GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
 
 
B I B L I O G R A F I J A
 
 


   
Tomislav Dubravac, Vlado Krejči, Stjepan Dekanić vol. 42
(2007)
s. 57
The effects of stand structure on regeneration dynamics of fir and beech forests in Risnjak national park
Utjecaj strukture sastojine na dinamiku razvoja mladoga naraštaja u bukovo-jelovim šumama Nacionalnog parka “Risnjak”