GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
 
 
B I B L I O G R A F I J A
 
 


   
Marijan Grubešić vol. P 4
(1993)
s. 101
Stanišne prilike za reintrodukciju dabra u porječja Hrvatske
Habitat Conditions in Réintroduction of the Beaver in the Croatian River Basins
 
Dominik Raguž, Marijan Grubešić vol. P 4
(1993)
s. 147
Posljedice agresije na Republiku Hrvatsku u lovnom gospodarstvu
Consequences of the Aggression on the Republic of Croatia as Reflected Upon Hunting Management
 
Marijan Grubešić vol. 30
(1994)
s. 1
Istraživanje sinekoloških uvjeta obitavanja dabra (Castor fiber L.) u porječjima Bavarske s osvrtom na potencijalna staništa dabra u Hrvatskoj
Research on Synecological Conditions of the Beaver (Castor fiber L.) Habitat in Bavarian River Basins with a Comment on Potential Beaver Habitats in Croatia
 
Marijan Grubešić vol. 32
(1995)
s. 105
Usporedba vegetacijskog sastava dabrovih staništa u nekim europskim zemljama i potencijalnih staništa u Hrvatskoj
The comparison of the vegetational composition of the beaver habitat in some european countries with the potential habitats in Croatia
 
Marijan Grubešić vol. 34
(1997)
s. 95
The influence of natural and economic factors on the quality of game habitats
Utjecaj prirodnih i gospodarkih čimbenika na kakvoću staništa divljači
 
Josip Margaletić, Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Karlo Kauzlarić, Silvija Krajter vol. P 5
(2006)
s. 377
Dinamika i struktura populacije sivoga puha (Glis glis L.) u šumama u Hrvatskoj u razdoblju od 2002 do 2004 godine
Dynamics and structure of fat dormouse (Glis glis L.) population in Croatian forests in the period from 2002 to 2004
 
Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Viktor Šegrt vol. P 5
(2006)
s. 395
Utvrđivanje optimalnoga broja krupne divljači u otvorenom i ograđenom lovištu
Determining the optimal number of big game in open and fenced hunting grounds
 
Krešimir Krapinec, Marijan Grubešić, Viktor Šegrt, Boris Šabić vol. P 5
(2006)
s. 405
Usporedba trofejnih vrijednosti muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) s trima lokalitetima sredozemnoga dijela Hrvatske
Comparison of mouflon (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) trophy values from three localities in the Mediterranean part of Croatia
 
Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Kristijan Tomljanović, Marko Vucelja vol. 44
(2011)
s. 47
The effect of regulating streamflows on the beaver habitat in Croatia
Utjecaj uređivanja vodotokova na staništa dabra u Hrvatskoj