DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2023 str. 40     <-- 40 -->        PDF

U sloju grmlja pridolazi: Laurus nobilis L., Pistacia terebinthus L., Phillyrea latifolia L., Coronilla emerus L.– subsp. emeroides (Boiss.et Spruner) Hayek, Myrtus communis L., Viburnum tinus L., Arbutus unedo L., Ruscus aculeatus L. te ostale vrste tipične za primorsku makiju. Grmovi su prekriveni penjačicama i povijušama (Lonicera implexa Ait., Smilax aspera L., Hedera helix L.), a mnoge od njih nadvisuju stijene i krošnje crnike. Na vrhovima stijena, u raspuklinama popunjenim humusom, pridolaze mediteranske vrste (Salvia officinalis L., Rosmarinus officinas L., Helichrysum italicum (Roth) Mill.corr.Guss., Cistus villosus L., Inula candida (L.) Cass.). Treba naglasiti da se u ovom toplom mediteranskom području susreću florni elementi zapadnog i istočnog mediterana, sa srednjoeuropskim elementima, i to na specifičnom terenu koji se može nazvati kontinentalnim i mediteranskim.
Sa znanstvenog promišljanja zanimljivi su stavovi Lovrić (1995; 1995a) koji u svojim radovima opisuje ovakve (ove?) i/ili njima slične šume kao subtropske kišne laurisylvae.
Tako on šume zajednice Oleo-Quercion rotundifoliae R.Mart navodi da su naše najbujnije i najviše sredozemne vazdazelene šume, koje u jadranskim klancima na otocima i dubljim ponikvama dostižu visinu 12-20 m i imaju prepoznatljiv gusti polumračni sklop poput džungle različitog drveća i grmlja s lijanama. Na granama dolaze „zavjese i brade“ od mahovina- epifitnih i lišajeva. Na tlu se pak nalaze bujni spužvasti tapet od mahovina s velikim brojem raznih gljiva i paprati. Zato se po vanjskoj fizionomiji i građi, ove naše reliktne laurisylve značajno razlikuju od drugih primorskih i kopnenih šuma u Hrvatskoj i šire. Visoke laurisylvae Oleo-Quercion se nalaze disjunktno, od zapadnog Sredozemlja do Jadrana kroz više kišnih refugija s izrazitim oborinama na Sredozemlju. Autor navodi da je najveći zapadni refugij na obali Pirenejskog poluotoka i obližnjim otocima s desetak pripadajućih zajednica. Drugi se pak nalaze u sjevernom Tunisu, Dalmaciji, zapadnoj Grčkoj, sjeverozapadnoj Turskoj, itd. Zajednički pokazatelji navedene sveze i staništa