GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
 
 
B I B L I O G R A F I J A
 
 


   
Mirko Vidaković vol. 11
(1953)
s. 163
Prilog poznavanju anatomije iglica nekih srodnih borova
Ein Beitrag zur Kenntnis der Blattanatomie bei einigen verwandten Kiefernarten
 
Mirko Vidaković vol. 13
(1957)
s. 111
Oblici crnog bora u Jugoslaviji na temelju anatomije iglica
Forms of Pinus nigra in Yugoslavia on the basis of anatomical structure of the needles
 
Mirko Vidaković vol. 14
(1960)
s. 383
Značenje češera, sjemenki i njihovih krilaca za sistematiku i za određivanje proveniencije crnog bora
Significance of cones, seeds and their scales for taxonomy and determination of Pinus nigra provenances
 
Želimir Borzan, Ante Krstinić, W. J. Libby, Mirko Vidaković vol. 21
(1983)
s. 213
Zakorjenjivanje reznica ranog i kasnog hrasta lužnjaka
The rooting of cuttings of the early and late flushing Slavonian oak
 
Mirko Vidaković vol. P 2
(1986)
s. 25
Uloga suvremene znanosti u visokom obrazovanju i razvitku materijalne proizvodnje
 
Ante Krstinić, Mirko Vidaković vol. P 2
(1986)
s. 87
Mogućnosti unapređivanja uzgoja alepskog i brucijskog bora oplemenjivanjem
Possibilities of advancement of growing Aleppo pane and Brutian pine by improvement
 
Mirko Vidaković, Ante Krstinić, Petar Đurasović, Davorin Kajba vol. 26
(1990)
s. 331
Uspijevanje nekih vrsta i hibrida dvoigličavih borova na području arboretuma Trsteno
Thriving of some species and hybrids of two — needle pines in the arboretum Trsteno
 
Želimir Borzan, Mirko Vidaković, Šime Meštrović vol. P 4
(1993)
s. 73
Arboretum Brijuni - znanstveno nastavni i turistički objekt
Arboretum Brijuni - educational, research and tourist site
 
Mirko Vidaković, Davorin Kajba, Saša Bogdan, Vlatko Podnar, Josip Bećarević vol. 37
(2000)
s. 375
Estimation of genetic gain in progeny trial of pedunculate oak (Quercus robur L.)