GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
 
 
B I B L I O G R A F I J A
 
 


   
Dubravko Horvat, Željko Tomašić vol. 40
(2003)
s. 59
Comparison between skid trail soil penetration characteristics and tractive performance of adapted farm tractors
Usporedba penetracijske značajke tla traktorske vlake i vučne značajke adaptiranoga poljoprivrednog traktora