DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2023 str. 100     <-- 100 -->        PDF

šumarstvu – HŠ, institucije, privatno) – dovoljno je da pošalju mail na adresu imenik@sumari.hr s osnovnim podacima, životopisom i fotografijom. Nakon provjere, rado ćemo ih uključiti u Imenik.
– Smrću kolege Gorana Videca mjesto predstavnika resornog ministarstva u Upravnom odboru HŠD ostalo je upražnjeno. Upućen je dopis Ministarstvu poljoprivrede kojim se traži prijedlog novog predstavnika.
– Novi članovi Upravnog odbora HŠD-a na temelju izbornih sjednica Skupština ogranaka Split i Vinkovci su i novi članovi Upravnog odbora te predsjednici ogranka Dalmacija Split, Ante Šimić, dipl. ing. šum. i predsjednik ogranka Vinkovci, Anto Glavaš, dipl. ing. šum.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio kolege Glavaša i Šimića kao članove Upravnog odbora HŠD.
– akademik Anić je iznio prijedlog da se umjesto dugogodišnjeg predsjednika Sekcije za zaštitu šuma prof. dr. sc. Milana Glavaša za novog predsjednika ove sekcije izabere prof. dr. sc. Boris Hrašovec.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio ovaj prijedlog.
– Izvješće Povjerenstva za izbor tajnika HŠD. Kako tajnik Hrvatskog šumarskog društva mr. sc. Damir Delač odlazi u mirovinu, u skladu sa Statutom HŠD, raspisan je natječaj za izbor novog tajnika HŠD. Natječaj je objavljen u oglasnim stranicama Narodnih novina (NN 26/2023) 3. ožujka 2023, s rokom prijave od 15 dana. Do zadanog roka HŠD je zaprimio samo natječajnu dokumentaciju Olivera Vlainića, dipl. ing. šum. Povjerenstvo u sastavu akademik Igor Anić, predsjednik HŠD, prof. dr. sc. Josip Margaletić, glavni urednik Šumarskog lista i mr. sc. Damir Delač, tajnik HŠD, sastalo se dana 29. ožujka 2023. godine u 9.00 sati i utvrdilo da je priložena dokumentacija Olivera Vlainića, dipl. ing. šum. potpuna. Nakon provedenog obavijesnog razgovora Povjerenstvo predlaže Upravnom odboru HŠD osnivanje radnog odnosa s Oliverom Vlainićem, dipl. ing. šum., na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca, s početkom od 1. lipnja 2023. godine.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog Povjerenstva da se za novog tajnika HŠD imenuje Oliver Vlainić, dipl. ing. šum.
– S obzirom da novoizabranom tajniku Oliveru Vlainiću radni odnos započinje 1. lipnja 2023. godine predlaže se da se radni odnos s Damirom Delačem zaključi s 31. svibnjem 2023. te da se sklopi sporazumni raskid radnog odnosa.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio ovaj prijedlog.
– U skladu sa Statutom HŠD mjesto u Upravnom odboru HŠD ima i najmanje jedan ugledni član struke. Do sada je to mjesto zauzimao novoizabrani tajnik HŠD, kolega Vlainić, dipl. ing., a sada se predlaže da se na to mjesto izabere dosadašnji tajnik HŠD, mr. sc. Damir Delač.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio ovaj prijedlog.
– U skladu s Ugovorom Akademija šumarskih znanosti (AŠZ) plaća najam Hrvatskom šumarskom društvu za korištenje jedne prostorije u iznosu od 200 kn godišnje. Kako AŠZ zbog pandemije Covid-19 taj prostor nije koristila kroz duži period, predlaže se da se isti ne fakturira.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio ovaj prijedlog.
– Stanje s predmetom tužba protiv Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Kako smo dobili pravomoćnost za presudu po drugoj tužbi u ukupnom iznosu od 1,7 mil. kuna, a nikakvog dogovora s predstavnicima fakulteta nije bilo, poslana im je ovrha.
– U Šumarskom domu u tijeku je adaptacija dijela prizemlja zgrade s krila Perkovčeve ulice za potrebe kirurgije Stomatološke poliklinike Zagreb.
Ad. 4. Šumarski list i ostale publikacije
Glavni urednik prof. dr. sc. Josip Margaletić izvijestio je da se brojevi Šumarskog lista redovno popunjavaju. Broj 1-2/2023 je izašao, dok je broj 3-4/2023 u završnoj fazi pripreme. Znanstvenim radovima popunjeni su brojevi 5-6 i 7-8, a u tijeku je popunjavanje broja 9-10. U različitim stupnjevima recenzije u procesu je 10 radova od kojih su 4 rada u završnoj fazi i njima će se popuniti broj 9-10/2023. Od 1. siječnja ove godine na adresu uredništva pristiglo je 29 radova, a od kada je preuzeo mjesto glavnog urednika u svibnju 2015. godine pristiglo je ukupno 712 radova, od kojih se svaki trebao procesuirati na daljnji postupak u vezi objave, što zahtijeva veliki angažman. On to sve sa zadovoljstvom obavlja. Na kraju se zahvalio dosadašnjem predsjedniku i tajniku društva Oliveru Vlainiću i Damiru Delaču, kao i tehničkom uredniku Hranislavu Jakovcu na potpori i izuzetnoj suradnji.
Ad. 5. Rasprava po izvješćima i zaključci
Kako smo raspravili i usvojili sve stavke kroz Aktualnu problematiku po ovoj točki Dnevnoga reda nije bilo potrebno ništa iznositi.
Ad. 6. Pitanja i prijedlozi
Po ovoj točki Dnevnoga reda nitko se nije javio za riječ, pa je predsjednik akademik Anić zaključio radni dio sjednice.
Izvješće s ostalog dijela Programa 1. sjednice Upravnog odbora HŠD 2023. godine objavit će se u idućem broju Šumarskoga lista.