DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2023 str. 12     <-- 12 -->        PDF

prebrojani generativni pupovi, u travnju su na istim granama prebrojani cvjetovi, a u lipnju plodovi. S obzirom da su primjerne grane različitih dužina, broj pupova, cvjetova ili plodova, zbog usporedivosti rezultata za sve izmjerene ramete, sveden je na 100 cm dužine grane. U travnju je također na svakoj rameti nasumično odabran uzorak od 20 cvatova i prebrojan je broj cvjetova koji ih sačinjavaju. Na temelju tog uzorka izračunat je prosječni broj cvjetova u cvatu za svaku rametu.
Varijable broja pupova, cvjetova odnosno plodova na 100 cm, te prosječnog broja cvjetova u cvatu, opisane su oznakama kako slijedi: PUP, CV, PL i BRC.
Varijabla - iskorištenje pupova (oznaka IPUP), izračunata je za svaku rametu kao omjer stvarnog broja cvjetova i potencijalnog broja cvjetova po formuli:
               
gdje je CVi broj cvjetova na 100 cm, PUPi broj generativnih pupova, a BRCi prosječni broj cvjetova u cvatu kod i-te ramete.
Varijabla - zametanje plodova (oznaka ZPL), izračunata je za svaku rametu kao omjer broja plodova i broja cvjetova:
               
gdje je CVi broj cvjetova na 100 cm, a PLi broj plodova i-te ramete
Fenološka opažanja – Phenological observations
U periodu od 10. travnja do 06. lipnja 2013. godine, u deset navrata, na istim rametama na kojima su izvršene izmjere, provedena su fenološka opažanja cvjetanja divlje trešnje. Na slici 1 prikazan je ključ po kojemu su bilježene fenofaze. U datom opažanju za svaku je rametu zabilježena najnaprednija fenofaza koju se moglo zamijetiti na stablu. Vrednovanje stupnja ženske plodnosti cvjetova u pojedinoj fenofazi preuzeto je iz Diaz i Merlo (2008) i prikazano je u Tablici 2.
Na temelju fenoloških opažanja definirane su sljedeće varijable:
OP – početak otvaranja pupova (Bud burst) - broj dana od 1. siječnja 2013. godine do dana kada je rameta ušla u fenofazu 1;
PR – početak receptivnosti (Beginning of receptivity) – broj dana od 1. siječnja 2013. godine do dana kad je rameta ušla u fenofazu 2;