DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2023 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Osim vrsta zabilježenih na fitocenološkim snimkama, u pukotinama stijenama dolaze još i ljekovita crkvina (Parietaria officinalis L.), razgranjena crkvina (Parietaria judaica L.),zupčasta selagina (Selaginella denticulata (L.) Spring), poljska zvončika (Campanula rapunculoides L.), vrtna šumarica (Anemona hortensis L.) (slika 12) i dr.
Prema pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/2013; 73/2017) dolaze dvije strogo zaštićene vrste i to obični ljepušak (Hydrocotyle vulgaris L.) koji je ujedno prema Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske (2005) kritično ugrožena vrsta (CR) te Portenšlagov zvončić (Campanula portenschlagiana Schult), hrvatski endem, koji je prema Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske (2005) gotovo ugrožena vrsta (NT).
MIKROKLIMATOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
MICROCLIMATIOLOGICAL RESEARCH
Količina svjetlosti je mjerena pomoću PAR (photosynthetic active radiation) metra, modela LP 471 PAR probe (Slike 14