GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
 
 
B I B L I O G R A F I J A
 
 


   
Milan Glavaš, Andrija Vukadin vol. P 5
(2006)
s. 325
Rosellinia mycophila (Fr. : Fr.) Sacc. uzročnik opasne bolesti smrekovih sadnica
Rosellinia mycophila (Fr. : Fr.) Sacc. an important disease on sirnice saplings