DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2023 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD 2023. godine
Damir Delač
održane 14. i 15. travnja 2023. godine na prostoru UŠP Požega
Nazočni: Dražen Abramović, dipl. ing. (umjesto Marka Perkovića, dipl. ing.), akademik Igor Anić, Emil Balint, dipl. ing., mr. sp. Mandica Dasović, Damir Dramalija, dipl. ing., Anto Glavaš, dipl. ing., prof. dr. sc. Marijan Grubešić, Krešimir Jakupak, dipl. ing., prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Tihomir Kolar, dipl. ing. (umjesto Marine Juratović, dipl. ing.), Josip Kovačić, dipl. ing., Valentina Kulaš, dipl. ing., Predrag Magdić, dipl. ing. (umjesto Dorice Matešić, dipl. ing.), prof. dr. sc. Josip Margaletić, Darko Mikičić, dipl. ing., Krešimir Pavić, dipl. ing., dr. sc. Sanja Perić, Darko Posarić, dipl. ing., Ante Šimić, dipl. ing., mr. sc. Dalibor Tonc, Davor Topolnjak, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., doc. dr. sc. Dinko Vusić, Silvija Zec, dipl. ing., Slavica Zemljić, dipl. ing. (umjesto Gorana Gobca, dipl. ing.), Dražen Zvirotić, dipl. ing., Mario Bošnjak, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., Branko Meštrić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., mr. sc. Damir Delač.
Ispričani: mr. sc. Boris Belamarić, Daniela Cetinjanin, dipl. ing., prof. dr. sc. Milan Glavaš, Ivan Krajačić, dipl. ing., Dorica Matešić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Stjepan Mikac, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić.
Gosti: Milan Jurković, dipl. ing., Matej Begić, dipl. ing., Marko Barukčić, dipl. ing., Aleksandar Teodorović, dipl. ing., Damir Nuić, dipl. ing., Dario Marčetić, dipl. ing. Vladislav Dvoraček, dipl. ing., Boris Miler, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing.
Prigodnim riječima skup je u ime domaćina pozdravio Krešimir Pavić dipl. ing., predsjednik HŠD ogranak Požega.
Nakon što je utvrdio kvorum predsjednik HŠD akademik Igor Anić predložio je sljedeći
Program:
14. travanj 2023.
– 1100 sati – okupljanje u rasadniku Hajderovac
– 1200 sati – sjednica Upravnog odbora HŠD
– 1330 sati – ručak
– 1530 sati – terenski obilazak (tema: pomlađivanje sastoji­na hrasta kitnjaka)
– 1700 sati – posjet vinariji Kujevo i vinariji Galić
– 1900 sati – dolazak i smještaj u objektu NPŠO Duboka
– 2000 sati – večera i druženje
15. travanj 2023.
– 800 – doručak 
– 900 – obilazak znamenitosti grada Požege
– 1230 – ručak i odlazak
 
i Dnevni red:
1. Ovjera zapisnika 1. elektroničke sjednice Upravnog ­odbora HŠD 2023. godine i 1. elektroničke sjednice Skupštine HŠD 2023. godine
2. Obavijesti
3. Aktualna problematika
4. Šumarski list i ostale publikacije
5. Rasprava po izvješćima i zaključci
6. Pitanja i prijedlozi
Nakon jednoglasnog usvajanja Programa i Dnevnog reda 1. sjednice, a prije početka rada po točkama Dnevnog reda, akademik Anić pozvao je nazočne da minutom šutnje odaju počast nedavno preminulom članu Upravnog odbora HŠD mr. sc. Goranu Videcu.
Ad. 1. Zapisnik 1. elektroničke sjednice Upravnog odbora HŠD 2023. godine i 1. elektroničke sjednice Skupštine HŠD 2023. godine jednoglasno su usvojeni.
Ad. 2. Obavijesti
– Krajem siječnja 2023. godine predsjednik i tajnik HŠD bili su na sastanku s novom Upravom HŠ d.o.o. Nazočni su bili predsjednik Uprave HŠ Nediljko Duić, član Uprave Ante Sabljić i direktor sektora za proizvodnju Krešimir Žagar. Dogovoren je nastavak i unapređenje suradnje koje je HŠD imalo s dosadašnjom Upravom (pretplata na Šumarski list, zajedničke aktivnosti na promidžbi šumarske struke, obilježavanje obljetnica Svjetski dan šuma, Dan hrvatskoga šumarstva), sudjelovanje šumara na susretima europskih šumara (EFNS, AlpeAdria) i domaćim manifestacijama (maraton lađa).
– 13. i 14. siječnja 2023. održan je 17. AlpeAdria susret ­šumara Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske u pokrajini Koruška, gradu Weissensee (izvješće podnio Oliver ­Vlainić)

ŠUMARSKI LIST 5-6/2023 str. 98     <-- 98 -->        PDF

– 19. siječnja 2023. u Velikoj vijećnici Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije održano je završno predstavljanje rezultata projekta Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima. Predstavljene su provedene aktivnosti projekta i informirani sudionici o ostvarenim ciljevima i rezultatima. Voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Stjepan Mikac, a partneri prof. dr. sc. Milan Poljak i doc. dr. sc. Andreja Brigić sa suradnicima. Organizacija konferencije sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
– 7. veljače 2023. u prostoru Uprave Parka prirode Velebit održana je prezentacija znanstveno-stručnog projekta Hrvatskoga šumarskog instituta Problematika gospodarenja panjačama na području UŠP Gospić (izvješće podnijela Sanja Perić).
– 53. EFNS održan je u Sarajevu 5. – 11. veljače 2023. godine (izvješće podnio Oliver Vlainić)
– 8. veljače 2023.g. u 11 sati u zgradi UŠP Vinkovci održan je inicijalni sastanak povodom obilježavanja 150. obljetnice osnivanja Brodske imovne općine i gospodarenja šumama jugoistočne Slavonije (izvješće podnijeli Igor Anić i Darko Posarić).
– Kako se 2. lipnja 2023. godine u Vinkovcima planiraju održati tradicionalna natjecanja šumarskih radnika popraćena i ostalim sadržajima predloženo je da se to poveže s obilježavanjem Dana hrvatskog šumarstva (20. lipanj), a HŠD će tom prigodom organizirati nekoliko stručnih i znanstvenih predavanja. Prijedlog je prihvaćen.
– 10. veljače 2023. godine održana je u kongresnom centru Princess u Jastrebarskom Prva međunarodna znanstvena konferenciji mladih istraživača Jugoistočne Europe u organizaciji Hrvatskog šumarskog instituta i Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Konferencijom je obilježena 25. godišnjica tragične pogibije u prometnoj nesreći hrvatskih šumarskih znanstvenika: dr. sc. Nikole Komlenovića, dr. sc. Branimira Mayera, dr. sc. Petra Rastovskog, prof. dr. sc. Ante Krstinića, mr. sc. Zlatka Perića i mr. sc. Gorana Bušića. Ovogodišnja tema konferencije bila je Šumarska znanost: razvoj i napredak na temeljima prošlosti. Poseban fokus stavljen je na ulogu mladih znanstvenika u razvoju i napretku šumarske znanosti u našoj regiji. Stoga su u znanstvenom dijelu konferencije mladi znanstvenici izložili svoja istraživanja (izvješće podnijela Sanja Perić).
– 16. veljače 2023. na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održana je završna konferencija projekta Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta. Nositelj projekta bio je Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu s partnerima Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Drvnim klasterom Slavonski hrast i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj (izvješće podnijela Silvija Zec).
– 2. ožujka 2023. Hrvatski inženjerski savez u Staroj gradskoj vijećnici Grad Zagreba organizirao je obilježavanje Dana inženjera Republike Hrvatske. Skup je održan u suradnji s Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske, te pod pokroviteljstvom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ovogodišnji Dan inženjera RH održao se pod nazivom Urbanizam i arhitektura – pokretači održivog razvoja Hrvatske. Održana su 4 predavanja: prof. emeritus dr. sc. Tihomir Jukić: Zašto urbanizam i kako dalje?, Nikša Božić, dipl. ing. arh.: Postojeći zakonski okvir i njegova prilagodba, doc. dr. sc. Lea Pelivan: Održivost u arhitekturi i kružno gospodarenje i prof. dr. sc. Sanja Gašparović: Ususret izazovima grada budućnosti (izvješće podnio Oliver Vlainić).
– 9. ožujka 2023. Odbor za poljoprivredu Hrvatskog Sabora održao je povodom Međunarodnog dana žena tematsku sjednicu na kojoj je Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije predstavila rezultate međunarodnog projekta Šume u rukama žena (izvješće podnijela Silvija Zec).
– Damir Dramalija, predsjednik Sekcije za urbano šumarstvo, izvijestio je o aktivnostima sekcije:
– u veljači je održan inicijalni sastanak vezano uz organizaciju 5. hrvatskog stručnog skupa o urbanom šumarstvu – Karlovac, 2023. s predsjednikom Gradskog vijeća Grada Karlovca (Marin Svetić, dipl. ing. šum.) gdje je dobivena potpora, nakon čega je poslana i pisana zamolba za suorganizaciju gradonačelniku Grada Karlovca i županici Karlovačke županije.
– 9. ožujka 2023. organiziran je 3. okrugli stol In memoriam Viktor Lochert s temom Urbano šumarstvo i zakonodavstvo – stanje u Hrvatskoj
– sekcija se javila s dva projekta ukupne vrijednosti oko 11.000,00 € na natječaj koji je Grad Zagreb raspisao za sufinanciranje aktivnosti udruga:
a) “Čuvajmo naše urbane šume” gdje se planira niz edukativnih radionica za djecu, ali i odrasle, te izrada i tisak promidžbenih materijala, kao i prigodna sadnja parkovnih sadnica na području urbanih šuma u Zagrebu.
b) Uređenje poučne staze i zelene učionice na području urbanog šumskog kompleksa Jelenovac.
– u sklopu priprema za održavanje Europskog foruma o urbanom šumarstvu, EFUF 2024., kojem smo suorganizatori, a pri kraju je izrada promotivnog video materijala kojim će se na EFUF Krakow 2023. najaviti naše domaćinstvo iduće godine.
– pozivaju se svi ogranci HŠD da u suradnji s JLS i/ili odgojno obrazovnim ustanovama organiziraju prigodnu sadnju parkovnih sadnica povodom Dana urbanog

ŠUMARSKI LIST 5-6/2023 str. 99     <-- 99 -->        PDF

šumarstva (15. studeni) kako bi u javnosti ovaj datum što prije zaživio
– Povodom međunarodnog Dana šuma i Dana kvalitete Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 22. ožujka 2023. godine, od 11 do 13 sati, u Velikom amfiteatru Fakulteta održan je 1. CROFOR – Croatian Forestry Forum na temu Inovacije i održivi razvoj.
– 21. – 24. rujna 2023. HŠD će biti domaćin skupa Mreža šumarskih društava Europe.
– Davor Topolnjak izvijestio je o planu ogranka da tijekom jeseni 2023. godine otvore spomen ploču Vladoju Körőskenyiu, prvom uredniku Šumarskog lista, čime bi obilježili 150 godina izdavanja njegove knjige Opće Šumarstvo iz 1873. godine, koja kao prvo takvo djelo pisano na hrvatskom jeziku obuhvaća sve grane šumarstva. Tom prigodom planiraju napraviti i reprint ove knjige.
– Predrag Magdić izvijestio je o aktivnostima ogranka Karlovac povodom obilježavanja 70. godišnjice osnutka ogranka. Tom prigodom obišli su počivališta pokojnih šumara i zapalili im svijeće. Isto tako godišnjicu su obilježili sadnjom klona gubčeve lipe pokraj info ploče u muzeju domovinskog rata na Turnju.
– Oliver Vlainić izvijestio o promociji knjige Nikola Tesla Experience Center 2. lipnja 2023. u Karlovcu, kao i o planu HŠD ogranka Sisak da izda knjigu o svom ogranku čiji je on glavni urednik.
– Dalibor Tonc izvijestio je angažmanu osječkog ogranka na festivalu cvijeća u sklopu projekta Natura vita i posjetu mađarskim kolegama.
– Josip Kovačić izvijestio je o posjetu članova svog ogranka kolegama u Češkoj.
Ad. 3. Aktualna problematika
– Pod ovom točkom ponovno su upozoreni predsjednici ogranaka da se, posebice pri organizaciji šumarskih aktivnosti, pridržavaju zakonske regulative tj. Statutom HŠD definiranih regula.
Imenik hrvatskih šumara jedinstvena je zbirka kojom se kao struka možemo ponositi. Na jednom mjestu skupljeno je (trenutno, travanj 2023.) 14046 imena, sa životopisima i opusom kolegica i kolega koji su ostavili traga u hrvatskom šumarstvu. Zahvala ide autorskoj ekipi Hrvatskog šumarskog životopisnog leksikona prof. Biškupa (Biškup, Skoko, Frković), a potom i Branku Meštriću, koji je najprije prebacio Leksikon u računalnu bazu podataka, isprogramirao potrebne aplikacije za njeno korištenje i održavanje, a potom je i dopunjavao i održavao daljnjih 18 godina.
GDPR uredba Famozna GDPR uredba (General Data Protection Regulation) o zaštiti osobnih podataka nas je silno unazadila. Iako su inicijalni podaci Imenika zapravo javni – objavljeni su uz privolu samog subjekta u formi knjiga Hrvatskog šumarskog životopisnog leksikona, izlaskom uredbe odlučili smo poduzeti ograničene akcije. Za početak svi živući subjekti su anonimizirani na način da im je uklonjeno prezime i datum rođenja. Time najosnovniji podatak potreban za identifikaciju subjekta više nije javno eksponiran. Naravno, time je onemogućeno i pretraživanje Imenika po prezimenu, što znatno umanjuje njegovu upotrebljivost, ali znalci i poznavatelji i dalje mogu doći do biografija preko imena i drugih atributa.
Deanonimizacija, naknadno je uvedena mogućnost da se pojedinci vrate u Imenik uz uvjet da za to daju osobnu suglasnost. Da bi to što više pojednostavili privola se daje slanjem odgovarajuće izjave isključivo mailom konkretne osobe (npr. ime.prezime@hrsume.hr) na mail imenik@sumari.hr . Pristigle izjave se arhiviraju u sustavu, a nakon provjere vrši se deanonimizacija zapisa u bazi podataka, odnosno vraća se prezime, a po potrebi i datum rođenja. Izjava je slobodnog tipa, ali mora izričito izražavati suglasnost pošiljatelja za objavu njegovih osobnih podataka.
Primjeri:
– Suglasan/suglasna sam da se svi moji osobni podaci vrate u Imenik hrvatskih šumara.
– Suglasan/suglasna sam da se moje prezime vrati u Imenik hrvatskih šumara.
– Suglasan/suglasna sam da se moje prezime i datum rođenja vrati u Imenik hrvatskih šumara.
Držimo da bi kolegama šumarima trebala biti čast da se pridruže bazi od preko 14000 šumara koji su ikad djelovali u Hrvatskoj. Također preporučujemo da osobe koje obavljaju funkciju u HŠD - barem članovi UO - budu u Imeniku kojeg vodi HŠD, radi podrške samom Imeniku, ali i radi predstavljanja samom članstvu kojeg zastupaju.
Dodatno, osobe koje se bave kreativnim radom i objavljuju knjige, javljaju se u medijima ili objavljuju u Šumarskom listu dobivaju automatsku bibliografiju, jer je Imenik povezan s bibliotekom/mediatekom HŠD i arhivom radova u Šumarskom listu.
Napominjemo da je Imenik živa baza podataka, a to znači da svaka osoba može sama dorađivati i dopunjavati svoj životopis i bibliografiju. Naravno da to nitko ne želi, ali postojanje ažurnog životopisa, kojega je osoba sama bila u mogućnosti oblikovati, znatno podižu kvalitetu informacija, a i olakšavaju rad nekome tko će na kraju pisati završnu stavku u svakom životopisu – In memoriam. A zapis u Imeniku ostat će vječni zapis (vjerujemo u računalnu tehnologiju) i spomen u hrvatskoj šumarskoj povijesti.
Novi pristupnici u Imenik, uz osnovni uvjet da su hrvatski šumari (završili ŠF u Zagrebu, radili u hrvatskom

ŠUMARSKI LIST 5-6/2023 str. 100     <-- 100 -->        PDF

šumarstvu – HŠ, institucije, privatno) – dovoljno je da pošalju mail na adresu imenik@sumari.hr s osnovnim podacima, životopisom i fotografijom. Nakon provjere, rado ćemo ih uključiti u Imenik.
– Smrću kolege Gorana Videca mjesto predstavnika resornog ministarstva u Upravnom odboru HŠD ostalo je upražnjeno. Upućen je dopis Ministarstvu poljoprivrede kojim se traži prijedlog novog predstavnika.
– Novi članovi Upravnog odbora HŠD-a na temelju izbornih sjednica Skupština ogranaka Split i Vinkovci su i novi članovi Upravnog odbora te predsjednici ogranka Dalmacija Split, Ante Šimić, dipl. ing. šum. i predsjednik ogranka Vinkovci, Anto Glavaš, dipl. ing. šum.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio kolege Glavaša i Šimića kao članove Upravnog odbora HŠD.
– akademik Anić je iznio prijedlog da se umjesto dugogodišnjeg predsjednika Sekcije za zaštitu šuma prof. dr. sc. Milana Glavaša za novog predsjednika ove sekcije izabere prof. dr. sc. Boris Hrašovec.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio ovaj prijedlog.
– Izvješće Povjerenstva za izbor tajnika HŠD. Kako tajnik Hrvatskog šumarskog društva mr. sc. Damir Delač odlazi u mirovinu, u skladu sa Statutom HŠD, raspisan je natječaj za izbor novog tajnika HŠD. Natječaj je objavljen u oglasnim stranicama Narodnih novina (NN 26/2023) 3. ožujka 2023, s rokom prijave od 15 dana. Do zadanog roka HŠD je zaprimio samo natječajnu dokumentaciju Olivera Vlainića, dipl. ing. šum. Povjerenstvo u sastavu akademik Igor Anić, predsjednik HŠD, prof. dr. sc. Josip Margaletić, glavni urednik Šumarskog lista i mr. sc. Damir Delač, tajnik HŠD, sastalo se dana 29. ožujka 2023. godine u 9.00 sati i utvrdilo da je priložena dokumentacija Olivera Vlainića, dipl. ing. šum. potpuna. Nakon provedenog obavijesnog razgovora Povjerenstvo predlaže Upravnom odboru HŠD osnivanje radnog odnosa s Oliverom Vlainićem, dipl. ing. šum., na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca, s početkom od 1. lipnja 2023. godine.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog Povjerenstva da se za novog tajnika HŠD imenuje Oliver Vlainić, dipl. ing. šum.
– S obzirom da novoizabranom tajniku Oliveru Vlainiću radni odnos započinje 1. lipnja 2023. godine predlaže se da se radni odnos s Damirom Delačem zaključi s 31. svibnjem 2023. te da se sklopi sporazumni raskid radnog odnosa.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio ovaj prijedlog.
– U skladu sa Statutom HŠD mjesto u Upravnom odboru HŠD ima i najmanje jedan ugledni član struke. Do sada je to mjesto zauzimao novoizabrani tajnik HŠD, kolega Vlainić, dipl. ing., a sada se predlaže da se na to mjesto izabere dosadašnji tajnik HŠD, mr. sc. Damir Delač.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio ovaj prijedlog.
– U skladu s Ugovorom Akademija šumarskih znanosti (AŠZ) plaća najam Hrvatskom šumarskom društvu za korištenje jedne prostorije u iznosu od 200 kn godišnje. Kako AŠZ zbog pandemije Covid-19 taj prostor nije koristila kroz duži period, predlaže se da se isti ne fakturira.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio ovaj prijedlog.
– Stanje s predmetom tužba protiv Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Kako smo dobili pravomoćnost za presudu po drugoj tužbi u ukupnom iznosu od 1,7 mil. kuna, a nikakvog dogovora s predstavnicima fakulteta nije bilo, poslana im je ovrha.
– U Šumarskom domu u tijeku je adaptacija dijela prizemlja zgrade s krila Perkovčeve ulice za potrebe kirurgije Stomatološke poliklinike Zagreb.
Ad. 4. Šumarski list i ostale publikacije
Glavni urednik prof. dr. sc. Josip Margaletić izvijestio je da se brojevi Šumarskog lista redovno popunjavaju. Broj 1-2/2023 je izašao, dok je broj 3-4/2023 u završnoj fazi pripreme. Znanstvenim radovima popunjeni su brojevi 5-6 i 7-8, a u tijeku je popunjavanje broja 9-10. U različitim stupnjevima recenzije u procesu je 10 radova od kojih su 4 rada u završnoj fazi i njima će se popuniti broj 9-10/2023. Od 1. siječnja ove godine na adresu uredništva pristiglo je 29 radova, a od kada je preuzeo mjesto glavnog urednika u svibnju 2015. godine pristiglo je ukupno 712 radova, od kojih se svaki trebao procesuirati na daljnji postupak u vezi objave, što zahtijeva veliki angažman. On to sve sa zadovoljstvom obavlja. Na kraju se zahvalio dosadašnjem predsjedniku i tajniku društva Oliveru Vlainiću i Damiru Delaču, kao i tehničkom uredniku Hranislavu Jakovcu na potpori i izuzetnoj suradnji.
Ad. 5. Rasprava po izvješćima i zaključci
Kako smo raspravili i usvojili sve stavke kroz Aktualnu problematiku po ovoj točki Dnevnoga reda nije bilo potrebno ništa iznositi.
Ad. 6. Pitanja i prijedlozi
Po ovoj točki Dnevnoga reda nitko se nije javio za riječ, pa je predsjednik akademik Anić zaključio radni dio sjednice.
Izvješće s ostalog dijela Programa 1. sjednice Upravnog odbora HŠD 2023. godine objavit će se u idućem broju Šumarskoga lista.