DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2022 str. 62     <-- 62 -->        PDF

specifičnim simptomima, djelovanjem određenih negativnih čimbenika. Akutno odumiranje stabala hrasta crnike (Quercus ilex L.) prvi je puta zamijećeno na poluotoku Pelegrinu (otok Hvar), gdje su se još 2019. godine sušila pojedinačna stabla, kao i grupe stabala. Prvo se javlja sušenje vrhova krošnje praćene uzdužnim raspuklinama kore i lezije, a ispod kore dolazi to odumiranja tkiva kambja i ksilema u obliku crnih nekroza, za koje je utvrđeno da su im uzročnici tri vrste patogenih bakterija: Brenneria godwinii, Gibbsiella quercinecans i Lonsdalea britannica (Pernek i sur. 2022). U kasnijoj fazi bolesti javljaju se i tekline uz koje se vide izlazne rupe kukaca. Kukci su mogući prijenosnici bakterija, a za sada su nađene dvije vrste krasnika (Coleoptera, Buprestidae): Agrilus sulcicolis Lacord. i A. olivicolor Kiesw. Ova polimikrobna bolest je potpuno nova kompleksna bolest hrastova u Hrvatskoj za koju predlažemo naziv „Akutno odumiranje hrastova“ (AOH), od engleske izvedenice „Acute oak decline“ (AOD) (Denman i sur., 2014). Širenje AOH na području Mediterana je izgledno, ali njegovo širenje na kontinentalne šume hrastova nije isključeno s obzirom da su lužnjak (Q. robur Matt.) i kitnjak (Q. petraea L.) glavni domaćini (Denman i sur., 2014).
U ovom radu prezentira se pregled saznanja koja postoje o AOH, o pojavama i štetama na hrastovima u europskim razmjerima, o dosadašnjim saznanjima, te o načinu širenja. Cilj je upozoriti na rizike širenja u Hrvatskoj te dati prijedlog mjera koje treba poduzeti kako bi se ono spriječilo, posebice iz smjera Mediterana na kontinent, a posljedice napada ublažile.
Što je AOH?
What is AOD?
AOH je polimikrobna bolest povezana s jakim napadom dendropatogenih bakterija koje izazivaju nekrozu tkiva pod korom, pri čemu dolazi do raspada provodnog sustava ksilema i floema. Stabla obično odumiru 3-4 godine od pojave prvih simptoma. AOH je prvi puta opisana u Ujedinjenom