DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2023 str. 48     <-- 48 -->        PDF

halepensis Mill) promjera 32-67 cm, visine 12-18 m, kao i 3 masline (Olea europaea L) budući je u granicama rezervata maslnik. One su promjera 25-32 cm, a visine 13-15 m. Izmjerene su 3 planike (Arbutus unedo L.) promjera 11-16 cm, a visine 6-9 m. Dva crna jasena (Fraxinus ornus L.) bila su promjera 13 i 21cm, a visine 9 i 12 m. Zabilježena je i jedna širokolisna zelenika (Phyllirea latifolia L.) promjera 17 cm a visine 3 m te jedna vrlo stara šmrika (Juniperus oxycedrus L.) prsnog promjera 28 cm te 8 m visine.
VEGETACIJSKA ISTRAŽIVANJA
VEGETATION RESEARCH
Vegetacijska istraživanja su obavljena na lokacijama postavljenih 7 ploha. Opća obilježja istraživanih lokacija dana su u tablici 11., a fitocenološke snimke u tablici 12.
Pokrovnost vegetacije u rezervatu Kočje nije jednolična. Središnji dio gdje prevladavaju stara stabla crnike pokrovnost sloja drveća je 90-95 % (100%), grmlje pokriva 30-100 %. Pokrovnost sloja prizemnog rašća je također različita i ovisi o pokrovnosti sloja grmlja i drveća tako da je od 5-80 %. Isto tako u rezervatu nalazimo gusti sloj nerazgrađenog listinca najčešće od 2 do 5 cm, a u „džepovima“, škrapama između stijena 10 do 15 cm. Tu ga najviše nanosi voda za jakih kiša.
Iz fitocenoloških snimki također uočavamo tu heterogenost staničnih uvjeta budući osim tipičnih vrsta asocijacije Fraxino orni–Quercetum ilicis Horvatić (1956.) 1958. (Šuma hrasta crnike i crnog jasena) ovisno o geološko-morfološkim, hidrološkim, pedološkim i mikroklimatskim prilikama pridolaze vrste koje nisu tipične za šumsku vegetaciju. Ponajprije paprati, vegetacija stijena, mahovi i sl (slike 9, 10, 11 i 13)..