen. To potvrđuju signifikantne razlike između vrsta s obzirom na omjere STkk/STuk i STsk/STuk. Unatoč tomu što je kitnjakov