DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2022 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Reed, S.E., Mann, J.P., and Boggs, J.L., 2009: SPreAD-GIS: An ArcGIS toolbox for modeling the propagation of engine noise in a wildland setting. Version 1.2. The Wilderness Society, San Francisco, CA. 32 p.
Rivas, S., Hernandz, R., and Cueto, J.L., 2003: Evaluation and Prediction of Noise Pollution Levels in Urban Areas of Cdiz (Spain), Journal of the Acoustical Society of America, 114:2439-2439. https://doi.org/10.1121/1.4779173
Serin, H. and Akay, A.E., 2008: Analysis of the Noise Level During Logging. 14. National Ergonomics Congress 30 October-1 November, Trabzon. pp. 412-416.
Serin, H. and Akay, A.E., 2010: Noise Level Analysis of a Bulldozer Used in Constructing a Forest Road in Mediterranean Region of Türkiye, African Journal of Agricultural Research, 5(19):2624-2628.
Slabbekoorn, H., and Ripmeester, E.A.P., 2008: Birdsong and anthropogenic noise: implications and applications for conservation. Molecular Ecology, 17(1):72-83. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2007.03487.x
Taş, İ., Akay, A.E., and Büyüksakallı, H., 2018: Analysis of Noise Level Caused by a Chainsaw During Tree Felling Operations. INES Congress, 30 Octorber-3 November. Alanya, Türkiye.
Tayyari, F. and Smith, J.L., 2001: Occupational Ergonomics Principles and Applications. Vol. 3, Kluwer Academic Publishers, Boston.
Tunay, M. and Melemez, K., 2003: Noise Risk When Working with a Chainsaw, Zonguldak Karaelmas University, Bartın Faculty of Forestry, II. Occupational Health and Safety Congress, Bartın, Türkiye.
Sažetak
Buka je onečišćenje okoliša koje negativno utječe na zdravlje ljudi i smanjuje učinak zaposlenika. Aktivnosti sječe šuma jedno su od radnih okruženja u kojima je buka intenzivna. Najčešća oprema koja se koristi u šumarstvu je motorna pila, čija buka utječe ne samo na operatera, već i na divlje životinje na teritoriju. Karte buke koje prikazuju širenje buke mogu se učinkovito koristiti za procjenu i kontrolu učinaka buke. U ovome radu cilj je bio izmjeriti razine antropogene buke nastale radom motorne pile koja se koristi pri sječi stabala i mapirati širenje buke pomoću SPreAD-GIS programa (Sustav za predviđanje akustične detektabilnosti) čija se procjena širenja buke temelji na GIS-u (Geografski informacijski sustav). Istraživanje je provedeno u poplavnoj šumi Karacabey na području grada Bursa u Turskoj. Rezultati su pokazali da je prosječna razina buke motorne pile iznad granice opasnosti (90 dBA), što uzrokuje pojačane fiziološke reakcije i glavobolju radnika. Prema karti širenja buke, izloženost zaposlenika buci prešla je granicu upozorenja (85 dBA), a maksimalna razina buke tijekom rada iznosila je 95,96 dBA. U nekim dijelovima istraživanog područja razina buke iznosila je 45 dBA ili više, što je uzrokovalo negativan utjecaj na vrste ptica. Može se zaključiti da se karte buke mogu učinkovito koristiti za određivanje širenja buke koju stvara motorna pila i procjenu učinaka buke na operatere, kao i na vrste ptica u okruženju.
Ključne riječi: antropogena buka, karta širenja buke, SPreAD-GIS, motorna pila