DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2022 str. 28     <-- 28 -->        PDF

pomladak producirao više STuk koju je većinom uložio u krupno korijenje, njegova STst i STsk nisu bile signifikantno različite u odnosu na bukov pomladak (Tablica 6 i 9).
RASPRAVA
DISCUSSION
Razlike između provenijencija s obzirom na stanišne prilike – Differences between provenances considering habitat conditions
Vegetacijske, geomorfološke i edafske prilike u obje provenijencije bile su prilično slične (Tablice 3 – 5 i Slika 2), dok se klimatske prilike (Tablica 1) i/ili meteorološke prilike u razdoblju 2016. – 2020. godine (Tablica 2 i Slika 1) u određenoj mjeri razlikuju. Na temelju razlika između provenijencija s obzirom na količine oborina (Tablica 1) sasvim je legitimno pretpostaviti da je u kontekstu dugogodišnjih klimatskih prilika stanište provenijencije SB suše u odnosu na stanište provenijencije KA. Međutim, raspored oborina i njegov utjecaj na učestalost pojave umjereno do ekstremno sušnih mjeseci u provenijencijama SB i KA procijenjenih na temelju SPI3 < -1.0 (Tablica 1) otkriva da se u kontekstu dugogodišnjih klimatskih prilika staništa obiju provenijencija odlikuju podjednakom suhoćom i/ili vlažnošću. Na poslijetku, ako se u obzir uzmu količine oborina (Tablica 2) i njihov različit raspored u razdoblju 2016. – 2020. godine koji je rezultirao učestalijom pojavom umjereno do ekstremno sušnih mjeseci u provenijenciji KA nego u provenijenciji SB na što ukazuje SPI3 < -1.0 (Slika 1) tada je moguće pretpostaviti da je pomladak iz