DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2022 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Eja močvarica (Circus aeruginosus L.)
Krunoslav Arač
Opisane su dvije podvrste, od kojih nominalnu susrećemo na području cijele Europe osim krajnjeg sjevernog dijela. Naraste u dužinu 43–56 cm s rasponom krila 115–140 cm i težinom 400–800 grama, pa ju po veličini možemo usporediti s škanjcem. Krila su duga s dugim primarnim letnim perima. Rep je dug i uzak. Mužjak i ženka eje močvarice međusobno se razlikuju. Po veličini mužjaci su manji od ženki. Mužjak je smeđi, osim crnih vrhova krila i sivo plavkastih sekundarnih letnih pera i repa. Ženka je tamnosmeđa s svijetlo smeđim tjemenom, grlom i krilnim ramenima. Vezana je za močvarna područja s tršćacima i rogozom na koja se u blizini nadovezuju otvorena prostrana poljoprivredna područja sa žitaricama i livadama. Gnijezda gradi na tlu u gustim tršćacima i rogozištima, iznimno na drveću uz slatke i bočate vode. Gnijezdi jednom tijekom godine od travnja do srpnja. Gnijezdo je građeno od granja, trstike, rogoza i travki. Nese 4–5 (3–8) bijelih jaja s rijetkim žuto smeđim pjegama veličine do 50 mm. Na jajima sjedi ženka (rijetko i mužjak) oko pet tjedana. Mlade ptiće u gnijezdu hrane oba roditelja pet do šest tjedana, te nakon napuštanja gnijezda ostaju s roditeljima još dva do tri tjedna. Hrane se manjim sisavcima (pretežito glodavcima), manjim pticama vodaricama, gmazovima, žabama, beskralješnjacima i strvinom. Najčešće love iznad otvorenih površina obrušavanjem iz laganog niskog leta.
U Hrvatskoj je malobrojna gnjezdarica močvarnih staništa (uz tokove rijeka Cetine, Drave i Neretve, na ribnjacima Botovo, Donji Miholjac, Grudnjak, Jelas, Končanica, Lipovljani, Našice, u Pokupskom, Poljana i Sloboština, te na Vranskom jezeru kod Pakoštana i Pagu). Gnijezdeća populacija u Hrvatskoj se procjenjuje na oko 50-tak parova. Za vrijeme selidbe možemo je opaziti na cijelom području tijekom mjeseca veljače pa do svibnja i od kolovoza do studenog kao redovitu preletnicu (zabilježene su prstenovane ptice iz Češke, Finske, Italije i Letonije), te malobrojnu i redovitu zimovalicu u priobalju od Paga do Konavala, a neredovitu i rijetku u kontinentalnom dijelu. Većina europske populacije zimuje na području Sredozemlja i podsaharske Afrike (u koju seli u širokom pojasu preko Sredozemnog mora), a u manjem broju osobito za blagih zima na području zapadne i srednje Europe.
Eja močvarica je zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj, a u Crvenoj knjizi ptica Hrvatske nalazi se na popisu ugroženih vrsta (EN).