GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
 
 
B I B L I O G R A F I J A
 
 


   
Rudolf Sabadi, Ankica Krznar, Hranislav Jakovac, Nenad Miler vol. 26
(1990)
s. 461
Općekorisne funkcije šuma i problem njihova vrednovanja u razvoju narodnog gospodarstva
Forest influences utility and problem of their evaluation