DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2023 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Kao i kod prethodnog računalnog programa za potrebe utvrđivanja graničnog područja u QGIS programu, koristi se alat Buffer, smješten unutar modula Vector geometry. Postupak se provodi korištenjem više alata, u odnosu na ArcMap. Najprije se pristupa uspostavi omeđenih površina oko granice gospodarske jedinice, sa vrijednošću 250 m i „-125“ m (alat: Buffer). Potom se omeđenim površinama briše dio smješten unutar odnosno izvan gospodarske jedinice (preklop) pomoću alata Difference smješenog u modulu Vector overlay. Rezultat tog alata su dva poligona, prvi širine 250 m izvan granice GJ, a drugi širine 125 m unutar granice GJ. Spajanje tih dvaju poligona vrši se alatom Union unutar modula Vector overlay, nakon čega se novoformirani poligon uz pomoć alata Dissolve u modulu Vector geometry homogenizira (uklanjaju se granice (linije) između dvaju spojenih poligona). Nakon što su ovi preduvjeti zadovoljeni, odnosno navedenim alatima su formirane pogranična površina te unutarnja površina gospodarske jedinice, pristupa se utvrđivanju pripadnosti primarnih šumskih prometnica svakoj od tih dviju zona (površina). Navedeno se provodi pomoću alata Intersection smještenog unutar modula Vector overlay. Navedenim alatom utvrđene su prometnice koje u obračun ulaze sa 100 % odnosno s 50 % svoje duljine, kao i one koje ne ulaze u obračun gustoće cesta.
Postupak utvrđivanja relativne otvorenosti šuma provodi se pomoću spomenutog alata Buffer. Nakon unosa željene