GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
 
 
B I B L I O G R A F I J A
 
 


   
Josip Karavla, Marilena Idžojtić vol. P 4
(1993)
s. 87
Autohtona i alohtona dendroflora nekih brijunskih otoka
Autochtonous and Alochtonous Dendroflora of Some Brijuni Islands
 
Marilena Idžojtić vol. 33
(1996)
s. 301
Morfološka obilježja i uspijevanje nekih dvoigličavih međuvrsnih híbrida borova na pokusnim plohama Đurđevački peski i u Arboretumu Lisičine
Morphological characteristics and growing of some two-needle interspecific pine hybrids on plots of Đurđevački peski and in the Arboretum Lisičine
 
Marilena Idžojtić vol. 38
(2002)
s. 1
Morphometrical analysis and needle volatiles composition of some hard pine species and their hybrids
Morfometrijska analiza i sastav eteričnih ulja iglica nekih vrsta borova i njihovih hibrida
 
Marilena Idžojtić, Marko Zebec, Damir Drvodelić vol. P 5
(2006)
s. 305
Varijabilnost populacija brekinje u kontinentalnom dijelu Hrvatske prema morfološkim obilježjima lišća i plodova
The variability of Wild service tree populations in the continental part of Croatia according to morphology of leaves and fruits
 
Marilena Idžojtić, Marko Zebec vol. P 5
(2006)
s. 315
Rasprostranjenost pajasena (Ailanthus altissima /Mill./ Swingle) i širenje invazivnih drvenastih neofita u Hrvatskoj
Distribution of the Tree of Heaven ((Ailanthus altissima /Mill./ Swingle) and spreading of invasive woody alien species in Croatia