GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
 
 
B I B L I O G R A F I J A
 
 


   
Joso Vukelić vol. 23
(1985)
s. 95
Doprinos fotointerpretacijske analize vegetacijiskom istraživanju šumskih zajednica nacionalnog parka »Risnjak«
Bedeutung der Luftbildinterpretationsanalyse für die Vegetationsforschung der Waldgemeinschaften im Nationalpark »Risnjak«
 
Đuro Rauš, Joso Vukelić vol. P 2
(1986)
s. 329
Bibliografija radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1981—1985.
 
Đuro Rauš, Zvonko Seletković, Joso Vukelić, Milan Glavaš vol. P 3
(1987)
s. 255
Ekološko-vegetacijske osobine i stabilnost specijalnog rezervata šumske vegetacije »Stupnički lug« pored Zagreba
Ökologische Vegetationseigenschaften und die Standhaftigkeit des spezziellen Reservats der Waldvegetation »Stupnički lug« bei Zagreb
 
Đuro Rauš, Joso Vukelić vol. P 3
(1987)
s. 477
Dodatak bibliografiji radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1981—1985
Appendix to the Bibliography of articles from the Institute for Forestry Research, Faculty of Forestry, Zagreb, over the period 1981—1985
 
Đuro Rauš, Joso Vukelić, Željko Španjol vol. 26
(1990)
s. 173
Prijedlog za zaštitu nekih šumskih objekata u okolini Krasna Polja u sjevernom Velebitu (zavičajnom mjestu akademika Milana Anića)
A proposal for protection of some forest areas in the surrounding of Krasna Polja in northern Velebit
 
Joso Vukelić, Jurica Tomljanović vol. 26
(1990)
s. 227
Prilog istraživanjima rasprostranjenosti i vegetacijske strukture nekih fitocenoza obične smreke (Picea excelsa Link.) u sjevernom Velebitu
Beitrag zu den Untersuchungen ueber die Verbreitung und Vegetation der Struktur einiger Phytozoenosen der Fichte (Picea excelsa Link.) im noerdlichen Velebit
 
Joso Vukelić vol. 27
(1991)
s. 1
Šumske zajednice i staništa hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) u gorju sjeverozapadne Hrvatske
Waldgesellschaften und Standorte der Traubeneiche (Quercus petraea Liebl.) im Gebirge Nordwestkroatiens
 
Đuro Rauš, Joso Vukelić vol. 28
(1992)
s. 279
Bibliografija radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1986—1990
Bibliography of articles from the Institute for forestry, Faculty of Forestry, Zagreb, over the period 1986-1990
 
Joso Vukelić, Đuro Rauš vol. 29
(1993)
s. 275
Fitocenološki aspekt sušenja šuma u Turopoljskom lugu
Phytozoenologischer Aspekt Des Waldsterbens In Waeldern von Turopoljski lug
 
Joso Vukelić, Nikola Pernar, Zvonko Seletković vol. P 4
(1993)
s. 45
Ekološko-vegetacijska analiza pridolaska i rasprostranjenosti šumskih sastojina u istočnom Kalniku
Ecological and Vegetation Analysis of Growth and Distribution of Forest Stands in the East Kalnik Region
 
Đuro Rauš, Joso Vukelić vol. P 4
(1993)
s. 391
Šumska vegetacija u području utjecaja HE »Novo Virje«
Forest Vegetation in the Impact Area of the »Novo Virje« Power Plant
 
Đuro Rauš, Joso Vukelić vol. 30
(1994)
s. 421
Program za gospodarenje šumama nastavno - pokusnoga šumskog objekta Rab 1986 - 2005
Forest Management Programme of the Educational and Experimental Area of Rab 1986-2005
 
Đuro Rauš, Joso Vukelić, Željko Španjol, Tatjana Đuričić vol. 31
(1994)
s. 93
Istraživanja sukcesije crnikovih šuma na trajnoj pokusnoj plohi (br. 36) na Rabu
The Research on the Succesion of the Mediterranean Oak Forests on the Continual Plot (Nr. 36) on the Island of Rab
 
Joso Vukelić, Dario Baričević vol. 36
(1999)
s. 103
Forest vegetation in the City of Zagreb and the Zagreb County
Šumska vegetacija Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 
Joso Vukelić, Dario Baričević vol. 37
(2000)
s. 277
Development of vegetation in localities of pedunculate oak dieback in Croatia
Karta šumske vegetacije sjevernoga Velebita
 
Joso Vukelić, Dario Baričević, Stjepan Mikac, Miroslav Rukavina, Dalibor Tomljanović vol. P 5
(2006)
s. 139
Map of forest communities on northern Velebit
Acidotermofilne zajednice hrasta kitnjaka u šumskoj vegetaciji Požeškoga gorja
 
Dario Baričević, Joso Vukelić, Nikola Pernar, Darko Bakšić vol. P 5
(2006)
s. 151
Acidothermophilic communities of Sessile oak in the forest vegetation of Požega hills
Organska tvar tla šumskoga ekosustava Bilogore
 
Nikola Pernar, Darko Bakšić, Joso Vukelić, Dario Baričević vol. P 5
(2006)
s. 213
Soil organic matter of Mt Bilogora forest ecosystem
 
Joso Vukelić, Dario Baričević, Irena Šapić, Sonja Kuzmanić vol. 43
(2009)
s. 49
Phytoeoenological characteristics of beech forests on the southern slopes of Medvednica mt.
Fitocenološke značajke bukovih šuma na južnim obroncima Medvednice
 
Joso Vukelić, Antun Alegro, Dario Baričević, Vedran Šegota, Irena Šapić vol. 44
(2011)
s. 29
Phylocoenoses of common spruce (Picea abies (L.) Karsten) in the altimontane and subalpine belt of Croatia
Fitocenoze obične smreke (Picea abies (L.) Karsten) u altimontanskom i subalpskom pojasu Hrvatske